Макар и закъсняла, сделката с "Булгартабак" е добра, фабриката остава в града

06 октомври 2011 00:18   6 коментара   31623 прочита


Интервю с най-дългогодишния директор на "Благоевград-БТ" АД Кирил Бучински

Австрийското дружество "БТ Инвест" купи 79,83% от капитала на "Булгартабак холдинг" АД за сумата от 100.1 млн. евро. Икономическата група на "Булгартабак холдинг" АД включва двете цигарени фабрики в страната - "Благоевград-БТ" АД и "София-БТ" АД, и тютюнопреработвателното дружество "Плевен-БТ" АД.

Според данни на самия холдинг за първото полугодие на 2011 година нетната печалба от дейността му е в размер на 2.890 млн. лв., което е с повече от 50% по-малко от миналата.

Изгодна или неизгодна за държавата ни е сделката с продажбата на "Булгартабак"? - това е темата, по която търсим мнението на инж. Кирил Бучински, директор на цигарената фабрика в Благоевград в периода 1975-1994 г., чието име винаги ще се свързва с най-успешния период от нейното икономическо и технологично развитие.

- Г- н Бучински, вече втори месец по адрес на сделката с продажбата на "Булгартабак" се тиражират какви ли не квалификации - прибързана, непрозрачна, неизгодна, политическа и т.н. Каква е Вашата оценка за нея като човек, който в продължение на 20 години беше директор на най-голямото и модерно оборудвано предприятие в него - цигарената фабрика в Благоевград?

- Сделката е добра, макар и закъсняла. Според мен тя беше предопределена от правителството с последното вдигане на акцизните ставки, при което цените на нашите цигари на база по-високите производствени разходи почти се изравниха с цените на световноизвестните марки. При това положение вносните непрекъснато увеличават своя дял на нашия пазар, а делът на "Булгартабак" на нашия пазар бележи непрекъсната тенденция на намаление. Така че крайно време беше да се извърши приватизацията на холдинга.

- Убеден сте в това?

- Да. От 1993 г. всяко правителство, което идваше на власт, слагаше в сметките си и намерението да приватизира холдинга, но тъкмо да стане работата, всичко се проваляше по неизвестни за мен причини. Ако сделката и сега се отложеше, следващият опит за приватизация на предприятието щеше да бъде в условията на неговия фактически фалит.

- За кого е по-изгодна тази сделка - за продавача или за купувача?

- За купувача не мога да кажа дали е изгодна, след като от търга се отказаха такива стратегически инвеститори като "Филип Морис" и "Бритиш Американ табако", които не биха позволили някой да им издърпа "чергата", когато имат интерес при такива сделки.

- А можеше ли да бъде по-прозрачна?

- По-прозрачна не може да бъде. Смятам, че всички основни параметри на договора - финасови, социални и други, бяха обявени пред медиите и цялата общественост. Оттук нататък е важно правителството да осигури без компромиси неговото фактическо изпълнение.

- Защо тогава продължават протестите на работещите в благоевградската фабрика?

- Нямам представа, но мисля, че при вече подписан от правителството договор това е излишна загуба на социална енергия. Хората, които работят в холдинга, трябва да приемат факта с продажбата, защото това е сделка, сключена от държавата, т.е. от собственика на "Булгартабак".

- В медиите се появи информация, че чистата печалба на холдинга за тази година се очертава да бъде около 6 000 000 лева.

- Ако тази прогноза се окаже вярна, новият собственик ще може да си върне на тази база направената от него инвестиция за повече от 30 години.

- Много икономисти обаче твърдят, че една инвестиция, ако не се изплати за срок от 10-15 години, трябва да се счита за неефективна.

- Логично е, когато купуваш едно такова голямо предприятие, да провериш в какво състояние е. Ако не си го направил, значи си много лош мениджър и нямаш никакво право да се оплакваш. Аз лично не вярвам, че купувачът и неговите консултанти не знаят какво правят и не са си направили добре сметката.

- Ще съумее ли новият собственик да се справи с клаузите, заложени в приватизационния договор?

- Ако не усъвършенства организацията по производството, за да намали производствените разходи и да стане продукцията му по-конкурентна като цена на платежоспособните пазари, ще му бъде много трудно да изпълни поетите с приватизационния договор ангажименти към държавата.

- Ако трябваше Вие лично да вземете последното решение за съдбата на холдинга, каква щеше да бъде личната Ви позиция?

- Свиването на пазара и прогресивно влошаващите се финансово-икономически показатели на холдинга през последните години оправдават продажбата като едно разумно решение на правителството. Аз също бих постъпил така.

- Не се ли страхувате, че някой може да Ви упрекне, че сте негов PR?

- За мен са важни икономическите и финансови резултати, а не това кой какво ще каже.

- През 2005 година в медиите се появи информация, че втората по големина в света цигарена компания "Бритиш Американ табако" била предложила 200 млн. евро за дяловете на "Булгартабак холдинг" във фабриките в Пловдив, София и Благоевград, както и да влага 30% български тютюни в продукцията си. Защо не беше сключен договор за продажбата му тогава?

- Такава оферта на мен не ми е известно да е имало, а днес е просто невъзможна.

- Скъпо или евтино беше продаден холдингът? Питам Ви, защото в медиите се появи информация, че за изминалите десет години държавата е получила 142 млн. лв. от неговите дивиденти, а сега ще получи наведнъж близо 200 млн. лв.

- Цената е оптимална, защото тя включва и редица важни социални ангажименти от страна на купувача.

- Според Вас лесно или трудно изпълними са те?

- Много трудно.

- Защо?

- Защото, за да си осигурят ниша на платежоспособните пазари, новите собственици на "Булгартабак" трябва да се преборят с такива световноизвестни фирми като "Филип Морис" и "БАТ" например. А това, повярвайте ми, не е лесно.

- Преди търга различни експерти и депутати изразиха мнение, че условията, поставени от Агенцията по приватизация, бъдещият купувач да преработва 12 000 тона тютюн и да произвежда 35 млрд. цигари годишно, са отблъснали стратегическите инвеститори. Имат ли основание тези обвинения?

- Не мога да кажа какво е отблъснало останалите инвеститори, но едва ли това са посочените по-горе условия.

- Смущава ли Ви фактът, че Надзорният съвет на Агенцията за приватизация одобри сделката за продажбата на холдинга, без да е ясно кой всъщност е истинският му купувач?

- Не, защото официално купувачът се знае и това е австрийското дружество "БТ Инвест". Купувачът е този, който плаща сделката и изпълнява договора.

- Едно от условията в него е новият собственик да запази средносписъчния състав на работниците за период от три години, както и размера на фонд работна заплата. Допускате ли, че той ще си позволи лукса да държи един раздут щат като сегашния и да плаща заплати на хора, които не работят?

- Тук не става дума за лукс, а за договорености. Ако те фигурират в договора и не бъдат изпълнени, тогава е логично да бъдат задействани и защитните клаузи в него.

- Ангажиментът за изкупуване по 5000 тона тютюн ще затрудни ли купувача "БТ Инвест"?

- Не, но има нещо друго, което се пропуска в коментара по тази сделка, и това е фактът, че тези количества не са разбити по сортове тютюни и допускам, че преобладаващата част от тях ще бъде от едролистните тютюни "Вирджиния" и "Бърлей", за да бъдат преработени от фабриката в Плевен.

- Значи ли това, че местните тютюнопроизводители може да останат излъгани в надеждите си за гарантиран поминък през следващите пет години?

- Всичко е въпрос на интереси. Новото частно дружество не наследява мощности за преработка на ориенталски тютюни. Но тези тютюни, къде по-малко, къде повече, ще продължат да участват в различните блендове цигари, които ще се произвеждат в България. Така че може и да не бъдат съвсем излъгани.

- В медиите се появи информация, че холдингът внася в хазната близо 700 милиона лева под формата на акцизен данък. Има ли според Вас вратички, които могат да позволят на вече частната фирма да укрие част от продажбите и да внесе по-малко акциз?

- Трудно, почти невъзможно. Това е равностойно на контрабанда, което е много рисково начинание.

- През 2010 г. "Булгартабак" е продал 3272 тона цигари на вътрешния пазар, което на практика формира 18% пазарен дял. Логично ли е вносните цигари да заемат толкова малка пазарна ниша?

- Логично е, щом държавата не успя да ограничи в максимална степен контрабандата.

- В състояние ли е днес държавата ни да развива конкурентно производството на цигари за вътрешния и външен пазар, както това е ставало в периода 1980-2000 година?

- Не!

- Според Вас кой уби българското цигарено производство - силната конкуренция, загубата на руските пазари или по-ниското им качество?

- Българското цигарено производство не е убито. Качеството на нашите цигари отговаря 100% на световните стандарти - и като параметри, и като вкусови свойства, но високите производствени разходи формират високата им цена и това се оказва фатално за него.

- Какво на практика ще загуби община Благоевград от продажбата на дружеството "Благоевград-БТ", след като новата му регистрация очевидно ще бъде в София?

- Нищо няма да загуби, защото предприятието ще остане тук и ще продължи да бъде най-големият работодател в общината, както и да плаща съответните местни данъци и такси.

- Имате ли представа, макар и ориентировъчно, към момента какви са активите на "Благоевград-БТ" АД?

- Нямам точна информация, но държа да отбележа, че от 30 години насам дружеството винаги е било най-добре оборудваното в технологично отношение предприятие в системата на "Булгартабак". То, образно казано, е неговата перла.

- Близо 20% от акциите на холдинга "Булгартабак" са притежание на дребни акционери. Очаквате ли новият собственик да отправи търговско предложение за изкупуването на тези акции?

- Възможно е, защото това е позната практика.

- Вие бихте ли продали своите?

- Не, предпочитам да ги запазя. Препоръчвам и на другите дребни акционери да направят това.

6 коментара
06 Октомври 2011 03:09 | ДО БУЧИНСКИ
Оценка:
2
 (
14
 гласа)

А КАКВО ЩЕ ОСТАНЕ КАТО Я ПРОДАДАТ ТАЗИ ТРИДЕСЕТГОДИШНА ПЕРЛА? ЕЙ ПРОДАЖНИЦИИИИИ


06 Октомври 2011 07:15 | КО4О
Оценка:
-1
 (
15
 гласа)

думи на трапеза ре4ени


06 Октомври 2011 08:07 | ТОЗИ
Оценка:
1
 (
17
 гласа)

НЕ Е ДОБРЕ! ГОВОРИ ГЛУПОСТИ.


06 Октомври 2011 12:06 | до мвр
Оценка:
3
 (
11
 гласа)

това, което говори бучински е абсолюнто вярно!!


06 Октомври 2011 17:15 | Читател
Оценка:
4
 (
6
 гласа)

Човекът е казал истината. А тя е проста като фасул - сделката е сключена. Лоша или добра - вече няма никакво значение. И още по-малко значение пък има дали казаното ще бъде различно от това, което е споделил Кирил Бучински в интервюто.
Всезнайковците, които имат друго мнение от това на К. Б., могат да го изразят във вестник СТРУМА - така, както е направил той. Сигурен съм обаче, че няма да го направят, защото е много по-лесно анонимно да критикуваш казаното от този или онзи, вместо да се подпишеш с името си, както той е направил.
Жал ми е за наивниците от цигарената, които си мислят, че новият собственик ще ги остави да си получават заплатките без да работят.


06 Октомври 2011 17:24 | Асен Михов
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

През тези два месеца моабети и протести в защита не на предприятието, а на службичките и заплатите, си задавах все един и същи въпрос - защо никой от административното или "синдикално" ръководство на фабриката не излезе пред хората - било чрез вестника, било чрез телевизията или радиото, и да каже - това не е изгодно за държавата, а не за моя личен интерес.
Защо, след като са били толкова евтини акциите на фабриката, никой от "експертите", които си проверяват словореда по тази тема, не си купи, например, десет хиляди парчета. Сега щеше да гушне от раз 55 бона.
Че предприятието ще бъде преподадено, е ясно. Но нима, "загрижените" за интересите на държавата нямаше да направят същото, ако имаха възможност? Тарикати винаги е имало, както е имало и балами. Тарикатите -правят сделки, а тъпаците само гледат. Ама с гледане нищо не става. Требва акъл за тая работа. АКЪЛ!
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар