Възпитаничка на ЮЗУ е новият заместник на главния прокурор Иван Гешев

23 януари 2020 13:48   2 коментара   23737 прочита


Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение от Главния прокурор на Република България Иван Гешев назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, считано от датата на встъпване в длъжност както следва:

- Красимира Алексиева Филипова – прокурор във ВКП на длъжност „заместник на главния прокурор“ при ВКП

- Десислава Георгиева Пиронева – прокурор в Софийска градска прокуратура на длъжност „заместник на главния прокурор“ при ВАП.

В утвърдения щат на Прокуратурата са предвидени три щатни длъжности за „заместник на главния прокурор“ при ВКП (една от които е заета) и една щатна длъжност за заместник при ВАП. В предложенията на Главния прокурор са посочени данни за професионалния опит на предложените кандидати, получени комплексни оценки от атестации, награди, притежавани нравствени и професионални качества.

Десислава Пиронева е завършила Юридическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” през 2003 г. и е правоспособен юрист от 14.10.2003 г. С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 35/30.09.2010 г. прокурор Пиронева придобива статут на несменяемост, а с решение по т. 29, протокол № 56/12.11.2015 г. е повишена в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. С последната атестация от проведено периодично атестиране, приета с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 24 от 25.07.2019 г. на прокурор Пиронева е определена положителна комплексна оценка „много добра“. За отлично изпълнение на служебните си задължения и доказана висока професионална квалификация, прокурор Десислава Пиронева е награждавана и от главния прокурор.

Тя има изключително добро познаване на правото на Европейския съюз и международното право – успешно е преминала процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Европейски прокурор“ на Република България и пред Комитета по подбор, създаден в съответствие с чл. 14, § 3 от Регламент (EС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура. Кандидатурата на прокурор Пиронева е оценена високо, като от Комитета по подбора е полученото официално уведомление за решението, че е класирана на първо място.

Марти Иванов 

2 коментара
23 Януари 2020 18:53 | 1234сд
Оценка:
1
 (
7
 гласа)

калинки некомпетентни от герб само крадци и малоумници


23 Януари 2020 21:04 | Тцтц
Оценка:
1
 (
9
 гласа)

Абе вие проверихте ли дали е човек? Защо изглежда така странно?
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар