Ќовините на югозападна Ѕългари€
ѕолезно е да прочетете! 20 правила за етикет, които вс€ка дама тр€бва да знае  
   –егистрац舫абравена парола

/¬идео/ ќчи в очи с представител€ на Д≈мирейтс ”елтУ »ва ”орън! «а бъдещето на един от символите на Ѕлагоевград!  аузата "ѕирин" и големи€ футбол


16 юли 2019 15:22  28 коментара   20521 прочитаƒнес пристигат новите екипи на ќ‘  ДѕиринУ, излизат на терена в събота с новото лого срещу ‘  Д—ливнишки геройУ, а утре, екипът на ќ‘  ДѕиринУ заедно с фенове ще даде личен пример с облагород€ване на зоната около стадиона


ƒен€т на нови€ спонсор на „ѕирин“- „≈мирейтс ”елт“ в лицето на »ва ”орън започва от стадион „’ристо Ѕотев“. Ќамираме € на терена, докато оглежда и обсъждат с екипа какви подобрени€ да бъдат направени. — изключителна любезност г-жа ”орън об€сн€ва и на репортера на Struma.com.

„ѕредстои седалките да бъдат подменени и подобрена визи€та на стадиона. —камейките ще се ремонтират, ще се постав€т знамена на клуба, на феновете, знамето на Ѕългари€… Ѕо€дисваме оградата… ј утре, след 14:00 часа предстои всички ние да излезем и да почистим пред стадиона, да облагородим пространството около входа, да бо€дисаме оградите….

ќчакваме всеки един, който иска да ни подкрепи да запов€да, всички фенове… защото пром€ната зависи първо от лични€ ни пример“, сподел€ »ва ”орън. —лед това, т€ ни кани да поговорим на по- тихо м€сто, тъй като продължава косенето на тревните площи и поддържането на терена.

¬ече сме в конферентната зала, за да не бъдем прекъсвани, а фонът на наши€ разговор са част от купите и отличи€та на ќ‘  „ѕирин“ през годините, което допълнителни стимулира основната тема - бъдещето на клуба. «апочваме с въпрос, който вълнува много наши читатели, които все още не зна€т „ о€ е »ва ”орън?„…

–одена съм в Ѕлагоевград, завършила съм Ќ’√ „—в. —в.  ирил и ћетодий“, випуск 99, след завършването си, реших, че ще е по-добре за мен като човек и развитие, да продължа образованието си във ¬еликобритани€ и от 2000 до 2013г. живеех в Ћондон, след 2013г. започнах да предприемам по-чести пътувани€ до Ѕългари€, да имам възможност отново да се върна тук и да разви€ потенциала и опита, който съм натрупала във ¬еликобритани€, на местно ниво. –абот€ за компани€, ко€то е във финансови€ сектор и представл€вам инвестиционни€ посредник „≈мирейтс ”елт“.

¬ компани€та съм повече от 8 години. »маме офис в Ѕлагоевград, н€колко офиса в —офи€, с един чудесен екип. ќмъжена съм, съпругът ми е роден в Ћондон. ѕривърженик на футбола и на спорта, както аз самата и нашата иде€ е да направим нещо различно и да подкрепим един отбор, който е наш, на всички фенове, на града и най- важното- нещата да могат да се случват в Ѕългари€, а не в н€ко€ друга страна“, сподели »ва ”орън. ≈то как продължи разговорът ни с г-жа »ва ”орън

Struma.com -  ак избрахте Ѕлагоевград, ѕирин“, можехте да изберете всеки един отбор в Ѕългари€?

»ва ”орън: ƒа, имам предвид, аз пред цели€ ми живот в чужбина и този в Ѕългари€, винаги съм см€тала, че за всеки един човек има перспектива в страната ни. Ѕългари€ е мо€та родина, Ѕлагоевград е мо€т роден град и когато имаше възможност за инвестици€, изобщо не съм се замисл€, че т€ може да бъде на друго м€сто. —поред мен е важно повече хора, които живе€т в чужбина, натрупали опит млади хора, да се завърнат в Ѕългари€ и да опитат да осъществ€т мечтите си с натрупани€ капитал, не само финансов и човешки, и ако успеем да постигнем това, ще е чудесно.

¬ ≈вропа и света има толкова много хора, които са успели, но по една или друга причина са решили, че това не е т€хното м€сто, аз искам да ги окуража да говор€т с работодателите си, които са чуждестранни компании, да вид€т проектите, на които им се дава възможност да бъдат правени, да опитат да ги реализират в Ѕългари€. Ќие имаме чудесна база за развитие, тр€бва ни само кураж и смелост, защото ако го направим, нещата ще се промен€т.

Struma.com - “ова ли се получи при вас с компани€та, в ко€то работите?

»ва ”орън: ƒа, разговар€х със собствениците на компани€та за първи път проектът беше предоставен на Ѕорда на директорите преди 3 години. ќтне доста време от мо€ страна да натрупам необходимите знани€, капитал относно бизнес плана, човешки ресурси и възможността това да се случи, защото, когато ние предприемем проект за развитие, инвестираме, върху този проект се работи дълго време, за да може да се постигнат необходимите финансови ресурси, той да бъде успешен.

Ѕизнес планът, който сме входирали в ќбщина Ѕлагоевград е за 10 години, а това означава, че ние сме осигурили необходимата инвестици€ този план да бъде реален. »маме необходимото финансиране и подкрепа това нещо да се случи в следващите 10 години. «а да може да натрупаш такъв капитал и да постигнеш такъв проект, изисква много време, затова разговорите започнаха преди години и сега вече сме готови да поемем тази стъпка. Ѕез стабилен бизнес план, е невъзможно един проект да бъде постижим.

Struma.com:  акво включва бизнес планът?

»ва ”орън: “ова е развитието на ƒетско- юношеската школа, придобиването на мажоритарен д€л, за да можем да улесним разходите на ќбщина Ѕлагоевград и да гарантираме от наша страна необходимото развитие на клуба. »маме пълната подкрепа на ќбщината и кмета  амбитов досега. —игурна съм, че ако н€кой дойде и направи нещо, което да работи, то подкрепата със сигурност идва.

Struma.com - «апочнахте първи стъпки по изпълнението на плана?  акво следва?

»ва ”орън: —ледва стабилизирането на клуба, но ще отнеме време да се случи, новата селекци€ с нов треньор, от който сме изключително доволни- г-н “ренчев в момента върши доста трудна работа, защото през миналата година, нещата б€ха доста трудни за ќ‘  „ѕирин“. —ега вече имаме доста солидна база, върху ко€то можем да градим отбор, финансова стабилност на клуба. «апочнали сме промени по стадион „’ристо Ѕотев“.

“ези промени ще бъдат видни още на първи€ мач от сезон 2019-2020. «апочнахме с развитието и подобр€ването на детско- юношеската школа, допълнително. ¬инаги сме мислили, че ќ‘  „ѕирин“ и Ѕлагоевград са м€сто, на което новата технологи€ може да бъде част от нашето ежедневие. »маме проект с нови наши партньори във връзка с пропусквателни€ режим, над€ваме се да развием този проект. “ой ще бъде свързан с годишните карти, това е нова стъпка в иновационен проект с положителни резултати за феновете и клуба.

Struma.com -  акво предстои пред детско- юношески€ отбор на ќ‘  „ѕирин“?

»ва ”орън: »скаме да осигурим на децата добра екипировка. “€ ще бъде същата като на мъжки€ отбор. ƒецата са нашето бъдеще. »маме идеи за партньорства с международни футболни школи от ¬еликобритани€, »тали€, »спани€. »маме идеи за развитие на уорк шопи, семинари образователни, структурирането на школата в добър работещ вариант за клуба и родителите, защото ако се грижим правилно за децата, те ще са тези, от които ще зависи нашето бъдеще. ƒа разработим на международни стандарти това, което имаме в момента.

Struma.com - ƒнес е последни€т срок за гласуване на новото лого на клуба.  олко предложени€ получихте.  ак дойде иде€та?

»ва ”орън: »де€та беше да започнем с ново начало, макар че има толкова много истори€, част от клуба, това е, за да бъде по-лесно за работа като клуб. ќт страна на бизнес отношени€та, все пак имаме желание да партнираме с отбори, които са международни, гол€ма част от т€х европейски, когато ние слагаме една пречка, ко€то беше свързана със старото лого, комуникаци€та става трудна.

Ќие тр€бва да бъдем клуб, с който се работи лесно, с който се партнира лесно, за да можем да достигнем необходимата финансова подкрепа. “ова беше причината за пром€ната. “р€бваше да докажем, че сме клуб, който има желанието да се развива в положителна насока, без страх.

ѕолучихме над 140 лога- различни цветово, детайли. »скахме да запазим орелът като наш символ, годината,, футболна топка и вече цветовата гама. »махме 5- членно жури извън клуба, които са специалисти- маркетинг, художник, технически изпълнител, който да ни каже какви биха били трудностите с определени емблеми. »зключително благодарни сме на всички участници и журито. Ѕ€ха селектирани 4 емблеми и финални€т час за гласуването е до 22:00 часа днес.

Struma.com - —рещате ли подкрепа? Ћесно ли се работи в Ѕлагоевград?

»ва ”орън: —рещаме подкрепа, да. —рещаме такава и от най-важните хора. ¬инаги ще има част от обществото, което ще бъде мнително, което аз разбирам, защото „ѕирин „ е емблема и хората са преживели много. «нам, че ситуаци€та в момента не им се в€рва, струва им се нереална. »скам да се обърна към всички - ще отнеме време да се пов€рва, че развитието на клуба е възможно и е с една съвсем безкористна цел от наша страна.

Ќие като бизнес искаме да имаме възвращаемост, но в бизнес плана е заложена след петата година, т. е първите три години ще работим само и единствено по стабилизиране на клуба. Ќа обществото в Ѕлагоевград, искам да сподел€, че знам, че е трудно, но вашата подкрепа ни е нужда, за да успеем. Ѕез вашата подкрепа, да се обединим в една иде€, би било трудно за всеки един инвеститор.

Struma.com -  ак се справ€те със скептични нагласи?

»ва ”орън: ƒумите пон€кога н€мат значение. ƒействи€та ще покажат!  огато човек, види, че се действа, че има развитие в това, което правим, мисл€, че това би било едно добро начало за обществеността да ни подкрепи. ¬инаги ще има хора, които н€ма да са доволни, но когато мнението е конструктивно, готови сме да го приемем.

»ва ”орън изрази сво€та надежда за обединение на хората в името на отбора. „Ќ€ма нищо по- хубаво от това, Ѕлагоевград да има футболен клуб, който се развива добре, където детско- юношеската школа се развива добре, женски€т футбол се развива. »скам всички да се обединим в иде€та, да сме малко по- позитивни, винаги тр€бва да гледаме напред. ћиналото е нещо, от което можем само да се учим!„, каза с надежда »ва ”орън.

¬ кра€ на наши€ разговор »ва ”орън добави, че днес пристигат новите екипировки на отбора, утре сутрин се изпращат за брандиране с новото лого и в събота, ќ‘  „ѕирин“ ще излезе с т€х на стадион „’ристо Ѕотев“ в среща срещу пернишки€ ‘  „—ливнишки герой“ от 18:00 часа.

—лушайки увереността и спокойствието, с което »ва ”орън говореше, ние пов€рвахме на тази жена и искрените й намерени€ да помогне. ”орън работи с гол€м замах, вид€хме и усетихме енерги€та ?.

¬ същото време докато едни хора се бор€т да спас€т отбора, водени от чисто морални, патриотични, национални интереси, добилите вече потресаващо скандална известност местни опозиционери в ќЅ— Ѕлагоевград, не се посвениха да посегнат и на тази кауза за спасението на ѕирин, опорочавайки и това добро намерение. — обиди към »ва ”орън и компани€та, дошла в областни€ център, местната опозици€ отговори на въпроса, който те сами задават -  въпросът за инвеститорите!

≈то € »ва ”орън - инвеститор, който правите опити да прокудите от Ѕлагоевград със зли€ си език и непремерена мнителност. » това не се случва за първи път. — поведение, думи, писаници във ‘ейсбук срещу вс€ко добро намерение на инвеститори, на община, на бизнесмени, които искат да град€т в областни€ център, местната опозици€ нанас€ вреди на Ѕлагоевград. —лага прът в развитието му, водени от низки страсти и цели. ≈дно е €сно нагледахме се, наслушахме се на какво ли не, затова наближава времето, в което народът ще каже къде е м€стото ви!

≈дно е сигурно: Ѕлагоевградчани н€ма да станат съучастници в избора на мошеници, които драпат към властта, без да подбират средствата и думите си. ќставете »ва ”орън и отборът да работ€т. «аради хил€дите фенове и благоевградчани. ѕирин е част от истори€та, насто€щето и бъдещето на Ѕлагоевград! —прете да хулите! —рамно и грозно е!

÷вети »ванова

ќще за: »ва ”орън  стадион  клуб  фенове ќще от: ќбщество

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат


28 коментара

16 юли 2019 15:42 | 123
ќценка:
13
 (
21
 гласа)

Ѕраво и успех!


16 юли 2019 15:44 | ‘ен
ќценка:
11
 (
23
 гласа)

”спех! Ќапук на всички, които мрънкат!


16 юли 2019 15:45 | √радски
ќценка:
10
 (
22
 гласа)

Ѕраво »ва! ƒано успееш и н€кой да не ти подлее вода...


16 юли 2019 16:03 | —амо ѕирин
ќценка:
10
 (
20
 гласа)

—равнете излъчването на тази жена с това на бившата пеперудка и мишка «лата. Ќ€ма какво да добав€.


16 юли 2019 16:03 | фен
ќценка:
10
 (
18
 гласа)

”спех »ва, с теб сме! »маш подкрепата на истинските фенове на ѕирин!


16 юли 2019 16:07 | ќбщинарче
ќценка:
-3
 (
19
 гласа)

≈дин (една) и същ (а) написал (а) 5 коментара.


16 юли 2019 16:16 | ѕиринец
ќценка:
2
 (
20
 гласа)

«а съжаление може би поредната измамна схема на кме-а мечта, поне това се чува в града.
ј и икономическата логика е такава. Ћошото е, че ще е за сметка на ѕирин. ¬ремето ще покаже..


16 юли 2019 16:23 | в изгнание
ќценка:
11
 (
13
 гласа)

“о и ¬елчев се прибра с една риза от Ћондон, пък вижте го сега...


16 юли 2019 16:55 | ѕунта мара
ќценка:
4
 (
20
 гласа)

¬ ц€л св€т се об€в€ват параметри и суми, които една фирма ще дава на година, но какво да очакваш от фирма, ко€то за 2017 та година е отчела загуба от 119 000 лева, за 2018 та има печалба 40 000 лева.


16 юли 2019 17:03 | тцттц
ќценка:
13
 (
23
 гласа)

факта че кучки малки на кучки поповци са все още в клуба, говори че всичко са шменти капели .ще даваш един тон пари и ше държиш доказани некадарници като попов и сол ташака на кмето зар€ много намирисва дано несъм прав


16 юли 2019 17:10 | аман от философи
ќценка:
-3
 (
17
 гласа)

 ак да ги махнат като още не са собственици бе философ!


16 юли 2019 17:44 | √орна ƒжума€
ќценка:
8
 (
24
 гласа)

«ащо ли всички мислещи и интелигентни граждани, не ви в€рват госпожо???
«нае се ко€ сте, с нищо досега не сте се из€вили в града. ќтдавна сте в Ѕългари€ но се знае, че сте близка до частната счетоводителка на кмета. Ќищо лошо но много скоро ще съжалите, че сте се хванали на това хоро!!!!


16 юли 2019 17:46 | √ост
ќценка:
5
 (
13
 гласа)

—лед «акриването на ÷игарената, н€ма √ол€ми спонсори! ƒобре дошла пак града да помогнеш ѕожелаваме ”спех на ѕирин


16 юли 2019 22:11 | …окари ƒжума€
ќценка:
5
 (
9
 гласа)

√-жата само до кметската счетоводителка ли е приближена? ј до онзи, който обра –айфайзен Ѕанк?


17 юли 2019 07:37 | Ss
ќценка:
3
 (
7
 гласа)

√оспожата е до нова година.
ўе и €земат една чанта с пари и т€ ще си бие камшика, не знае къде е попаднало това девойче.


17 юли 2019 08:23 | “енчо
ќценка:
-2
 (
8
 гласа)

ј ко€ е частната счетоводителка на кмета. ƒа не е “ан€ от паркингите


17 юли 2019 10:09 | —трезов
ќценка:
2
 (
8
 гласа)

ћного ми напомн€ една изиграна вече постановка с един несъществуващ вече привационен фонд ј Ѕ ‘орес


17 юли 2019 10:14 | —трезов
ќценка:
1
 (
3
 гласа)

ѕриватизационен разбира се, не привационен, макар второто да му допада повече


17 юли 2019 10:50 | „итател
ќценка:
1
 (
3
 гласа)

ƒо ÷вети.
Ќ»≈ ѕќ¬я–¬ј’ћ≈, не е ли по- добре да беше написала..... Ќ»≈ ¬я–¬јћ≈ на тази жена.


17 юли 2019 12:27 | —аи
ќценка:
3
 (
7
 гласа)

 ато отворите сайта на тази мегакомпани€ и разгледате дейностите, става €сно, че е куха фирма.
¬лизайки в търговски€ регистър излиза, кой стои (собственик/бушон) зад не€.
—ам8 че се пита, ƒјЌ— » ѕ–ќ ”–ј“”–ј“ј  Џƒ≈ ƒ–≈ћя“? 20 √ќƒ»ЎЌ»я ЅяЋ ’ј ≈– Ћ»?


17 юли 2019 13:09 | „и чи
ќценка:
1
 (
7
 гласа)

—обственикът даже не осигур€ва част от служителите си, една малка част пък работ€т и без заплата щото бил ги обучавал. «а сметка на това фирмите му не плащат и други данъци. –однините му са непрекъснато на почивки, най вече в чужбина от доходи от фирмите.  акво ще излезе от това.


17 юли 2019 13:22 | капитан ¬ишнаров
ќценка:
-1
 (
7
 гласа)

”спрх на плейофите за купата на ѕадеж!


17 юли 2019 13:41 | фен
ќценка:
5
 (
11
 гласа)

¬сичко хубаво, но едно нещо не ми побира акъла: «ащо решихте да смен€те емблемата на клуба ???  акво ви пречеше старата емблема ??


17 юли 2019 14:29 | —амо ѕирин
ќценка:
-1
 (
9
 гласа)

ƒай Ѕоже тази госпожа по-бързо да стане собственик на ѕирин и да бие шута на гробокопача - јтанас  амбитов


17 юли 2019 15:23 | само пирин
ќценка:
1
 (
7
 гласа)

¬се ревете, че нищо не става, ама никой не си помръдва пръста и на стадиона... 20 човека. ј пиринци много, ама само на думи.
—ега има нещо ново, само времето ще покаже дали е добро или лошо, но е нещо различно - а никой не дава шанс да се види, само се плюе и завижда... да не искате да дойде арабски шейх та да ви е спокойно- е н€ма да дойде, но все пак е дошъл н€кой, който дава пари. —тига с тази злоба в този град, имахме два отбора, после ...замалко пак във ¬ група. »зчакайте, вижте, критикувайте и най-важното - всички на стадиона и —јћќ ѕ»–»Ќ. ѕ— това си е мое мнение, не ангажирам никой с него


17 юли 2019 19:52 | дацо бацо гацо
ќценка:
4
 (
8
 гласа)

кой емблемата е пипнал -бел ден не е вид€л.... по първата ти крачка те разкрих, мършава комсомолка, с венко €вно една връзка сте носили-що не си смениш пола бе дацева, а емблеми сменаш.....


17 юли 2019 20:57 | пиринец
ќценка:
1
 (
7
 гласа)

«јўќ ”ќ–ЏЌ √ќ¬ќ–» ѕ–ј«Ќ» ѕ–» ј« », ќ ќ ќ–»Ћј ≈ ќ„»“≈ ≈ƒ¬ј Ћ» Ќ≈ ¬—»„ ќ ≈ Ќјѕ–ј¬»Ћј, ј ќ Ѕјўј“» Ѕ≈Ў≈ ∆»¬ ў≈Ў≈ ƒј —≈ —–јћ”¬ј ќ“ “≈Ѕ. — ћЌќ√ќ √ќЋяћј  ќЎЌ»÷ј —» “–Џ√ЌјЋј. —–јћ”¬јћ≈ —≈ ќ“ “≈Ѕ.  ј∆»  ј ¬ќ –ј«Ѕ»–јЎ ќ“ ‘”“ЅќЋ?
“ќ¬ј ≈ Ќј…-√ќЋяћ»я —–јћ «ј “≈Ѕ, —≈ћ≈…—“¬ќ“ќ » √–јƒј. ƒј Ќ≈ √ќ¬ќ–»ћ «ј ≈ »ѕј “»!


18 юли 2019 12:47 | јнтон
ќценка:
2
 (
2
 гласа)

¬сичко е пута мара.
¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар
 ирилизаци€
<- ползвайте «јƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ ако н€мате кирилица

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката

    
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.