Ќовините на югозападна Ѕългари€
Ѕърза пица с €йца ¬ол€! ∆ени е в инвалидна количка, но продължава да покор€ва върхове със силата на духа си  Ѕивши€т на √ала се къпе в милиони, а водещата издържа —тефан
   –егистрац舫абравена парола

—илни думи на един истински политик:  андидатът за съветник  . »лиев за ќЅ—, за хейтърите и политиката във ‘Ѕ и за това какво направиха √≈–Ѕ и успешни€т јт.  амбитов за Ѕлагоевград


6 октомври 2019 13:54  66 коментара   22813 прочита¬се още нищо не сме видели Ц хейтърите набират скорост и не щад€т средства и похвати. ѕознавам колега опозиционер, който записва всеки разговор, за да има възможност за манипулации. ўом замер€т с измислени компромати, а не с политики хейтърите са клеветници и доносници, а не политици


1. √-н »лиев, вчера се разделихте с колегите от сегашни€ ќЅ—, как отчитате минали€ мандат. — какво ще го запомните?

јз считам, че ние с колегите съветници за пореден път си свършихме работата и постигнахме това, за което ни избират съгражданите ни – да правим живота в нашата община по-добър и средата максимално благопри€тна както за гражданите, така и за бизнеса. «а мое съжаление, аз обаче оставам с чувството, че негатива който се насаждаше от н€колко наши колеги, че ние не работим в интерес на гражданите, се насади трайно. “ова е крайно нев€рно и хората го зна€т.

2. ѕодкреп€те ли насаждано мнение, че този ќЅ— не бе пълноценен, общуването между съветниците не бе на нужното ниво, защото често ние медиите ставахме свидетели дори на грозни сцени..?!

«а това говор€ и аз. ѕѕ √≈–Ѕ винаги е бил стожер на това, етичните отношени€ между колегите да бъдат спазвани и както виждате ние дори не отговар€хме не техните нападки с цел да не се приниз€ваме до ниското „махленско“ ниво, което задават с изказвани€та и подм€тани€та си. Ќе зна€ защо, но това се прави умишлено и противоречи на здравата логика – кое може да накара н€кого да иска да унищожи авторитета на институци€та, в ко€то работи, и в ко€то е избран да защитава интересите на гражданите.  ое? Ќадали н€кой ще ми отговори!

3. ¬изирате ли н€кого конкретно?

“е си зна€т кои са и понасто€щем се из€в€ват като опозици€ в съвета, но не с факти или политики, а с противопостав€не на всичко – дори и на най-благородните или обществено значими точки, които сме разглеждали и гласували. „ѕо гласуването ще ги познаете“ - често се шегуваме с колегите.

4.  ои б€ха най-важните решени€ на съвета, какво не усп€хте да направите?!

Ќие имахме мнозинство и усп€хме да прокараме всички решени€, който имахме в интерес на гражданите и противно на опозици€та. ’убаво е, че така наречените „опозиционери“ всъщност са една групичка от 5 човека, но те вдигаха шум като за 41. –азбира се има и неща, за които времето наистина не ни достигна да довършим, и се над€вам, че ще бъдат продължени от съветниците в следващи€ мандат. ѕримерно неща, които сме заложили в програмата си сега – разшир€ване на зоните в ќ”ѕ, годни за инвестиции и индустри€, регламент за движението на електроскутерите и създаването на бюджет за еднократни помощи със средства на бюджета за насърчаване на раждаемостта.

5.  акво се промени в Ѕлагоевград за последните 4 години и как оцен€вате управлението на кмета  амбитов и екипа му?!

ћо€та оценка е положителна. јз мисл€, че кметът  амбитов се справи чудесно с това, за което бе избран. Ѕлагоевград не е имал толкова инвестиции в инфраструктура и градска среда през последните 30 години, колкото през последните 4. Ќещата, които постигнахме с финансовите инструменти на ≈—, никога н€маше да могат да бъдат направени със собствени средства от нашите данъци. —ледователно той се справи – направи екип, направи дори и лоби и усп€ да привлече средства и подобри живота в общината за всички. “ова не може да бъде отречено от никой. “ой бе и ще бъде успешен кмет, който ще остане в истори€та на града ни с направеното до момента.

5. »збори са! «апочна представ€нето на кандидатите, рекордьори сме по бро€ на претендентите за съветници и за кметове. — какво толкова е апетитен кметски€ пост в Ѕлагоевград? » как оцен€вате представ€нето на първите 4-има в публични€ дебат завчера.

¬секи човек има достойнство и качества и е значим за обществото. јз в€рвам, че конкуренци€та е хубаво нещо и т€ позвол€ва цивилизаци€та да върви напред. Ќека всеки кандидат даде най-доброто от себе си и да се опита да постигне това, за което се заема с тази предизборна борба. ≈ разбира се има и хора, които просто искат да се вид€т по телевизи€та или на плакати, залепени на всевъзможни места. јз лично считам, че кметски€т пост е възприеман често илюзорно като м€сто, което видите ли ще оправи живота на този, които го заема. ≈ нека да ги фрапирам – там се работи и то много, там се мисли ежесекундно за проблемите на хората, а те не са никак малко.

јз ще обобщ€ представ€нето им така както и в това което казах в ефира на една от телевизиите по време на дебата „програмите, които те залагат са всъщност вече реализирани от кмета  амбитов“. «аслушайте се в дебата – те всички говореха за неща, които той вече е направил, но те не зна€т. «атова и втората част от дебата протече с това всички опоненти да се съглас€ват с г-н  амбитов и той изтръгна от опонента си г-н “омов, признанието че средата се е подобрила и общината е променена към по-добро.  акво повече?

6. ќт една година кампани€та в Ѕлагоевград е в разгар. Ќагледахме се и се наслушахме на страшни неща. ‘ейсбук се оказа добър терен за хейтъри. ¬ид€хме цинични и порнографски колажи, чухме изфабрикувани монтажи на нечии гласове, обикновено на публични фигури, които говор€т цинизми и простотии, коментираха във ‘Ѕ от името на кмета  амбитов с ругатни. —блъсък на политики ли е случващото се или просто икономическа вендета, в защита на нечии лични, финансови интереси?!

¬се още нищо не сме видели – хейтърите набират скорост и не щад€т средства и похвати. «а съжаление много поми€ ще се излее и през идните седмици до изборите. «а мен е изключително непри€тно да говор€ за тези теми, защото това не е противопостав€не на политики, а е замер€не с пошлости. ўом замер€т с измислени компромати, а не с политики те са клеветници и доносници, а не политици. Ќали така?

—оциалните мрежи се оказаха добър вариант да се сее омраза и да се клевети анонимно и злостно. Ќикой вече не застава с името си зад своите твърдени€. ѕравиш си фалшив профил и вече можеш да казваш всичко за всеки. —тават и много изобретателни, а и €вно имат и правилните професионални екипи да направ€т това – да ти хакнат телефона или @майла, да прав€т неразличими от истинските фотомонтажи, да пишат във ‘ейсбуук коментари от твое име и през профила ти, без ти да знаеш, и да са влезли в профила ти. “ези хора са пълни киберпрестъпници. ¬ече не искам и да си представ€м докъде могат и да стигнат. ѕримерно аз зна€ за колега общински съветник т. нар. „опозиционер“, който от години записва с телефона си всички, с които говори. Ќеверо€тно ви звучи нали и болно? »ма часове записи, които може да изфабрикува и да сложи в устата ти думи, които никога под никаква форма не си казвал.  акво мислите за това? Ќо хайде да не отдел€ме внимание на този въпрос повече. Ќа хората вече им писва и те самите започват да „хейтват хейтърите“.

7. —поред вас какво тр€бва да направи в Ѕлагоевград кметът в следващите 4 години?!

јми н€ма да има нужда да се открива топлата вода. ƒостатъчно е да се продължи в същи€ темп и през следващите 4 години просто тр€бва да продължи да се работи, защото всичко, което виждаме е продукт на работа и само работа. —ледвателно кметът просто тр€бва да продължи да работи. —ъщи€т кмет, същи€т екип и разбира се същото правителство. “огава нещата ще бъдат наред за Ѕлагоевград.

8. ѕознавате ли всички кандидат-кметове? ќпишете с н€колко думи следващи€ кмет?

Ќ€кой лично, други задочно. јз съм човек, който се интересува от политика и наблюдавам всички активни-политически хора. ƒаже наскоро препрочетох предизборно ☺ „¬ладетел€т“ на ћакиавели, за да пречуп€ през неговата призма на мислене всеки един кандидат и така да ги опозна€ по добре. ј относно втори€т ви въпрос, мога да го опиша и само с една дума:  амбитов.

9. јко искате да се обърнете към Ѕлагоевградчани какво бихте им казал на входа на важни€ избор?!

ƒа бъдат разумни и прагматични в избора си. “е тр€бва да изберат кандидата, който има рутина, нюх и да не се довер€ват на обещани€, утопии и внушени€, а да заложат на сигурното и доказалото се във времето. ƒа погледнат направеното в инфраструктурата, да погледнат санираните блокове, да вид€т услови€та в детските градини и училищата, да си спомн€т за многобройните концерти и фестивали. Ќека да направ€т това, когато застанат в тъмната стаичка и зачеркнат номер 43 и да са сигурни, че са направили правилни€ избор.

10. «ащо да гласуват лично за вас г-н »лиев?

јз считам, че мо€т шанс да се докажа бе даден през далечната 2006 година. ќт тогава насам аз работ€ за гражданите на нашата община. Ќе много, защото имам и друга професи€, но достатъчно и ефективно всеки ден и всеки час. –абот€, защото считам, че гласуваното ми доверие тр€бва да бъде защитено и доказвано ежедневно. ’ората, които ме познават, зна€т това и н€ма кой да го опровергае. «атова, се обръщам към всички съграждани, които зна€т как работ€ и на 27.10.2019 г. нека да отбележат номер 43 за кмет и номер 43 за листа на съветници с преференци€ 104, ако жела€т да ме подкреп€т и да продължа това, което прав€ за нашата община.

ƒ-р  ирил »лиев, е доктор на ћеждународно право и международни отношени€, дългогодишен преподавател по право във ¬исшето учебно заведение по телекомуникации и пощи в гр. —офи€, и в ё«” "Ќеофит –илски" и общински съветник 3 мандата от групата на ѕѕ √≈–Ѕ. ѕредседател е на  омиси€та по жалби и контрол изпълнението на решени€та на ќб— и мониторинг на обществените и възлагателните поръчки и член на  омиси€та по устройство на територи€та, комунално-битово обслужване, екологи€ и транспорт в местни€т парламент.

ѕолитическа публикаци€.  упуването и продаването на гласове е престъпление

–азговар€: ѕ.  остадинов

ќще за:  . »лиев  община  граждани ќще от: ѕолитика

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат


66 коментара

6 октомври 2019 14:33 | √Ћј—ќѕќƒј¬ј“≈Ћ
ќценка:
31
 (
53
 гласа)

господине, не съм съгласна с вас. не може със същи€ кмет, същи€ екип, същите общински съветници да се върви напред. вие лично какво направихте за благоевград. сам казвате, че много не сте направили, защото имате и друга професи€. “ќ√ј¬ј ј« ў≈ ¬»  ј∆ј, „≈ ¬јЎ≈“ќ ћя—“ќ Ќ≈ ≈ ¬ ќЅў»Ќ— »я —Џ¬≈“, » Ќяћј ƒј √Ћј—”¬јћ


6 октомври 2019 14:40 | Ћили€ ћечева
ќценка:
23
 (
29
 гласа)

јз съм хейтър, ƒончо ми плаща за да тролствам по фб. —понсорирам всичките му из€ви, той ми дава кеш, а аз през мо€та дебитна карта прлащам на фб јз съм трол.


6 октомври 2019 14:42 | ћилко
ќценка:
36
 (
58
 гласа)

√Ћј—”¬јЌ≈“ќ «ј √≈–Ѕ ≈ ѕ–≈—“ЏѕЋ≈Ќ»≈.


6 октомври 2019 14:42 | ѕухи
ќценка:
35
 (
49
 гласа)

 ирил е хубав гражданин.....!
Ќо е лизач !!


6 октомври 2019 14:48 | крум панайотов
ќценка:
-17
 (
51
 гласа)

»нтелигентно момче, ако всички съветници б€ха като него щ€х да се горде€, че в Ѕлагоевград работи съвет, съставен от умни млади хора, обаче учи . ƒобре казани точни думи


6 октомври 2019 14:58 | божеее
ќценка:
13
 (
29
 гласа)

всички зна€т за балито че записва и хейтва у фейса нон стоп-и защо бе съветнико все с имена на жени се из€в€ваш - ћилена —лавова ћилен √еоргиев и ƒоника ћаркова с тези фалшиви имена големи€т политик с малкото..... възможности пише ли пише омразни коментари.


6 октомври 2019 15:01 | Ћили€ ћечева
ќценка:
11
 (
21
 гласа)

» злата ми апомага, защото като и спр€ха имотните схеми и мафи€та, ко€то бе организирала заедно с Ѕисер и сега като и остор€ и ... та припечелва от Ѕали-то


6 октомври 2019 15:04 | ‘анта с магории
ќценка:
38
 (
58
 гласа)

 ирчо, не се нат€гай на  амбата, далавераджии сте всички, барабар с “аската, јлбина, «лата ћишковица и прочее тарикати!


6 октомври 2019 15:06 |  ирчо кирчо
ќценка:
33
 (
53
 гласа)

«ащо не се скриеш  ирчо, мухльо, много неща направили ќб—, јбе јланколу що говориш глупости, на които и ти не в€рваш. ¬ън от ќб—, вън от политиката и вън от града. ÷иркаджи€...


6 октомври 2019 15:23 | ћиленков
ќценка:
-21
 (
45
 гласа)

Ѕраво  ирчо,
ти си един от най-компетентните съветници на насто€щи€ ќбщински съвет и ти пожелавам да бъдеш избран и в следващи€.
»зключително интересно е колко много хора (четиристотин четиридесет и ...) искат да "работ€т" за Ѕлагоевград преди изборите и колко малко остават след т€х.
ѕредставете си всеки от кандидат съветниците след изборите да прави само по едно добро и полезно за града дело, годишно..... «а съжаление повечето започват да се оплакват и недоволстват, основно през мрежата, анонимно.
¬ъпреки това аз в€рвам в хората, в€рвам и в следващи€ общински съвет, в€рвам и в следващи€ кмет т. е.  амбитов.


6 октомври 2019 15:26 | старогражданин
ќценка:
27
 (
39
 гласа)

¬ √ерб има свестни хора, но от такива като горни€ хубавец никога н€ма да стигнат до микрофона. »зчетох само отговорът му на първи€ въпрос. » този говори от името на всички. –еално са девет човека, а другите са купувани според случа€ за да функционират като съвет. “олкова.  ой може да си губи времето с такива... да чете до край.


6 октомври 2019 15:30 | Ѕойко
ќценка:
22
 (
38
 гласа)

—ега разбрах, че европейските средства ги дължим най вече на  амбитов. Ѕраво на това очилато момче, че ни отвори очите. »скам да допълн€ и че изгрева на слънцето също го дължим на многоуважавани€т ни кмет. јко бих могъл да префразирам ћ. “ачър "Ќа който не му харесва наши€т град да си дига чукалата-св€т гол€м". “ова се отнас€ за всички хейтъри за, които спомена очилатото момче.


6 октомври 2019 16:00 | Iliewa
ќценка:
-15
 (
39
 гласа)

јбе, хора осъзнавате ли, че ако дойде н€кой от кандидатите, различен от  амбитов, всичко ще отиде по д€волите. ¬ последните години не се напправи малко за града, много неща са започнати и тр€бва да бъдат завършени,  амбитов е инствени€т който може да направи това


6 октомври 2019 16:03 | явор
ќценка:
-5
 (
21
 гласа)

ƒа бъдем обективни - Ќакско има вии€ за иправление, докато при другите лиипсва


6 октомври 2019 16:06 | Ќотева
ќценка:
-8
 (
24
 гласа)

¬изи, тат те дори не зна€, че повечето неща, които изреждат, че ще направ€т, т. ннар. - обещани€,  амбитов вече ги е направил. Ќе е сериозно да мислим, че н€кой от тези може да бъде по-добър окт кмета  амбитов


6 октомври 2019 16:07 | ћамбо
ќценка:
14
 (
32
 гласа)

Ћьохманче!  укуригу!


6 октомври 2019 16:09 | Ќе трол
ќценка:
-11
 (
33
 гласа)

ѕознавам  ирчо, той е и причината аз пък да ход€ да гласувам и винаги ще има мо€та подкрепа.


6 октомври 2019 16:21 | до Ѕойко и останалите
ќценка:
-12
 (
34
 гласа)

—редствата от ≈— дължим на  амбитов, защото той и екипът му зна€т как да направ€т така, че тези средства да стигнат до нас. ћислете преди да пишете и не разбирайте всичко буквално. „овекът не казва, че средствата от ≈— камбитов си ги е извадил от джоба. «а тези средства тр€бва акъл, за да успееш да се пребориш за т€х. «атова казва, че ги дължим на  амбитов. ј ако не б€ха тези средства, а само общинско и държавно финансиране, то тогава в града нищо н€маше да бъде направено, защото парите за нищо н€маше да стигнат. ’ора, мислете и вниквайте в думите на говорещи€.  амбитов не е идеален, никой не е, но  амбитов работи и това се вижда.  ирил »лиев н€ма да коментирам - интелигентен и достоен „овек е!


6 октомври 2019 16:45 | Ќаблюдател до тц тц
ќценка:
-6
 (
18
 гласа)

“и си €рък представител на феновете на опозици€та .“ова е нивото, за съжаление . Ќормален човек не може да говори по то€ начин .— техни€ избор благоевград рискува такива като теб да вземат решение за съдбините ни .е не мерси. гнусни перверзници ..


6 октомври 2019 16:50 | —т.
ќценка:
-5
 (
25
 гласа)

 огато искате да сте съветници и кандидатствате за такива се сравн€вайте с »лиев. јко се опирате на него по акъл и характер значи ставате. јко ли не, намерете си друга работа, м€сто под слънцето има за всички.


6 октомври 2019 16:53 | ѕърво
ќценка:
16
 (
28
 гласа)

ѕърво с тази заключена поза си личи колко сте отворен към гражданите.
¬торо, с драстичното обезлюдвване на града, се вижда резултата от работата ви.
»ма ли смисъл да продължавам... бетер Ћом и ¬идин сме вече. «асрамете се !   »


6 октомври 2019 17:00 | корни
ќценка:
4
 (
14
 гласа)

до …ок, ƒончо, казах ти да си пиеш хапчетата и да не си изпускаш нервите, не можем после да те извадим от спешни€ център, пак ще вдигаш кръвно...


6 октомври 2019 17:02 | Donchovitsa
ќценка:
10
 (
14
 гласа)

ƒайте ми телефона на те€ дето ги пишат те€ статии че ни куца пиара


6 октомври 2019 17:15 | awerbe
ќценка:
15
 (
35
 гласа)

Ќа този мухльо всичко, което говори са му празни приказки. »змислен герой, който лижеше подметките на ƒанчо ќкото. ѕълен срам за широката общественост, не знам и въобще дали е добър преподавател или синекурен подмазвач на н€кой доморасъл професор. “акива като него н€мат м€сто ќбщински€т съвет!


6 октомври 2019 18:06 | ....
ќценка:
17
 (
27
 гласа)

 ой е този??? «а пръв път му чувам името!!! явно на кмета човек!!! Ќали му ги подават от —офи€. —рам н€маш ли господине!!! ≈ла в центъра на града и виж каква пустош е. ≈ла след 12 часа пред дискотека The Face, ще видиш черни луксозни лимузини който си паркират без вс€какво притеснение. » това е от години. ўо не попиташ живеещите на улФјрсени  остенцевФ как издържаме, музика и побойща!!! ≈то затова замълчи!!!  ато сте толкова праведни гласувайте да не се кандитадирате за повече от 2-ва мандата. Ќ€кои УдругариФ вече ще изл€зат в пенси€ като общински служителиФ.


6 октомври 2019 18:08 | старогражданин
ќценка:
20
 (
38
 гласа)

ўом почнаха јсим јдемов, јндрей Ќоваков, а сега и  ирил »лиев да хвал€т  амбитов, значи положението на √≈–Ѕ е зле. ¬силки се опитват да спас€т потъващи€ кораб, ама не се получава. Ќе може кмета да е в —офи€, а тук разни натегачи да об€сн€ват колко е велик. ƒесните на гъби.


6 октомври 2019 18:25 | ƒо старогражданин
ќценка:
-12
 (
30
 гласа)

Ќе го хвал€т, хората са обективни и отчитат постигнатото. ѕриеми го така - не всички са черногледи като теб. »ма хора, които различават б€лото от черното


6 октомври 2019 18:30 | ѕитанки по 2
ќценка:
2
 (
20
 гласа)

—тарогражданин е ƒончо, пише от интензивното, защото снощи се надруса €ко и дигна кръвно. ¬секи ден ходи в спешен център. ¬чера му изписаха ксанакс


6 октомври 2019 18:33 | старогражданин
ќценка:
8
 (
20
 гласа)

–азличават б€лото от черното, когато са на хранилка и ом е изгодно да примигват, като виждат €вните лъжи. ƒали јндрей Ќоваков като дойде в Ѕлагоевград и ще види кмета. “р€бва да му се обади, за да дойде от —офи€. Ќ€ма да говор€ за  ирил »лиев и неговите примигвани€ с цел лична облага. ’айде десните на гъби.


6 октомври 2019 19:10 | —то€н
ќценка:
-4
 (
26
 гласа)

Ћесно обиждат, а дори не познават човека. » понеже е усп€л нормално е загубен€ците да го мраз€т. Ќе сте му ни на акъла, ни на умени€та. ”спех  ире!


6 октомври 2019 19:12 | ѕитанки по 2
ќценка:
3
 (
15
 гласа)

а може и да е злата, ко€то сега е побесн€ла, че € н€ма на картата и че н€ма да влезе в общински€ съвет


6 октомври 2019 19:24 | старогражданин
ќценка:
5
 (
15
 гласа)

Ќикого не имитирам и не жела€ да ме имитират. “а€ перверзи€ не ви прави чест!


6 октомври 2019 19:28 | —ара „.
ќценка:
-10
 (
30
 гласа)

Ќе съм привърженичка на  амбитов, дори напротив, но толкова интелигентна стати€ и да кажеш толкова много с малко думи заслужава похвала. ѕалец горе от мен!


6 октомври 2019 19:30 | ¬енци
ќценка:
-6
 (
24
 гласа)

Ѕраво,  ирчо! »стински неща говориш. јма, който не иска не може да те разбере. ”спех!


6 октомври 2019 19:36 | smjah v zalata
ќценка:
0
 (
20
 гласа)

—ега очаквам ƒончо да му спретне некакъв компромат и на него. »наче пича е умен и даже се чуда как  амбата не го е бутнал още че той умници около себе си много не обича.


6 октомври 2019 19:50 | ха ха ха.
ќценка:
8
 (
22
 гласа)

”мен, умен колко да е умен, щом не може да се отвори, че  амбитов го използва!


6 октомври 2019 20:09 | ѕитанки по 2
ќценка:
1
 (
19
 гласа)

ето, типично като «лата и ƒончо, само се притесн€вам да не е јлбина, че вече ще съм в шок, че тази видна атвокатка е почнала да си пише коментари под стати€ на  ирил »лиев.


6 октомври 2019 20:57 | ...
ќценка:
12
 (
26
 гласа)

≈гати умрели€ град


6 октомври 2019 21:28 |  итан
ќценка:
20
 (
36
 гласа)

 ой е то€ на снимката? — какво е известен?  олко мандата е съветник?  акво е направил за града? ≈гати недоразумението. “е€ си се хвал€т един друг, ама чеп за зеле не стават.


6 октомври 2019 22:30 | Ќезапознатф
ќценка:
-6
 (
20
 гласа)

Ќе го познавам човека, но изглежда надежден. Ќито съм гербаджи€, нито съм от Ѕлагоевград, на предпочитам образовани хора във властта, отколкото съмнителни типове със сенчест лайфстайл, както е по периферните общини в областта.


6 октомври 2019 22:49 | √ери ¬иделова
ќценка:
-10
 (
28
 гласа)

 ирил »лиев е много прав. «а всичко. ћного интелигентно момче и мисли за Ѕлагоевград и е заедно с  амбитов.  амбитов, който разчита на професионализма на хората. “ой н€ма алтернатива, защото благоевградчанките си искат него. јз живе€ в Ѕлагоевград и през последните години има толкова много подобрени€. ≈, да. ƒопускат се и грешки, например като ƒончо, злата и јлбина, но кой не греши, когато работи? Ѕлагоевград избира јтанас  амбитов за кмет, това е факт! ƒори опозици€ гласува за него.


6 октомври 2019 22:56 |  окев
ќценка:
-6
 (
24
 гласа)

Ѕраво,  ирчо, млад и мислещ човек. ўе подкреп€ и теб и наско


7 октомври 2019 00:38 | “ова ми хареса
ќценка:
-7
 (
23
 гласа)

ќпишете с н€колко думи следващи€ кмет? :
- мога да го опиша и само с една дума:  амбитов.


7 октомври 2019 07:46 | старогражданин
ќценка:
7
 (
11
 гласа)

¬  юстендилска област н€ма селище, което да е вид€ло повече пари на глава от населението още от  орпуса до сега. —ъщото се отнас€ и за ѕерник. »маме корумпирани кметове но ¬ашите са върха!!! ≈й ¬и го  атин от  очериново за сравнение.  ъде отиваме с това фафоризиране на хора от криминални€ контингент?


7 октомври 2019 08:21 | старогражданин
ќценка:
1
 (
9
 гласа)

ѕунта ћара в ѕиринско дестабилизира цели€ ёгозапад. —лед великата конспираци€ "÷ецка" и това удоволствие кой може да го понесе....
ƒесните на гъби!!!


7 октомври 2019 08:32 | Ћондон
ќценка:
12
 (
16
 гласа)

÷ели€т град мирише на бакелит. Ћичев да ми €деж мръсни€  .


7 октомври 2019 09:01 | —таноев
ќценка:
-2
 (
22
 гласа)

 ирил »лиев е един от съветниците, който заслужват доверие. ѕрез годините е помогнал на десетки, да не кажа стотици хора с разрешаването на техните проблеми. ƒостатъчно начетен, интелигентен и отговорен човек, именно от такива хора има нужда бъдещи€ общински съвет.


7 октомври 2019 09:34 | 111
ќценка:
10
 (
20
 гласа)

√ол€м подмазвач, имахме чувството, че публично би направил нещо....., само да му кажеха.


7 октомври 2019 10:12 | ¬ъзхитен
ќценка:
8
 (
16
 гласа)

ју какъв умен и излъскан поглед, като че репетиран пред огледалото н€колко часа


7 октомври 2019 10:42 | ѕ≈“–јЌ ј
ќценка:
9
 (
17
 гласа)

ћј’Ќ≈“≈ “ќ«» —ћ≈ЎЌ» , ƒќ ј“ќ “ј »¬ј ¬Ћ»«ј“ ¬ ѕќЋ»“» ј“ј, Ќяћј ƒј √Ћј—”¬јћ «ј √≈–Ѕ!7 октомври 2019 10:58 | в изгнание
ќценка:
9
 (
15
 гласа)

÷ели 36 години циганите, сега ги наричаме роми, са н€мали право да ход€т до урните. «абраната е дошла от министър-председател€ ѕетко  аравелов в кра€ на 19-ти век. ћотивът му е бил: тази пасмина се продава за два лева /тогавашни/.  олко прилича на сегашното положение. » чак през 1937 година цар Ѕорис им връща правата.

 акви времена са били: н€ма ’елзински комитет, н€ма —орос, н€ма ≈— и ЅрюкселЕ—ега такава акци€ е невъзможна! ћакар че има същите мотиви.
Ѕез този "електорат", къде ли ще бъдете господа власт имащи?


7 октомври 2019 11:08 | гербер
ќценка:
14
 (
22
 гласа)

 ире, и тебе ли те накараха да браниш мутрите.. ўо не си кажеш за ти€ години как ти напълниха гушката. ѕрез ц€лото време толкова години ти ги гледаше как крадат на порази€ и се облизвше и подмазваше за да ти подметнат н€ко€ троха. ¬иждам, че с подмазване се стиг далече. » ти си плю на съвестта и стана подлизурковец за 5 лева. ћутренска ѕодлога


7 октомври 2019 11:11 | струмско
ќценка:
12
 (
16
 гласа)

“о€ подмазвач тъче на два стана: хем от —орос папка, хем от наште ћутри/ √≈–Ѕ и ѕеевски/


7 октомври 2019 11:12 | васил
ќценка:
11
 (
19
 гласа)

“акива като  ирил н€мат м€сто в местни€ парламент, ако не печели √ерб, веднага е отишъл в парти€та ко€то ще бъде на власт. “ова се казва бо€джи€!


7 октомври 2019 11:18 | учуден
ќценка:
6
 (
12
 гласа)

кой ги е учил на ѕ–, на комуникци€.. къде са вид€ли да се прави така? €вно толкова им е нивото.. ќставете другите да ви похвал€т, а не сами да се хвалите с платени статии. “ова има обратен ефект. а и като знам колко струва една стати€ в —трума?? но нали плащате с крадени от нас пари...


7 октомври 2019 11:32 | –осен
ќценка:
10
 (
16
 гласа)

√-н приоданецо —≈ЋяЌ»Ќ, с титла от училището на пощите. явно погрешно сте чели ћј »ј¬≈Ћ». зј ƒј √ќ—ѕќƒ—“¬јЎ требва да си единак-като наши€ Ќ≈ƒ≈Ћ„ќ-÷»“»–јћ ви Ћ»¬»… јЌјЋ»«ј Ќј ћј »ј¬≈Ћ» .√оре пищещите са прави-такива като теб -хамелеони и бо€джйи. –имското право го казва -логото ти е изписано на лицето


7 октомври 2019 11:43 | “алант
ќценка:
8
 (
16
 гласа)

—крии се бе пал€чо смешен. √ласуването за гроб е идиотизъм


7 октомври 2019 11:47 | сто€нка
ќценка:
-4
 (
10
 гласа)

“ози ли може да помага за развитието на града, ако сте го слушали той те може да говори, а злобата и двуличието му са изписани на лицето! ≈то защо много хора гласували до сега за √ерб н€ма да гласуват! √-н  амбитов махнете го като съветник за да гласувам за √ерб!


7 октомври 2019 12:00 | —илвана
ќценка:
-5
 (
15
 гласа)

 ойто плюе по свестни хора като  ирил »лиев значи доста са се излагали в общински съмет през последни€ мандат. Ќай-веро€тно са платените тролове на дончо
—мело  ирчо, не ги чети, не ги слушай. “ова им е нивото. ¬ажното е да не допускаме влизането им отново на 27 октомври. ”сещам, че дооста от т€х н€ма да съберат и 20 гласа. Ќепрокопсаници.


7 октомври 2019 12:35 | Eli
ќценка:
-6
 (
16
 гласа)

Ѕраво, г-н »лиев . остойна позици€. ”спех на теб и  амбитов


7 октомври 2019 13:51 | ќѕ
ќценка:
10
 (
16
 гласа)

 акво правите в общината? ѕослушно си вдигате ръката за поръчките на г-н  мета! «аплатаджии! ќт този екип нищо не става! » ехо събудете се, от вас нищо не зависи!


7 октомври 2019 15:44 | в изгнание
ќценка:
10
 (
18
 гласа)

ћоделът ѕеевски-Ѕорисов-÷ацаров реализира сво€та ФефективностФ като затриха Ѕулгартабак Ц структуро определ€що предпри€тие. ѕродадоха марките, освободиха работниците. Ќе в€рвате Ц вижте каква е съдбата на Ѕулгартабак Ц тези факти никой не може да промени.
Ќе само че го затриха, но попречиха на предпри€тието да се развива като спр€ха нормалната приватизаци€. —лед това го продадоха на себе си, блокираха приватизационни€ контрол и избиха цената като продадоха марките.

ѕродадоха български€ национален интерес заради сделки с  ремъл и ¬“Ѕ. » сега имат нахалството да се хвал€т с постижени€.!?


7 октомври 2019 23:44 | 3 D ми е
ќценка:
-1
 (
9
 гласа)

когато н€кой стане професионален политик го плю€т и искат пром€на. ѕосле сложат нqкой идиот и после и него го хул€т и си викат как беше при стари€. ѕрез това време нови€ се е налапкал и така кръга се върти. ÷енете стойностните хора, защото иначе само лаете.


8 октомври 2019 16:38 | »ван ѕетров
ќценка:
1
 (
5
 гласа)

¬ие от √≈–Ѕ сте Ќј√Ћ» » ѕќƒЋ» ЋЏ∆÷» »  –јƒ÷».
’ората б€гат от Ѕлагоевград откъкно √≈–Ѕ са на власт.
 акво сте направили за гръда само далавера след далавера....
¬реме е да се махате от и от града и от ц€лата държава ƒолна пасмина √ерберасти...


10 октомври 2019 05:24 | Ќина
ќценка:
0
 (
0
 гласа)

Ќещастници, освем да плювате хората които ¬и санираха блоковете и направиха много неща за града друго не можете, защото сте прости мижатурки, некъдърни да постигнат това което е постигнал »лиев. Ѕлагоевград има нужда от такива умни, интелигентни и преусп€ващи хора като него. ћага да кажа само едно гол€мо Ѕ–ј¬ќ » ”—ѕ≈’. ў≈ √Ћј—”¬јћ —јћќ «ј ’ќ–ј  ј“ќ √-н »Ћ»≈¬


10 октомври 2019 06:59 | Ѕоби
ќценка:
0
 (
0
 гласа)

“ози очилат бандит от киометри му личи че е гъзолизач и подмазвач.
¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар
 ирилизаци€
<- ползвайте «јƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ ако н€мате кирилица

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката

    
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.