–егистрац舫абравена парола

»нформаци€ на община —андански относно ремонта на околовръстни€ път ул. "—тефан —тамболов"


16 април 2018 17:53  17 коментара   11984 прочита¬ кра€ на 2017 г. община —андански започна мащабен ремонт на околовръстни€ път- ул. „—тефан —тамболов“ в град —андански.

÷ели:

1. ќблекчаване на движението, чрез изграждане на допълнителни ленти за престро€ване на кръстовищата;

2. »зграждане на кръгово кръстовище;

3. –азшир€ване на пътното платно;

4. ѕодм€на на водопроводната система – над 1300 м.;

5. ѕодм€на на канализационната система – 1100 м;

6. ѕодм€на на сградните канализационни отклонени€ – над 65 бро€ + над 190 м. сградни отклонени€ от у. „—ердика“ ;

7. Ќова асфалтова настилка – над 8 700 кв. м.;

8. Ќови тротоари – над 4 500 кв. м;

9. Ќад 30 нови паркоместа;

10. ѕодобр€ване на чистотата и намал€ване на запрашеността в района;

11. ѕодобр€ване организаци€та на движението и по – малко вредни газове и фини прахови частици;

12. Ќамал€ване на загубите на питейна вода. ѕри ремонта е установена авари€. ѕитейната вода изтича в канализационната система и до стартирането на ремонтните дейности това не бе забел€зано.

13. —пиране изхвърл€нето на канализационно вода в река „—андански Ѕистрица“, което предизвикваше по€вата на миризми, комари и гризачи.

14. —пиране на влагата в мазетата на къщите около ул. „—тефан —тамболов“;

15. Ќамал€ване разходите по ремонти на ¬ и   системата и уличната мрежа;

16. ѕридобиване на по-добър вид на една от основните артерии в града;

17. Ќово, по -икономично LED осветление;

18. »зграждане на подпорни стени;

19. Ѕетониране на 300 м. от обходни€ път за чистота;

20. ќзелен€ване;

21. —пиране на ежемесечните ремонти и намал€ване на авариите.

ƒопълнителни дейности, които ще бъдат извършени за постигане на горепосочените цели:

”станов€ва се, че сериозно количество отпадни води са заустени в дъждо-приемните шахти, което е напълно незаконно, включително и част от нови€ квартал на село ѕоленица. “ова води до изтичане на отпадните води директно в реката на територи€та на град —андански, което предизвиква по€вата на комари, гризачи и силна миризма в района. ÷елта е, след приключване на ремонтните дейности, този проблем да бъде решен напълно.

¬ момента се работи в ситуаци€, без да се прекъсва канализаци€та. ‘ирмата постав€ новите канализационни тръби и сградни отклонени€ при действаща и работеща канализаци€ с цел всички живущи в района да ползват канализаци€та.

«аради живеещите в района, питейната вода се спира само за около час при прехвърл€не на сградните отклонени€ от стари€ към нови€ водопровод.

ќбщина —андански полага максимални усили€, ремонтните дейности да текат с минимален дискомфорт за гражданите и призовава за търпение.

ћ. »ванов

ќще за: сандански  ремонт  път ќще от: ќбщество

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат


17 коментара

16 април 2018 18:13 | керкенез
ќценка:
16
 (
16
 гласа)

“а€ информаци€ ми прилича на оправдание. ‘ирмата, ко€то сте избрали за изпълнител, нито има капацитета, нито технически€ и трудов ресурс да се справи в срок с поставената им задача. »мали били асфалтова база- стига с ти€ нагласени конкурси. ќт това страдат само гражданите на —андански.


16 април 2018 18:17 | D132
ќценка:
11
 (
11
 гласа)

» още 100 работни места в —андански, и поне 12 чужди фирми ще откри€т заводи, ала бала


16 април 2018 19:52 | .
ќценка:
12
 (
12
 гласа)

 ражба на пари преди изборите


16 април 2018 21:14 | Ќедоволен
ќценка:
10
 (
10
 гласа)

ѕреди изборите другата година ще € пуснат!! (така леко предизборно)


16 април 2018 21:40 | √ошо
ќценка:
8
 (
10
 гласа)

ѕълен провал на това управление на общината. само кражби и съсипване на бивши€ ни вече хубав град


17 април 2018 07:05 | ѕлешивмишотплоски
ќценка:
7
 (
7
 гласа)

–азбирам че, всички тези дейност са се по€вили изневиделица! јбе,  ире, за толкова будали ли ни мислите?  огато започнахте ремонта, който тр€бваше де е приключил преди четири месеца не разполагахте ли с проектна документаци€? ѕрактически ти си разделил проекта в нарушение на «ќѕ.  ак възлагате за изпълнението на всичките тези дейности.....
—трашни крадци сте, ей!


17 април 2018 07:30 | √еорги
ќценка:
-9
 (
11
 гласа)

Ѕраво, г-н  мете!
¬ие за толкова кратко време, направихте ћЌќ√ќ «ј —јЌƒјЌ— »!!!


17 април 2018 07:32 | √еорги
ќценка:
-9
 (
11
 гласа)

Ѕ–ј¬ќ √-Ќ  ќ“≈¬!!!


17 април 2018 07:39 | √еорги
ќценка:
-9
 (
11
 гласа)

ƒ–”√» ’ќ–ј —≈ √ќ“¬я“ «ј »«Ѕќ–»!!!
ќ—“ј¬≈“≈  ћ≈“ј ƒј –јЅќ“» !!!
ћј… «јЅ–ј¬»’“≈ ѕ–≈ƒ»ЎЌќ“ќ ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈!!!


17 април 2018 09:19 | ƒќ √≈ќ–√»
ќценка:
6
 (
8
 гласа)

√оше, бегай да удариш една "шпакла" на любими€т ти кмет.
јман от »Ѕ–»÷»


17 април 2018 10:19 | ∆ќ–ќ ѕјЋћј ћј√ЌќЋ»≈¬ј
ќценка:
7
 (
7
 гласа)

јбе ти€ да за канарчета ли ни см€тат. ќще нищо не е направено по то€ път, хората газ€т в ц€ла година. Ќа тъпите работници надницата им е малка 70 лева и работ€т колкото си искат. ќтриват и зариват тръби.
ј прекарването на топла вода, газ и улично осветление до къщата на любимец 13 та 3 км. стана за по малко от 2 седмици.
 акво по различно Ѕ ѕ и √≈–Ѕ. —амо, че вторите са кадри от неусп€лото крило на майката.
» сега демонстрират болни амбиции за работа.
Ћафа е много готин: “и го плюеш, то се мие, но в случа€ “и го плуеш, оно се бан€. јма кога ще се удавите, не чакайте н€кой ръка да ви протегне!


17 април 2018 10:38 |  ултура ми янко
ќценка:
6
 (
6
 гласа)

ƒо: √еорги;
√оше, за работа в общинската администраци€ ли си станал толкова рано?! ѕървата ти работа като пристигнеш там е да идеш да цунеш  ирето под опашката, иначе без него ке умреш за коричка л€б. ѕосле си включи компа от големото копче и започни да пишеш за предишното управление за да ни го припомниш!


17 април 2018 11:06 | ¬аско
ќценка:
6
 (
6
 гласа)

»зрезахте всички дървета по града .


17 април 2018 13:01 |  едър
ќценка:
9
 (
9
 гласа)

јко на некой му требва материал от чинар, кедър, топола да се обади на ∆оро ћагноли€та.
“о след тази сеч в парка и града, на човек му минава това през ума, че се реже за търгови€.
ƒали знаеш какво правиш?
 райно време е кметът  отев да да скръцне със зъби и да направи конкурс за истински специалист по Ћандшафт, защото този ще изреже и ще бастиса всичко което е засадено да сега.
«асади на булеварда нови магнолии, като преди година изреза чинарите и сади с фанфари ти€ пусти магнолии. ƒокога бе клещ?
«ащо изреза растени€ на по 30 години на площада? ƒали изибщо имаш иде€ какво правиш или парите са на преден план?
»зсъхналите кипариси на булеварда замени с каквито и да е, дори не попита от какъв вид са старите ?
∆алко е, простоти€та вилнее с ц€лата си мощ навс€къде в целото царство.


17 април 2018 15:37 | ј¬–јјћ
ќценка:
8
 (
8
 гласа)

√рада никога не е бил такава кочина каквато е сега. » ако н€кой не е ходил скоро в парка, нека отиде и види каква грандиозна некадърност и съсипи€ сътвориха т. нар. общински де€тели.  метски€ екип Ќ» ќ√ј не е бил по-слаб, арогантен и безхаберен. » града не е бил никога така мръсен, неизчистен, грозен...
17 април 2018 22:04 | гражданин на —андански
ќценка:
5
 (
5
 гласа)

√раждани на град —андански, не пишете а, като гражданско общество се покажете и отговорност потьрсете. “ова е наше гражданско право и на следващата общинска сеси€ всички да се организираме и сьберем и да ги пометем.


18 април 2018 23:28 | »ииоио
ќценка:
1
 (
1
 гласа)

ѕълна пароди€ е това ќколовръстно. » не е започнато в кра€ на годината, а на 19. 09. 2017г. »нформационната табела на обекта гласи : 210 работни дни с 35 работника. Ѕлизо година е това. ≈, те това ако не е партийна далавера, здраве му кажи. ƒруг интересен факт е, че хора, които работ€т по магистралата в близост са ходили при кметчето и са искали те да направ€т ремонта от копка до копка за един месец. —поред мо€ източник, думите на кмета са били : Ќие си имаме фирма. “е ви една година като си имате фирма. ÷иркът е пълен. —пор н€ма. Ќаправиха се н€кой неща, мо много се съсипаха. Ќе бих дал гласът си втори път за този кмет.
¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар
 ирилизаци€
<- ползвайте «јƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ ако н€мате кирилица

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката

    
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.