В Световния ден на водата: Фактите за водния геноцид в Перник...

22 март 2021 11:15   5 коментара   6822 прочита


Доц. д-р инж. Г. Бърдарска, водач на листата на ПП „Има такъв народ“ в Перник, продължава с разкритията по важен проблем в града на миньорите.

Близо година след водната криза няма обвинени за водната криза в Перник. Специализираната прокуратура мълчи за томовете доказателствен материал, както и на сигналите за неправомерно изразходване на значителни парични средства при рехабилитацията на стената на язовира, укрепването на водовземната кула, ремонта на пречиствателната станция за питейни води и отвеждащи водопроводи на стойност 32 милиона лева от заемното споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Световната банка, това заявява водачът на листата на ПП „Има такъв народ“ в Перник, доц. д-р инж.Галя Бърдарска.

Така изглеждат филтрите за пречистване на язовирната вода след ремонта със средства от Световната банка.

Също така, няма информация колко допълнителни публични средства без обществени поръчки се дадоха за създаденото от управляващите бедствено положение в Перник– практика във ВиК сектора, продължаваща и сега на територията на Пернишка област и в цялата страна (Бургас, Брестовица и др.). Изгради се нов водопровод от яз. Бели Искър до Перник, който все още няма разрешение за ползване и е ничия собственост.

Изразходвани са около 30 милиона лева  при условие, че за тръби, фитинги и спирателна арматура са изплатени на фирми само 5 934 736,86 лв. без ДДС. Със сигурност до узаконяването му в срок до октомври 2021 г. от държавната фирма „Монтажи“ ЕАД ще бъдат хвърлени още средства. И в момента продължава ремонта на питейната пречиствателна станция ПСПВ Студена с публични средства

Ето защо Ние даваме още факти, а Вие преценете причините и виновниците за водния геноцид в Перник. 

В протокола за разпита на зам.-министъра на околната среда и водите Кр. Живков в Специализираната прокуратура на 13.01.2020 е посочено, че за яз. Студена са издадени от Министъра на околната среда и водите – Н. Димов общо три броя разрешителни за водоползване и те са на „ВиК Перник“ за питейно-битови нужди, и за промишлени нужди на дружествата „Стомана индъстри“ и „Топлофикация Перник“, както и че Контролен орган по разходване на водния ресурс е Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, а оператора на язовира – „ВиК Перник“ е представял ежедневни справки за състоянието на язовира на определена електронна поща в МОСВ.

В друг протокол за разпита на началника на отдела  „Управление риска при наводнения“ при МОСВ - М. Дряновска на 15.01.2020 е посочено, че Стомана индъстри и Топлофикация Перник имат разрешено същото количество вода за водовземане както от яз. Студено, но от р. Струма.

Въпроса е защо МОСВ чак през ноември 2019 г. изключва тези 2 дружества от месечния график на яз. Студена, като и преди те са имали възможност да водочерпят от  р. Струма. Освен това е установено, че е отклонявана вода от извор „Врелото“ към Радомир вместо част от притока да постъпва към яз. Студена.

Източване на яз. Студена е ставало и по време на ремонтните дейности със заема на Световната банка. На 18.07.2017 министър Нанков заявява, че най-голямото предимство на избрания метод, позволяващ ремонтните дейности  да бъдат изпълнявани от водолази  без източване на съоръжението е, че няма да оставим над 100 000 потребители без вода от язовир „Студена“, включително индустриални предприятия.

Впоследствие бившият министър на икономиката Караниколов в телевизионното предаване „Лице в Лице“ признава, че е поддържан 16 млн. куб.м. воден обем в яз. Студена при общ обем 25,2 млн. куб.м.  по време на ремонтните дейности.

Продължава източването на яз. Студена и по време на обявеното бедствено положение, което е видно и от дневника на ПСПВ Студена. Подали сме сигнал през март 2020 към отговорните институции със снимков материал. Също така, на 15.04.2020 министърът на околната среда и водите Емил Димитров оповести по БНТ, че изграденият водопровод от Мало Бучино до Перник не е постигнал целта си и не може да се ползва пълноценно, както и че продължава източването на яз. Студена. Също така, министърът информира, че е получил оплакване от управителя на „ВиК“ ООД, гр. Перник, че не може да се справи с увеличените аварии след пускането на новия водопровод.

Независимо от запълването на яз. Студена, продължава водоподаването от яз. Бели Искър, въпреки че на 24.06.2020 се отменя режима поради повишаване нивото на яз. Студена до приблизително 80% от общия му обем. Поради тази причина „ВиК“ ООД, гр. Перник, дължи на „Софийска вода“ АД за периода май-октомври 2020 г. сумата от 746 668,10 лв. за обработена язовирна вода т.е. към населението не се подава язовирна вода, преминала през пречиствателна станция за питейни води – нарушени са европейски изисквания от 2007 г. Този неефективен разход отново ще бъде поет от данъкоплатците.

Не само по време на водния режим, но и след него водоползвателите продължават да пият некачествена вода. Във взетите проби на 12.01.2021 РЗИ Перник установява несъответствия по показателите цвят и мътност на изхода на ПСПВ Студена. Основна причина за това е използването на неефективни реагенти за пречистване-особено недопустимо по време на пандемията от COVID-19. На 8.04.2020 в сайта на „ВиК“ ООД, гр. Перник, е поместено съобщение за прекратяване на обществена поръчка  за доставка на химикали, използвани за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека, поради това, че избраният турски реагент PACS 1016 не е показал същия ефект в реални условия както при лабораторните изследвания.

От приложения протокол от 10.03.2020 на Комисията по избора на турския реагент, както и от изпратеното експертно мнение на Галя Бърдарска от 7.04.2020 до отговорните  институции е видно, че и в лабораторни условия  с PACS 1016 не се постигат показателите съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Независимо от това, ВиК дружеството закупува тонове от турския реагент при завишена цена от 1500 лв./тон, за които управителят не казва какво количество е използвано с подчертан здравен риск при намален обем на язовира и пандемия и какви средства са възстановени от доставчика. Уволнена е само ръководителката на звено „ПСПВ Перник и Рударци“, която е и председател на комисията по избора.

След това започва подаването на българския коагулант алуминиев сулфат, който не е със същия химически състав и пречиствателен ефект както обявените химикали в прекратената обществена поръчка. В сайта на ВиК дружеството липсва информация относно процедурата по закупуването му.

Освен с непостоянен достъп до качествена питейна вода, населението е подложено и на наводнения поради „контролирано изпускане“ на водите от яз. Студена по време на поройни валежи. На 10.01.2021 министърът на околната среда и водите Емил Димитров, областният управител Емил Костадинов и управителят на ВиК дружеството Борислав Иванов започват контролирано изпускане на 3000-4000 л/сек. вода от яз. Студена.

Като резултат на 11.01.2021 р. Струма прелива и причинява материални щети на редица собственици на имоти и публична инфраструктура. Не е спазен регламента да се поддържа определен празен обем в яз. Студена за поемане на притока през периодите на високи води.

Този подход на управление и изразходване на финансови средства без устойчив ефект ще се повтори и при изпълнението на предстоящия воден цикъл с финансовата подкрепа на ЕС за около 100 милиона лева. Безспорно всичко това ще доведе до драстично увеличаване на цената на водата за покриване на експлоатационни разходи и амортизационни отчисления на изградени  излишни съоръжения

Това са само част от фактите за лошото управление на водите в област Перник.  След 4 април 2021 имаме волята и капацитета да доставим качествена вода до всеки – основен приоритет от нашата програма.

5 коментара
22 Март 2021 12:27 | ???
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

Бърдарска отново е тука, а къде и е метлата ?


22 Март 2021 18:17 | Ружа Стоева
Оценка:
-1
 (
1
 гласа)

Престъпната групировка ГЕРБ посегна и на водата ни >Който отново гласува за ГЕРБ е НЕНОРМАЛНИК!


22 Март 2021 19:54 | НОМЕР 29
Оценка:
-1
 (
1
 гласа)

ТИ ЗАКЪСНЯВАШ ПОНЯКОГА ИСТИНО.... НО ВИНАГИ ИДВАШ ПРИ НАС !!!!
Никаква аванта на тези престъпници! Госпожо Бърдарска от мен и моето семейство и многобройна ми фамилия имате нашите гласове! Който има очи ще види, който има уши ще чуе ! Айде сиктир на боклуците от ГЕРБ!!!


22 Март 2021 19:56 | ПЕРНИШКИ ВИНКЕЛ!
Оценка:
-1
 (
1
 гласа)

Ударихте ги в земята! ВИНКЕЛА ЩЕ ИГРАЕ НА 04. 04. 2021 с НОМЕР 29!


28 Март 2021 12:40 | Георгиева
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Изключителен професионалист е доц. Бърдарска! Доказателство са посочените факти и достоверна информация! Точно от такива качествени, достойни и квалифицирани специалисти се нуждае управлението в България!
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар