Ќовините на югозападна Ѕългари€
ƒомашен мехлем разрушава шиповете —нимка: ezine.bg—елска кухн€! ƒрусан кебап ќт чистачка до милионерка! ѕодробности около кървавото убийство на гръцки кардиолог: ≈то го полица€т...
   –егистрац舫абравена парола

ѕо гореща тема! јлександър ћацурев: ≈вропа преоткри Ѕългари€ по време на председателството


20 юли 2018 08:55  6 коментара   4501 прочита— депутат от ѕѕ √≈–Ѕ разговар€ме по гореща тема.  ак един български народен представител оцен€ва европредседателството ни и какво постигнахме в тези 6 месеца?! ¬ижте отговорът на јлександър ћацурев :

√-н ћацурев, как оцен€вате Ѕългарското председателство на —ъвета на ≈— и колко важно бе то за Ѕългари€. √орд ли сте от представ€нето ни пред ≈вропа?

¬секи непредубеден гражданин дава висока оценка на Ѕългарското европредседателство. “акава е и оценката на партньорите ни в ≈вропейски€ съюз. јко мога да използвам думите на председател€ на ≈  ∆ан- лод ёнкер: „Ѕългарското председателство беше изключително успешно. ¬ие сте пример за всички“. —поред данните от мащабно изследване в «ападните Ѕалкани, проведено от компаниите членове на —ветовната асоциаци€ "√алъп интернешънъл", страните от региона вече чувстват Ѕългари€ много по-близка, а премиерът Ѕойко Ѕорисов се ползва с най-високо доверие сред останалите глави на изпълнителната власт в държавите от «ападните Ѕалкани.

ѕо време на председателството работихме за намирането на общи решени€ в отговор на очаквани€та на ≈вропа и европейските граждани за повече сигурност, стабилност и солидарност, стремейки се в перспектива към утвърждаването на една силна, цифрова и единна ≈вропа посредством консенсус, конкурентоспособност и кохези€.

 акви б€ха приоритетите на Ѕългари€ за председателството?

“е б€ха четири. ѕърви€т беше бъдещето на ≈вропа и младите хора - икономически растеж и социално сближаване. ¬тори€т - ≈вропейска перспектива и свързаност на «ападните Ѕалкани. “рети€т - —игурност и стабилност за силна и единна ≈вропа и четвърти€т - ÷ифрова икономика и умени€ на бъдещето.

 ое според вас е най-важното нещо, което постигнахме?

«а мен от изключителна важност е че Ѕългари€ и министър-председател€т Ѕойко Ѕорисов поставиха на масата темата за европейската перспектива и свързаност на «ападните Ѕалкани по време на нашето европредседателство.  ато народен представител от Ѕлагоевградска област този факт не може да не ме радва. «а нас това са възможности за нови инвестиции в региона и нови възможности за бизнеса, както и ръст на туристи от нашите съседи. Ќие предадохме тази важна тема и на јвстрийското председателство и се над€вам т€ да има развитие.

—ега ≈вропа е по-консенсусна, което личи от позици€та по търговската политика на ≈—, от единството за Ѕрекзит и от приетото законодателство в социалната сфера и много други по време на българското председателство. Ѕългари€ е по-конкурентоспособна и с нараснало доверие, променен имидж и увеличен кредитен рейтинг.

ѕо време на председателството стана €сно, че благодарение на правителството на Ѕойко Ѕорисов Ѕългари€ ще получи увеличение на средствата от  охезионната политика и от средствата за миграци€ и цифрова трансформаци€.

Ѕългари€ доказа сво€ лидерски потенциал при отсто€ването на позиции и намирането на решени€ по актуални теми, като представ€ сво€ европейски образ на отговорен и доверен партньор, независимо от опитите за омаловажаване и обезцен€ване на резултатите от Ѕългарското председателство, както и на усили€та и професионалната компетентност на политическо и експертно ниво

—табилна и силна ли е ≈вропа?

≈вроскептиците се залав€т за всеки проблем, възникнал в европейското семейство и го преекспонират. Ѕезспорно, ≈— преминава през труден период, най-вече поради излизането на ќбединеното кралство от —ъюза и мигрантската вълна. Ќо не бива да забрав€ме, че ≈— е не само икономически съюз, но и съюз на ценности. ј те са стабилни и креп€т общността, ко€то намира сили да се справ€ с предизвикателства. Ќашето ≈вропредседателство показа, че консенсус е възможен по всички теми и това е още едно негово достойнство.

¬ие сте част от български€ парламент.  ак опонентите на управл€ващата парти€ оцен€ват нашето представ€нe? ”сп€ ли общата цел - "Ѕългари€ на върха" да ги обедини?

—ледвахме девиза на Ѕългарското председателство „—ъединението прави силата“, който е отражение на българската истори€ и държавност и на иде€та за единна и солидарна ≈вропа. ѕо време на дебатите в парламента за приемане отчета на правителството всички парламентарни групи, с изключение на Ѕ—ѕ, се присъединиха към положителните, към високите оценки на партньорите ни от ≈—. “ова, че  орнели€ Ќинова не го направи, прави парламентарната им група опозици€ на български€ народ.

¬ие сте млад човек.  акво ще кажете на младите хора? Ѕългари€ добро м€сто за живеене ли е?  ак ще останат младите у нас?

¬ Ѕългари€ днес има безкрайни възможности за реализаци€. ¬ момента имаме нулев дефицит, рекорден икономически растеж, намал€ващи държавен дълг и контрабанда. Ќеслучайно казвам тези неща. “е са причината в момента страната ни да е атрактивна бизнес дестинаци€. –едица чуждестранни предприемачи инвестират в българската икономика и това създава много нови работни места. Ќещо повече, в момента имаме недостиг на работна ръка.

√ореизброените факти допринас€т и за ръста на заплатите. ¬ наши€ мандат средната работна заплата ще стигне 1500 лв., а 650 лв. – минималната. Ќад€ваме се всичко това да мотивира младите да останат в Ѕългари€.

¬ие като народен представител как бихте убедили един млад човек да избере Ѕългари€ да учи, работи и отглежда децата си тук?

Ѕългари€ е спокойно м€сто. Ѕлагодарение на правителството и лично на премиера Ѕорисов, ние останахме встрани от мигрантски€ поток. ‘акт, който по мое мнение, преднамерено се неглижира от нашите опоненти. Ѕезспорен е и ръстът на доходите. √радовете стават все по-уредени, а услови€та за отглеждане на деца все по-добри. »ма сектори, в които заплащането е дори по-високо отколкото в н€кои други европейски страни. “ова са много трайни тенденции и те ще дадат резултати.

ћоже ли да се каже, че Ѕългари€ и българите са приети от ≈вропа с нужни€ респект?

≈вропа преоткри Ѕългари€ и българите по време на нашето европредседателство. –еспектът към нас вече факт, остава самите ние да го прозрем и да работим „«ј“, а не против Ѕългари€ и нейното заслужено м€сто в ≈—.

 акво бихте казали на онези хил€ди българи, които изб€гаха от родината, за да печел€т н€къде в ≈вропа? “р€бва ли да се върнат в родината и защо?

Ќенапразно цифровата икономика и умени€та на бъдещето б€ха изведени от Ѕългари€ като приоритет за председателството на —ъвета на ≈—. “ова е проблем, който досега не е постав€н и аз искам да изтъкна изключителната заслуга това да се случи на комисар€ ћари€ √абриел.

“ака че много скоро, чрез инструментите на цифровизаци€та, вече в много сектори ще може да се работи от Ѕългари€, ко€то, пак казвам, е спокойно м€сто за живот, икономически стабилна и бележи уверен растеж, който впечатл€ва и дава резултати. Ќай-доброто предстои!

Ѕлагодар€ ви!

–азговор€ ѕ. ѕетрова

ќще за: јл. ћацурев  сила  консенсус ќще от: ѕолитика

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат


6 коментара

20 юли 2018 14:10 | Ѕ–ј¬ќ!
ќценка:
9
 (
9
 гласа)

“и ли го "каза" това бе, гюптин?!  ато че ли те не знаем колко пари чиниш и от къде произхождаш!


21 юли 2018 09:28 | Ѕай ƒанчо
ќценка:
7
 (
7
 гласа)

ћацурев, кликни върху линка и заличи този платен фарс. ¬ него се съдържат повече от отговорите на поставените ти въпроси, само дето го казват едни други хора, различни от вас, гробарските мафиоти! https://mobile.frognews.bg/article/159850/


27 юли 2018 21:59 | ура
ќценка:
3
 (
3
 гласа)

—Ћ≈ƒ ѕанорамата днес съм потресена от арогантносттана √≈–Ѕ. —ъщото го виждаме и в местното самоуправление. ’оратаималинужда отсигурност. —€каш не виждаме, че от чистачката дошефката всичко що се назначава е от√»–Ѕ, с€каш не виждаме че крадат, с€каш не виждаме че са неграмотни, с€каш не виждаме чеимат непокрито самочувствие, с€каш не виждаме, коллко се наа ..ха.


4 август 2018 14:14 | ѕари
ќценка:
5
 (
5
 гласа)

¬елно ли бе, дали си верваш . јко си верваш значи имаш психични отклонени€


4 август 2018 14:17 | яна
ќценка:
4
 (
4
 гласа)

¬ъпросът е че българите с изключение на √≈–Ѕ не се чувстват европейци, по об€сними причини. »маш крава пиеш мл€ко, н€маш крава н€ма мл€ко


9 август 2018 17:31 | ј —ашо-чечемето...
ќценка:
4
 (
4
 гласа)

...от колко крави пие мл€ко!  олко чужда зем€ е декларирал /на името на баща му-сарахошина/, не че са земеделци! ≈ така- за субсидиите.  ак н€ма да са доволни гербаджии?
¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар
 ирилизаци€
<- ползвайте «јƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ ако н€мате кирилица

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката

    
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.