Стартира изграждането на корекция на река Санданска Бистрица

17 януари 2012 00:11   20 коментара   16174 прочита
А. Тотев
А. Тотев


А. Тотев

Община Сандански пристъпи към подготовителната фаза от изпълнението на строителните дейности на проект "Корекция на река Санданска Бистрица - Градски парк Сандански" . След проведена процедура е избран за изпълнител "Консорциум Река Сандански Бистрица" ДЗЗД. Новината съобщи кметът на община Сандански Андон Тотев. Той уточни, че в рамките на настоящия проект се предвижда изграждане на корекция с дължина 445 метра в обхвата на Градския парк на Сандански в участъка от полигона на "Хидрострой" до пешеходния мост на Градския стадион.

Съгласно проектното решение на левия и десния бряг на коритото на река Санданска Бистрица ще бъдат изградени бетонни стени, като за естетичност на техните лицеви страни се предвижда да бъде поставена каменна облицовка, по подобие на изградената по-надолу корекция.

За укрепване на дъното ще бъдат изградени пет броя дънни прага, които ще позволят и запазване на нивото на подпочвените води, което е от особено важно значение за околната паркова растителност.

Ще бъдат възстановени и две водоземни съоръжения - за градските басейни и за водното колело. На две места на левия бряг ще бъдат изградени пешеходни стълби за слизане в коритото на реката.

За изпълнението на корекцията в непосредствена близост до коритото на реката ще бъде отстранена част от съществуващата растителност - от общо 126 дървета. Като компенсационни мерки в близост до изградената корекция се предвижда засаждането на нови дървета, които да възстановят парковия ландшафт. В района ще бъде изградена и паркова алея.

По думите на кмета А. Тотев основната цел на проекта е да се ограничи рискът от възникване на наводнения, да се предпази околният градски парков терен от заливане, да се противодейства на изравяне и водна ерозия в коритото на река Санданска Бистрица.

Циклично повтарящите се през дълъг период от време високи води на река Санданска Бистрица (1956 г., 1988 г.) и съвременните климатични промени могат да застрашат изградената паркова инфрастуктура (алейна мрежа, мостове, водоземни съоръжения и др.), както и самия парков ландшафт на Градския парк на Сандански, признат за световен паметник на парковото изкуство. За защита на едно от парковите съкровища на България община Сандански избра да продължи строителството на вече започнатата през 50-те и 70-те години на миналия век корекция на река Санданска Бистрица в Градския парк.

Всички тези мероприятия ще ограничат риска от наводнения в градската агломерация на Сандански, заключи А. Тотев.

Проведено е публично обсъждане преди подаване на проекта. Той е разработен през 2010 г. и е одобрен за финансиране съгласно подписан на 3 юни 2011 г. договор BG161PO001/1.4-06/2010/025 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г.".


Още за: А. Тотев   проект   корекция   Още от: Политика

Принтирай статия
20 коментара
17 Януари 2012 07:41 | левунско говедо
Оценка:
16
 (
26
 гласа)

Само как звучи "Консорциум Река Сандански Бистрица". А кой участва в този консорциум, че не мога да се сетя. Левунския отново гради схеми за кражба на пари. Какви наводнения, какви пет лева. А и да си припомним кой прилапа парцела в ляво от реката където ще се правят стените. А Бахана спи ли та спи.


17 Януари 2012 08:04 | един
Оценка:
17
 (
23
 гласа)

Айде, започва се. Всичко това е сцел да се укрепи терена на Емо-"Пирата". Левунския не се спира пред нищо, сега ще унищожи и парка. Нека им е честито на всички санданчани. Към Баханов: "Куче, което лае, не хапе".


17 Януари 2012 08:13 | ddd
Оценка:
17
 (
25
 гласа)

To река няма, те ще я укрепват?! По-добре направете един закрит басен за плувците в интерната, не да се мъчат децата навън при минусови температури!
"Консорциум... " Аре бе!


17 Януари 2012 08:34 | Борис
Оценка:
16
 (
22
 гласа)

Подкрепям ddd. Сандански има спешна нужда от закрит басейн в интерната. ....Вижте интерната - студ, мраз,... Вижте т. нар. Дом на културата! И там студ и мраз. И на двете места е пълно с деца, децата на Сандански, бъдещето на Сандански. Общината обаче нехае!


17 Януари 2012 09:15 | петко
Оценка:
15
 (
21
 гласа)

Левунският задник пак е в комбина с Руската мафия. Въпросният парцел вляво е гаража на Хидросторй, който вече е собственост на братушките, разбира се с подкрепата на Левунския гомнар, и сега той ще укрепва рекета. Що за щуротии, що за простотия - ако трябва укрепване то енеобходимо от кв. Крайречен до OMV. Но тази отсечка не е интересна за Левунския бандит, там нема пари. Нали Вецовете на приятелчето му Малчев я отбиват водата на реката, за какво говрим. А красотата на един парк е реката, не канала, който левунски се кани да направи.


17 Януари 2012 09:22 | до левунски
Оценка:
14
 (
20
 гласа)

Всеки ден се моля на Господ да те отстрани от този пост. Защото един по един ти ограбваш обектите от санданчани. сега е на ход парка. Ще развалиш една от гордостите на Сандански, както развали кулутрата на града - в миазмата Културен дом освен твоя кръг - синански и компания друг никой не влиза. А малчуганът Атанас Стоянов пък е обсебил читалището и няма пускане от него. Хем държи самодейците в ръцете си, защото на един двама осигурява арбота, хем постепенно, но сигурно разтуря, това което беше градено с години. Това ще се запише в историята на града за вашето управление, господа вживяващи се като месии на града. Един ден историята ще си каже тежката дума и тя няма да е никак хубава за вашите потомци. След парка и стадиона, за който Тотев вече Тотев има планове, следват и Културен дом и Плувен интернат?


17 Януари 2012 13:20 | честито
Оценка:
10
 (
16
 гласа)

Ха сега и за честито на Тотю за именния му ден сечем дърветата в парка и си правим ново корито /разбирай бетонно/ на реката за сметка на парка и в полза на кого...? Не господа граждани не е за Ваша полза а е за благодарност към Вас и Вашите поколения...
Спи градът и ние спим непробуден сън...


17 Януари 2012 15:43 | към до левунския
Оценка:
5
 (
11
 гласа)

не мога да разбера тази злоба !!ЗАШО !!ако има някакви закононарушение !! ще се предизвика проверка от Областта -зам- Областния управител ще провери и установи !!вече цели две или три е направил ще направи и тази имайте търпение - трябва да сме културни хора и да спазваме благоприличието ! и да си мълчим -щото както е казъл народа остра сабя покорно главица не сечея !! търпение му майката !! и за Баханов да се държим !!
ДВЕ ГОДИНИ ИМИТАЦИЯ НА ПРОВЕРКИ
за зам. областния управител г-н БАХАНОВ
Често четем, че областната управа Благоевград е разпоредила проверки - кога за пропаднали улици в Ново Делчево, кога за незаконни строежи до водоема в с. Дебрене, училищни ниви м. БАНСКИ ПЪТ с. Поленица община Сандански, кога за нещо друго. Жалко е, че нищо не четем за резултати от проверките. Много дълги проверки, сякаш изследват историята на човешката цивилизация !!
ОСТАВКА !!БАХАНОВ!! ОСТАВКА - просто вече хората не издържат !!! г-н Баханов оставка -защо продължаваш да стоиш в областта


17 Януари 2012 16:16 | за г-н Терзийски
Оценка:
0
 (
4
 гласа)

Одитен доклад за извършен одит на финансовото управление на община Сандански за периода от 01. 01. 2008 г. до 31. 12. 2009 г.
С включването на общинските имоти и други активи в капитала на “Тържище Сандански” АД, с. Дамяница, същите престават да бъдат общинска собственост и преминават в собственост на търговското дружество. Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗОС не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества. Правната последица, която се поражда от апортирането на имотите и вещите - общинска собственост е, че общината придобива правата на акционер. При продажбата на дружеството общината няма правната възможност за възстановяване правото й на собственост върху апортираните имоти.
С участието си в капитала на “Тържище Сандански” АД, с. Дамяница, Община
-----
Сандански не е увеличила собствените си приходи, а е загубила собственост !!!!
А НА ТИЯ ЩО СПЯТ ИСКАМ ДА ИМ КАЖА ИМА ВРЕМЕ ДА СЕ НАСПИТЕ -----ДА ИЗЛЕЗЕМ НА улицата !!! мирен протест -Баханов спи яко и нищо не прав


17 Януари 2012 17:49 | за г-н Терзийски
Оценка:
2
 (
4
 гласа)


През одитирания период Общинският съвет е взел три решения, свързани с дейността на дружеството: Решение № 147 от 23. 10. 2008 г. - за откриване на процедура по избор на фирма - одитор за проверка на дружеството; Решение
№ 119 от 28. 05. 2009 г. - за приемане на годишния финансов отчет и независим одиторски доклад за 2008 год. на “УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански и Решение
№ 215 от 19. 11. 2009 г. - за откриване на процедура по избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансови отчети за
2009 г. на търговски дружества с общинско участие. Общинският съвет не е вземал решения за разпределение на реализираните печалби.

Приходи от дивиденти в общинския бюджет не са постъпвали.!!!!!
.....????? защо


17 Януари 2012 18:51 | цеци
Оценка:
6
 (
8
 гласа)

Само човек, изваден от нафталина може да разсъждава с една малка част от сивото си вещество и да иска да развали направеното от кадърните управници преди него. А да отрежеш 126 дървета е кощунство.


17 Януари 2012 19:22 | Много зле
Оценка:
5
 (
7
 гласа)

Консорциум "Река Санданска Бистрица" = Червенков + Аделина стил.
За чий дявол ще се харчат пари, когато всичко изписано под мен е вярно ?! ?! ?!


17 Януари 2012 19:27 | Гражданин и селянин
Оценка:
5
 (
7
 гласа)

Гражданин съм, но живея в град със селско управление. Пак ще теглят заем за поредната глупост, а ние ще го изплащаме с по-високи данъци. Надявам се общинските съветници да са по-трезвомислещи и да не подкрепят с лека ръка това престъпно предложение.


17 Януари 2012 20:28 | Дончо
Оценка:
5
 (
7
 гласа)

Дончо от Левуново и Дончо от Драката направили консорциум! Ха сега де! По-гръмко наменование не можаха ли да измислят. Има ли още трезвомислещи хора, които да им вярват?


17 Януари 2012 23:55 | ПУКА МУ !!!!
Оценка:
5
 (
7
 гласа)

Комисията за защита на конкуренцията санкционира финансово кмета на Сандански Андон Тотев.

Градоначалникът Тотев е глобен 105 946 лева заради допуснато нарушение в рамките на договаряне на обществена поръчка. Тотев е нарушил разпоредбата, като е разгледал офертата на участник, който е трябвало да бъде отстранен от процедурата за ремонт на частично рухнал в края на миналата година мост над река Струма, по пътя Кресна-Сандански, съобщиха от КЗК.

Комисията за защита на конкуренцията е установила закононарушение в обявено от кмета на Сандански решение за класиране на участниците в обществената поръчка и по-конкретно относно сключване на договор с фирма, в която съдружник е известният в Санданско бизнесмен Андон Червенков, за възлагане на строителните дейности за реконструкция на мостовото съоръжение.

Производството бе образувано от експертите в Комисията веднага след депозирана жалба от управителите на участвалото с по-добра оферта столично дружество „Мостремонт 97".


18 Януари 2012 00:31 | ЗА герб
Оценка:
6
 (
8
 гласа)


ТОВА ВАШЕ ГЕРБАДЖИЙСКО БЕЗДЕЙСТВИЕ ЩЕ ИЗКАРА СКОРО ХОРАТА НА УЛИЦАТА !!А КОЙ ЩЕ ГИ ПРИБЕРЕ ????? Г-Н БАХАНОВ ЗА КАКВО ПРОДЪЛЖАВАШ ДА СТОИШ В ОБЛАСТТА???? !!КАКВО ТРЯБВА ДА СТАНЕ У ТОЯ СКАПАН ГРАД ЗА ДА СЕ РАЗМЪРДАШ !???


18 Януари 2012 16:06 | овчар–несубсидиран
Оценка:
5
 (
5
 гласа)

до"00:31 | ЗА герб" Ще ги изкара другия път. Овцете никога не излизат сами. Некой требе да ги подкара.


18 Януари 2012 18:05 | към овчар–несубсидиран
Оценка:
0
 (
4
 гласа)

глада ще ги изкара !


19 Януари 2012 21:19 | към чичо
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Спри се, бе чичо Доне, спри се да крадеш, Стига с тия измишльотини - точно в тази отсечка не трябва такова нещо. Ако имаш пари - направи го, ама като немаш си седи на задника. ще теглиш пари-заем, а после ще ги зимаш от нас - административни такси ти са се присънили да въвеждаш. Това ли е начинът да си пълниш касата на общината след като разпарчоса всичко?! Спри се, стар си, помисли за възрастните хора на твоята възраст как живеят и ти как разпускаш от кръчма на кръчма.


11 Август 2012 11:12 | Доброжелател
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

"Консорциум Река Сандански Бистрица" ми звучи като екстра за тази дейност създаден изпълнител. Да си направим фирма, че да си спечелим конкурса. Вместо да концентрират усилията си в изграждане на една хубава спортна база, която да открива таланти, в която деца и възрастни да поддържат спортен дух, те решили да се занимават с реката, в която през повечето време се виждат само сухи камъни и боклук. В болницата спира перодично водата, в домакинствата на околните населени места също, а те ще ни пазят от водата на реката. По същия начин изхвърляха земна маса от строежи на училищна замя. Нали за всеки курс има определени пари. Но защо да возят земната маса на 20 км например, когато може да си я изхвърлят на 300 м., малко след завоя. А парите за 20 км отиват в джоба. Всичко това се случва пред очите на хората, а хората не виждат.
Без съмнение има много по-наложителни неща от този проект, но те явно не са толкова печеливши за господата в кметството.
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар