Прокуратурата оневини К. Паскалев за отлагането на сделката за “Хляб и хлебни изделия”

02 септември 2010 00:22   20 коментара   39701 прочита
Евгения Стоянова
Евгения Стоянова


Евгения Стоянова

Кметът на Благоевград е нарушил Наредбата за търговете и конкурсите, но не се е облагодетелствал от това, не е нанесъл щета и на общината, защото в условията на криза е по-важно, че е реализирана сделка за 2 309 001 лв., а не я провалил, само и само да спази буквата на закона, е заключението на прокурор Евгения Стоянова

Окръжна прокуратура - Благоевград отказа да образува досъдебно производство срещу кмета на Благоевград Костадин Паскалев във връзка с подаден от съветниците на ГЕРБ сигнал, в който се настоява да се провери дали действията на градоначалника, който еднолично реши да удължи с 28 дни срока за плащане на приватизираното от “Карлсберг България” АД общинско предприятие, са били законни. Както е известно, сделката по продажбата на общинското дружество се провали няколко пъти и бе на път да пропадне, когато в края на миналата година “Карлсберг България” АД се яви като единствен кандидат и спечели наддаването с цена от 2 309 001 лв., с която плати 3377 дяла, или 100% от капитала на дружеството. Постановлението за прекратяване на преписката е на прокурор Евгения Стоянова и е с дата 19 август 2010 г.

ПРЕПИСКАТА СРЕЩУ КМЕТА ПАСКАЛЕВ БЕ ОБРАЗУВАНА ПО ПОВОД И НА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ОТ СЕКТОР БОП

след сигнал от съветници на ГЕРБ във връзка с приватизацията на общинското дружество “Хляб и хлебни изделия” ЕООД и евентуално допуснати закононарушения от страна на кмета на Благоевград Костадин Паскалев. В хода на процедурата на проверката е установено следното:

С Протокол №6 от заседание на ОбС - Благоевград от 28 март 2008 г. е открита процедура за приватизацията на общинската фирма, като кметът е упълномощен с правата на възложител на дейностите, свързани с процедурата и следприватизационния контрол. След няколко безуспешни опита за продажбата се стига до ново заседание на ОбС от 23 юли 2009 г., на което К. Паскалев е натоварен да възложи актуализация на оценката на “Хляб и хлебни изделия”, и така на сесия през септември същата година съветниците са гласували предложената нова, по-ниска цена от 2 309 000 лв. без ДДС. Даден е срок до 14 часа на 9 ноември 2009 г., в който лицата, закупили документация за участие, да получат разяснения по процедурата за конкурса, а депозитът за участие е определен на 230 000 лв.

На 12 ноември “Карлсберг България” АД, която е единственият явил се участник, е обявена за победител в конкурса. Определен е срок от 20 дни от датата на влизане в сила на решението на комисията за сключване на договора.

“КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД ОБАЧЕ ИСКА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ,

като изтъкнатото основание е, че съгласно чл. 35 а, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите /НТК/ не е бил предоставен срок на купувача за извършване на собствен правен и финансов анализ и е нужно допълнително време същият да бъде изготвен. Отлагането обаче означава, че по сметките на общината ще постъпят със закъснение 2 309 001 лв. от сделката, т.е. ще има един период от време, за който се появяват претенции от част от общинските съветници, че общината ще пропусне финансови ползи под формата на лихви, които би спечелила от депозирането на сумата в банка. “Карлсберг България” АД са приели условията още когато са подали документите, т.е. наясно са какви са правилата и трябва да ги спазват, аргументират се съветниците. Така решението дали да се разреши удължаване на срока по подписването на договора и плащането на парите остава в ръцете на кмета Костадин Паскалев. И той разрешава 28 дни отсрочка с аргумента, че срокът за сключване е удължен на основание чл. 37, ал. 4 от НТК, т.е. защото договорът не може да бъде сключен поради причини, независещи от волята на участника. Така сделката е парафирана официално на 20.01.2010 г. вместо на 24.12.2009 г.

ТАКА В БОП ПОПАДА СИГНАЛ ДА СЕ ПРОВЕРИ ЗАКОННОСТТА НА ДЕЙСТВИЯТА НА КМЕТА ПАСКАЛЕВ.

В хода на проверката по преписката са снети писмени обяснения от всички, които имат пряко и косвено отношение към проведения конкурс за продажбата на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД: Кирил Бърдарски - управител на фирмата до продажбата, Никола Ишев - на граждански договор към “Карлсберг България” АД, Николай Добрев - производствен директор на пивоварната компания, Александър Грънчаров - управляващ директор на дружеството, Костадин Шумантов - директор на дирекция “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” към Общинска администрация, както и самият кмет на Благоевград Костадин Паскалев.

Изнервен от ежедневното разтакаване на негови служители до полицията, кметът избухва и предлага да предостави на служителите на БОП в общината стая за разпити.

Въз основа на наличния материал прокурор Евгения Стоянова прави следните констатации:

Действително, като е удължил срока на сключване на договора за продажба на “Хляб и хлебни изделия” на “Карлсберг България” АД с 28 дни, кметът Паскалев е допуснал нарушение на НТК и правилата на конкурсната документация. Според тълкуване на чл. 35, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите възможността за извършване на собствен финансов и правен анализ се предоставя преди провеждането на конкурса - още на етап подаване на оферти, а не след неговото провеждане и спечелване. В този смисъл, като е решил да удължи срока за подписване на договора за покупката на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, Костадин Паскалев е допуснал нарушение. Факт е обаче, че срокът за сключване на сделката е бил удължен с 28 дни, след изтичането на които тя е финализирана с договор. Всички плащания са извършени и сумите са постъпили в Общинска банка по сметката на община Благоевград.

При това положение следва да се направи преценка имал ли е умисъл кметът на общината, като е удължил срока за извършване на длъжностно престъпление, и по-конкретно налице ли е била специалната цел, а именно за набавяне на облага или за причиняване на вреда, а също така налице ли е била вероятността от настъпването на немаловажни вредни последици за общината, така формулира въпроса прокурор Стоянова. И отговаря въз основа на фактите - анализът по случая сочи, че липсва както специална цел, така и елементът от обективната страна на престъплението.

СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ ДАННИ, ЧЕ С РЕШЕНИЕТО СИ КМЕТЪТ ПАСКАЛЕВ Е ИМАЛ ЗА ЦЕЛ СВОЕТО ИЛИ НА УЧАСТНИКА В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ,

пита още прокурорът. Отговорът отново е, че няма данни за лична облага. Що се отнася до спечелилото конкурса дружество “Карлсберг България” АД, би могло да се приеме, че същото е облагодетелствано от отлагането на плащането на цената, но тогава веднага следва да се изясни могли ли са да настъпят, или настъпили ли са вредни последици от отсрочката. Действително общината е загубила от отлагането лихвата, която би получила от депозит в банка на 2 309 001 лв. за въпросните 28 дни.

Ако обаче конкурсът беше прекратен, община Благоевград щеше да задържи само внесения депозит за участие в размер на 230 000 лв., но не и пълната цена, а това е особено съществено в условията на финансова криза, в която се намира страната и целият свят, аргументира се прокуратурата.

Нова конкурсна процедура би забавила значително във времето приватизацията на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД и това би довело до реална загуба за община Благоевград, още повече че вече са били налице няколко провалени процедури и се е явил само един кандидат-купувач. Освен това, за да защити интересите на общината, кметът Паскалев при удължаване срока на сделката с 28 дни е изискал от купувача гаранция в размер на 100 000 лв., която е била внесена, се изтъква още в постановлението на прокуратурата.

20 коментара
02 Септември 2010 07:23 | Томба
Оценка:
4
 (
10
 гласа)

Почват да излизат едно по едно спуканите балончета на недоносчетата ГЕРБ.


02 Септември 2010 08:07 | andreshko
Оценка:
2
 (
14
 гласа)

Наглост и безумие ! Продажната съдебна власт ли очаквате да спре лапането на фамилия Паскалеви ?
Тая Евгения Стоянова, къде я видя ще я плювна, гадна продажна твар !
Политици и магистрати карат джипове и строят кооперации и хотели, а за пред хората се усмихват нагло, като тая на снимката.


02 Септември 2010 08:13 | andreshko
Оценка:
2
 (
8
 гласа)

Официално наименование: Община Благоевград
На вниманието на:: Биляна Паскалева
Количество или обем на поръчката
Описание: Около 2 000 000 лева с ДДС
Обособена позиция
Описание: хляб и хлебни изделия
"СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ ДАННИ, ЧЕ С РЕШЕНИЕТО СИ КМЕТЪТ ПАСКАЛЕВ Е ИМАЛ ЗА ЦЕЛ СВОЕТО ИЛИ НА УЧАСТНИКА В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ," ???


02 Септември 2010 10:31 | андрешка
Оценка:
6
 (
8
 гласа)

,,Чичов от село,, ако не спази буква от закона дали прокуратурата ще бъде отново така толерантна, да ама не.. щял живот ще помни ,,правотата,, на действащото право.


02 Септември 2010 10:55 | ....(((((((((((аман
Оценка:
2
 (
6
 гласа)

,,....това е особено съществено в условията на финансова криза, в която се намира страната и целият свят,, Г-жо прокурор кат си замилела толкова много за те тежката финансова криза на страната защо взимате заплата оставете си я в държавния бюджет па и маже банка кръв да дарете в кауза за здравеопазването. Преди ви ,,прехода,, сега ,,финансовата криза,, после края на света 2012г. Нпраскали сте тълкователен акт като есе на тема ,,Общината в криза,, ако не бяхте пропуснали глобалното затопляне бих ви предложил за Нобелова награда за хуманност.


02 Септември 2010 15:09 | 7
Оценка:
0
 (
4
 гласа)

Ей опоска ни града най-крдливия селски тарикат , комуниста Поскалев .


02 Септември 2010 18:20 | zzz
Оценка:
7
 (
7
 гласа)

Нека обясни кмета Паскалев какви бяха причините та отсрочи плащането с една година на продаденият общински имот "Плод зеленчук" на ул. Тодор Александров 23 на фамилия Шимбови, та същите сега да получават 12 000 наем на месец.


02 Септември 2010 18:50 | пиф
Оценка:
4
 (
6
 гласа)

ей такива "юридически капацитети' бълва пиф и юзу. тази е срам за прокуратурата. госпожо ваше право е единствено да постановите дали е нарушен закона или не.тълкователни решения за световната криза са бла бла да си оправдаеш рушвета.интересно ми е дали ще се самосезира всс,да провери това срамно решение


02 Септември 2010 18:54 | @
Оценка:
5
 (
5
 гласа)

тази не е ли жена на илия ризов? нещо ми се струва че на илия ризов собственика на ски писта картала жена му е прокурор дали не е тази женица


02 Септември 2010 21:13 | 9
Оценка:
-1
 (
5
 гласа)

На другите избори пак си стойте у дома или идете за гъби , за да може комунистите , циганите и турците пак да ни изберат кмет куманойд и да доопоскат града ни в стил болшевик Поскалеффф .


02 Септември 2010 23:30 | @
Оценка:
3
 (
7
 гласа)

Следва ли този прокурор да разследва нарушенията на кмета, след като съпругът й стана и е в бизнес отношения /общо ООД/ с Общината, по време на мандата на Паскалев. Няма ли конфликт на интереси.


03 Септември 2010 00:11 | Запознат
Оценка:
-3
 (
7
 гласа)

Евгения Стоянова е отличен прокурор и това го доказва ежедневно в работата си. А това,че някой изпитва неприязън към кмета Костадин Пскалев не означава, че прокурор Стоянова е отсъдила неправилно.


03 Септември 2010 09:36 | Цецо
Оценка:
1
 (
5
 гласа)

хахаха Вие сега ли разбрахте, че съдебната ни власт и тя е продажна, особено в родното ни градче Благоевград.


03 Септември 2010 12:08 | Чичовото
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Абе тая е от прокуратурата, а не от съда. Да и се сърди Цветанов, нали разчиташе на прокуратурата за борбата с корупцията. А какво е становището на БОП-а - собствения му орган.


03 Септември 2010 13:46 | СТАНОВЕЩИТО НА БОП
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Така изяснените при проверката обстоятелствА и фактически положения не сочат наличието на каквито и да е данни за извършвано престъпление от общ характер, поради което не следва да се образува досъдебно производство, тъй като не са налице условия за това, предвид НПК.


03 Септември 2010 16:15 | ?
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Каква проверка? Какви обстоятелства? Абе ние да не пасем трева. Чисто ни взехте за балами. Ако действително е имало проверка, мислите ли че всичко ще е ОК. Едва ли. Където и да се пипне - все ще се открие далаверка. Защо непременно трябва да има престъпление от ОБЩ характер, та то характера може и да е друг.


05 Септември 2010 00:38 | Вени
Оценка:
-2
 (
4
 гласа)

Прокурор Стоянова е завършила Софийския университет, влязла е по -редовния начин,а не както някои прокурори покрай честванията на стогодишнината на университета!


05 Септември 2010 13:35 | Дупничанин
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

Ето че "Дупнишкият модел" успешно е пренесен и в Благоевградсата прокуратура. Нищо добро не ви чака, братя съседи.
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар