Ќовините на югозападна Ѕългари€
  
   –егистрац舫абравена парола

Ќ—» отчете: 9 431 се обучават в ё«”, с близо 6% по-малко от предходната година


13 юни 2019 09:29  6 коментара   4281 прочитаЌ—» изнесе годишните изследвани€, характеризиращи дейността на образователните институции в област Ѕлагоевград.

ƒанните показват, че през учебната 2018/2019 година общи€ брой на студентите записани в образователно-квалификационни степени професионален бакалавър, бакалавър и магистър са 9 431. “ова е с 5. 7 % по - малко от предходната 2017/2018 учебна година.

«а придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” се обучават 520 студенти, за „бакалавър” – 6 744 студенти и за образователно-квалификационна степен „магистър” – 2 167. ∆ените студенти в област Ѕлагоевград са 5 744, или 60. 9% от общи€ брой на студентите.

—тудентите чужди граждани са 846 души, или 9. 0%. ѕрез изминалата 2018 г. висше образование степен „професионален бакалавър” са завършили – 112 студенти, „бакалавър” – 1 507 студенти и степен „магистър” – 885. «авършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 1 427 и 1 124 ученици.

ћарти »ванов

ќще за: Ќ—»  изследвани€  дейност ќще от: ќбщество

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат


6 коментара

13 юни 2019 15:01 | 1/2 от истината
ќценка:
3
 (
3
 гласа)

— 956 за 4 години са намалели децата по детските градини в област Ѕлагоевград.


13 юни 2019 22:20 | »во
ќценка:
1
 (
1
 гласа)

» това е много за ё«”.


15 юни 2019 19:36 | читател
ќценка:
0
 (
0
 гласа)

І 11. (»зм. - ƒH, бp. 48 eт 2004 г., изм. - ƒH, бp. 83 eт 2005 г., в cилo eт 18. 10. 2005 г.) Xe пpĸ длeжĸ ниĸ нo aoтĸ дpĸ ни€ cъвĸ т и cъвĸ тo нo ecнeвнeтe звĸ нe и/или филиoлo, cлĸ д pĸ шĸ ниĸ нo oaoдĸ мични€ cъвĸ т тpyдeвитĸ дeгeвepи c xoбилитиpoнитĸ лицo, aeитe зoĸ мoт длъжнecттo "пpeфĸ cep", пpи нoвъpшвoнĸ нo възpocттo пe чл. 328, oл. 1, т. 10 eт Eeдĸ aco нo тpyдo мeгoт дo бъдoт yдължĸ ни зo cpea ĸ днo гeдинo, нe зo нĸ пeвĸ чĸ eт тpи гeдини, o зo xoбилитиpoнитĸ лицo, aeитe зoĸ мoт длъжнecттo "дeцĸ нт" - зo cpea ĸ днo гeдинo, нe зo нĸ пeвĸ чĸ eт двĸ гeдини.

„л. 31. (1) (»зм. - ƒH, бp. 60 eт 1999 г., в cилo eт 02. 07. 1999 г., изм. - ƒH, бp. 17 eт 2016 г., в cилo eт 01. 03. 2016 г.) «o pĸ aтep, дĸ aoн и диpĸ aтep нo филиoл или aeлĸ ж cĸ избиpoт xoбилитиpoни лицo, aeитe poбeт€т нo ecнeв


15 юни 2019 19:39 | читател
ќценка:
0
 (
0
 гласа)

І 11. (»зм. - ƒ¬, бр. 48 от 2004 г., изм. - ƒ¬, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18. 10. 2005 г.) ѕо предложение на катедрени€ съвет и съвета на основното звено и/или филиала, след решение на академични€ съвет трудовите договори с хабилитираните лица, които заемат длъжността "професор", при навършване на възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от  одекса на труда могат да бъдат удължени за срок една година, но за не повече от три години, а за хабилитираните лица, които заемат длъжността "доцент" - за срок една година, но за не повече от две години.

„л. 31. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02. 07. 1999 г., изм. - ƒ¬, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01. 03. 2016 г.) «а ректор, декан и директор на филиал или колеж се избират хабилитирани лица, които работ€т на основен трудов договор във висшето училище.

І 4д. (Ќов - ƒ¬, бр. 48 от 2004 г.) ѕо смисъла на този закон:
1. (доп. - ƒ¬, бр. 61 от 2011 г.) "ќсновен трудов договор" е трудови€т договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т


15 юни 2019 19:46 | читател
ќценка:
0
 (
0
 гласа)

І 4д. (Ќов - ƒ¬, бр. 48 от 2004 г.) ѕо смисъла на този закон:
1. (доп. - ƒ¬, бр. 61 от 2011 г.) "ќсновен трудов договор" е трудови€т договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от  одекса на труда, а за академичната длъжност "асистент" - и трудови€т договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 2 от  одекса на труда.
— други думи пенсионери, на които академични€ съвет е удължил трудови€ договор, не могат да се кандидатират за –ектор.
ƒоговорът на проф. д-р ёруков ще бъде удължен по чл. 328 за една година, което е временен договор. «а да станеш –≈ “ќ–, тр€бва да си имаш договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от  одекса на труда.
∆алко за агент јндреев


16 юни 2019 12:25 | изненадан
ќценка:
0
 (
0
 гласа)

аз го проверих. “ова наистина са членове от «акона за ¬исше образование.
„л. 67. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 100 от 1992 г.) “рудови€т договор може да бъде сключен:
1. за неопределено време; - ѕќ “ј«» јЋ»Ќ≈я “–яЅ¬ј ƒј ≈ ƒќ√ќ¬ќ–ј
2. като срочен трудов договор.
(2) “рудови€т договор се см€та сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго.
(3) (Ќова - ƒ¬, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31. 03. 2001 г.) “рудови€т договор за неопределено време не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника или служител€, изразено писмено.
“ќ¬ј ≈ ќ“  ќƒ≈ —ј Ќј “–”ƒј
https://lex. bg/laws/ldoc/2133647361 «акон за висшето образование
https://www. lex. bg/laws/ldoc/1594373121  ќƒ≈ — Ќј “–”ƒј
¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар
 ирилизаци€
<- ползвайте «јƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ ако н€мате кирилица

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката

    
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.