Експериментирайте, търсете собствено решение на възникналите казуси

15 април 2011 00:20   34 коментара   14879 прочита


Изказване на организатора, "луд" възрожденец, М. Чинкова

Мария Чинкова, зам. кмет в община Сандански, е главният инициатор и организатор на 12-та поред Международна научнопрактична конференция в “Интерхотел Сандански”, която започна от вчера и ще продължи два дни. За 8-ма поредна година най-мащабното мероприятие в сферата на образованието се провежда под патронажа на кмета на общината Андон Тотев. Над 350 участници от цяла България, от съседните балкански страни - Гърция и Македония, отново са в Сандански. За начинанието, продължаващо вече 12 години, и целите му разговаряме с М. Чинкова.

Мария Чинкова е педагог с голям професионален опит. През 1980 година се дипломира със специалност "Педагогика за подготовка на детски учители" в СУ "Кл. Охридски" - филиал Благоевград.

От 1980 до 1991 г. е учител, а от 1991-1994 г. - директор в ОДЗ в с. Микрево. През 1990 година - следдипломна квалификация в СУ "Кл. Охридски" - гр. София.

От 1995 година след спечелен конкурс е директор на ЦДГ №3 "Пролет" - гр. Сандански. Инициатор и организатор на единадесет международни научнопрактически конференции. Заедно с екипа на ЦДГ №3 издава вестник за учители, родители и деца.

До 2005 г. Чинкова е член на управителния съвет на ОМЕП за България /Международна организация за предучилищно образование/. Защитила е първа квалификационна степен в системата на образованието. Има публикации в специализирания педагогически печат: сп. "Дом, дете, детска градина", сп. "Предучилищно образование", сп. "Образование", сборник по програма "Кредо - ФАР", сборник "Съвременна детска градина", съставител на шест сборника "Съвременни тенденции в предучилищното възпитание". Притежава сертификат от 2004 г. за обучение по модул "Регионална политика на страната в процеса на присъединяване към Европейския съюз".

Носител е на много награди: плакет на община Сандански за активна педагогическа дейност; носител на почетно отличие "Неофит Рилски", връчено от Министерството на образованието и науката за цялостна високо професионална дейност в системата на народната просвета през 2000 година.

Четири мандата /1991-2007/ е съветник в Общински съвет - Струмяни. Председател на постоянни комисии към Общинския съвет - Комисия по образование, култура, здравеопазване и социални дейности и Комисия по програми, наредби и структура.

От 2003 до 2007 година е председател на Общинския съвет в община Струмяни.

През 2007 година Националното сдружение на общините в Република България й присъжда почетна грамота "Личност с траен принос към местното самоуправление".

Удостоена с почетен знак за дългогодишна работа на изборна длъжност в органите на местното самоуправление през 2007 година.

От 2007 г. е заместник-кмет по хуманитарните дейности в община Сандански.

- Г-жо Чинкова, как са подбрани участниците в конференцията?

- В конференцията участват учители, директори, преподаватели в университети, които имат желание да споделят свои теоретично-изследователски и практически идеи. Смея да твърдя, че учителите, работещи с децата от 3-7-годишна възраст, са с изключителен творчески потенциал. Това всъщност е и сериозна предпоставка да не се поставят определени рамки за участие във форума, организиран в гр. Сандански, да не се извършва предварителна селекция на разработките, а да се отвори пространство за проява на цялата палитра от педагогически идеи.

- Как стана така, че имате участници и от РМакедония?

- Интересът ми беше провокиран още през 1988 година, като учител пътувах до съседна Македония, за да търся нови идеи за практическата работа с децата. Тезата “Който търси - намира”, съм проверила в житейската си практика. Наистина в РМакедония намерих съмишленици, които ме приеха много естествено, нямахме езикови бариери с колеги от Берово , Ново Делчево, Пехчево, Щип, Гевгелия, Скопие, Струмица. Това вече 23-годишно приятелство почива на доверие и партньорство. То доведе дотам, че участници в конференцията намериха свои партньори за работа по проекти, гостуваха си за обмяна на опит и естествено, имаха възможност да сравняват успехите на предучилищното възпитание в двете съседни балкански страни.

- Какъв паралел може да се направи в този сектор в РМакедония и у нас?

- Търсенията на педагозите от двете балкански страни са насочени към подкрепа и мотивация на децата за постижения. Няма база за конкуренция кой е по-напред или по-добър, просто ние имаме различни творчески нюанси в реализацията на педагогическите цели. Самата организация в детските градини е различна. В РМакедония в групите сутрин работи учител, а след обяд медицинска сестра, а у нас и сутрин, и след обяд учител.

Има много общи и различни методически нюанси, както и разработени програми за работа с децата от предучилищна възраст. Впечатленията на нашите съседи са, че ние имаме много повече пространство като архитектурно решение за работа във всяка група. Там повечето групи са с обща спалня и занималня от 40 квадратни метра за 25 деца. Но пък имат много големи зали, в които сутрин приемат децата от всички групи. Различната организация и програми за работа всъщност провокират и интереса ни да се опознаем и каквото ни хареса, да го прилагаме в своята работа.

- Какъв е характерът на конференцията?

- Конференцията няма елитарен характер. От гледна точка на представителството може да посочим, че учителите преобладават. А преподавателите от университетите от България и съседните страни, които искат да са в течение на процесите в гилдията и подчиняват своите теоретични търсения именно в полза на учителската гилдия и не творят наука просто заради науката, са редовни участници и се ползват с голям авторитет. Количеството невинаги е предпоставка за качество, но ако изхождаме от презумпцията, че две глави мислят повече от една - на форума в Сандански се реализира своеобразен референдум на теорията и практиката в предучилищния сектор.

- Това единствената такава конференция ли е?

- Не може да се твърди, че това е единствена по рода си конференция в предучилищния сектор. Аз самата не съм правила проучване. Смея да твърдя, че това е единствената конференция с дванадесетгодишна история, конференция с най-голям брой участници, инициирана и реализирана от директор на детска градина, не от университетски преподавател, не от университетско ръководство.

Дори университети, обучаващи кадри в предучилищния сектор, не могат да се похвалят с такава традиция. Конференцията, която ежегодно реализираме, е доказателство, че без голям организационен екип с няколко съмишленици и с ентусиазма на един “луд” възрожденец, с неизтощима енергия /на какъвто ме оприличават/ може да се генерира творческата енергия на толкова много участници, желаещи да направят достояние своята работа сред колегията.

Тази година форумът в гр. Сандански е посветен на 35 години от откриване на университет в Благоевград и 30 години от завършване на първия випуск. Първите специалисти с висше образование в предучилищното възпитание допринесоха за издигане престижа на тези специалисти и за повишаване качеството на професионалната работа с най-сензитивната възраст от 3 до 7 години.

- Какви са практическите аспекти, ползи от срещата на педагозите?

- За колегите, работещи в предучилищния сектор, това е форумът, който дава шанс да съпоставят, да споделят и надграждат своя опит, да се мотивират за усъвършенстване. Всяка година се издава сборник с разработките на участниците, който е естествено тематично продължение на предхождащите го издания. Всички изводи, които са представени, са плод на проверени педагогически решения.

Сборникът или неговото ежегодно издание няма претенции за отговор на всички въпроси, които възникват при възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст. Преди да се приеме или отрече споделеният опит, отправяме апел към колегията:

* Експериментирайте, търсете собствено решение на възникналите педагогически казуси.

* Съобразявайте се с темпото на развитие на децата.

* Залагайте нови идеи, търсете нови предизвикателства, за да промените нещата към по-добро.

- Кой Ви помага в организацията, имате ли спонсори?

- Използвам въпроса Ви да благодаря на кмета на общината г-н Андон Тотев и на колегите си Васил Бабалев и Младен Тимчев за разбирането и подкрепата, която получавам. Това партньорство е най-значимо дo момента.

Естествено, всяка година съм изправена пред нови организационни предизвикателства. Но с натрупания опит и авторитета на форума тази година бях приятно изненадана, че представители на РАББЕ България ме потърсиха за партньорство. Те имат принос в повишаване компетентността на директорите на детските градини с практическия наръчник, който предлагат, “Организация и управление на детската градина”. Разчитам, че през годината партньорите ще се увеличават.

- Има ли конференцията съпътстваща програма?

- Да. Организираме вечер на участниците и на нея продължават неформалните контакти. На откриването се презентират интересни места в община Сандански, които участниците могат да посетят. Организацията предвижда формални и неформални сбирки на участниците, които са добра възможност за продължаване на професионалните контакти и след реализацията на форума.

- Казахте, че сте стартирали начинанието през 1988 г. след посещение в Македония, какво Ви амбицира да продължите и до днес?

- Това смело начинание стартира през 1999 година с 68 участници. През 2000 година участниците са 96, през 2001 - 126, 2002 - 180, 2004 - 210, 2005 - 211, 2006 - 236, 2007 - 352, 2008 - 210, 2009 - 267, и 2010 година са 312 участници. Тази година се очакват над 350 участници, от тях 210 с разработки в сборника. Едва ли има форум с тематика от предучилищното възпитание в РБългария с такъв брой участници.

Тази хронология в цифри е сериозно доказателство, че още в своя старт с умело подбраната тематика, с перфектната организация и мотивирани участници, които оформят съдържанието, ние сме гарантирали своя успех и се чувстваме горди, с изпълнена мисия. Като организатор отработвам самостоятелно всеки детайл, което ми отнема немалко от почивните дни. Не мога да не споделя, че е имало моменти дори на физическо изтощение. Обработила съм над 2500 писма само по имейла, но проведените разговори и коментари са ме обогатили. Реално поемам и организационната, и техническата част, мои колеги-съмишленици в деня на конференцията са пълноценни помощници.

Предварителната работа е мое дело, защото искам да съм в течение не само на детайлите, но и да имам пряк контакт с колегите участници. Това е много натоварващо, но и много ценно за мен като инициатор и организатор. Преди 12 години поех голям риск, като се нагърбих с осъществяването на тази идея. Крепи ме признанието на колегите от всички краища на България и от съседните страни.


Още за: М. Чинкова   решения   казуси   Още от: Отблизо

Принтирай статия
34 коментара
15 Април 2011 08:45 | Бояна Шарбанова
Оценка:
12
 (
20
 гласа)

Поздравления за жената с голямо сърце Мария Чинкова !
Възрожденски дух и любов към професията и преди всичко към подрастващото поколение-това обединява стотиците педагози, участници в конференцията .Успех на всички


15 Април 2011 09:00 | ......
Оценка:
-8
 (
24
 гласа)

Аман от даскали в управлението,!!!!


15 Април 2011 09:18 | Колежка
Оценка:
11
 (
17
 гласа)

Поздравления, Мария! Ти си страхотна!!! Трябва да има повече хора като теб! Успех на тазгодишната конференция!


15 Април 2011 11:27 | СМЕШКИ
Оценка:
-11
 (
17
 гласа)

ДАСКАЛИЦА- С НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА ПРОВЕЖДА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ!!! КАКЪВ ФАРС И РАЗХИЩАВАНЕ НА СРЕДСТВА!... "В ИНТЕРХОТЕЛ САНДАНСКИ"..... КОИ СА НАУНИТЕ РАБОТНИЦИ-ДОЦЕНТИ, ПРОФЕСОРИ ИЛИ ВСИЧКИ СА С "НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА"?


15 Април 2011 11:57 | ЯНЕ
Оценка:
-8
 (
14
 гласа)

Хей ХОРА, тази баба се готви за Кмет, досещате ли се! ВСИЧКО Е МНОГО ЗАБАВНО!


15 Април 2011 13:16 | Мария
Оценка:
-9
 (
15
 гласа)

Чинкова, вече си стара и за пенсия! Най-добре е да си идеш на село и да си гледаш градините! Дай път на младите! Нямаш капацитет за "научен работник" и да провеждаш конференции!


15 Април 2011 14:16 | ВИКИ
Оценка:
9
 (
13
 гласа)

ОСТАВЕТЕ ЖЕНАТА ДА РАБОТИ! АНОНИМНИ, ЗЛОБНИ КОМЕНТАРИ НА НЕ РЕАЛИЗИРАНИ КОМПЛЕКСАРИ! МНОГО СТЕ СИЛНИ, КОГАТО СЕ НЕВИДИМИ-ТАКИВА И ЩЕ СИ ОСТАНЕТЕ-НЕВИДИМИ И НЕЗНАЙНИ. БРАВО НА ЧИНКОВА!


15 Април 2011 17:18 | Микрево
Оценка:
-7
 (
13
 гласа)

КАКВА НАГЛА СЕЛЯНКА! ЯВНО КЕЛНЕРА-КМЕТ Я ЛАНСИРА И Я ГОТВИ ЗА ЗАМЕСТНИК! САНДАНСКИ ДА НЕ СПИ-СТИГА СЕЛЯНИ СА НИ КОМАНДВАЛИ!


15 Април 2011 19:40 | 333333333
Оценка:
-7
 (
11
 гласа)

Какви заплати взе госпожата миналия мандат.


16 Април 2011 13:27 | към смешки
Оценка:
-6
 (
10
 гласа)

Даскалката е с предучилищна педагогика, но това не й пречи да организира такива конференции с паричките на данъкоплатците. Незнам какво е сърцето й, но алчността и наглостта й наистина са големи. Питаойте тази "възрожденка" кой й помогна за този път към титлите и мястото зам. кмет. Каква е ролята на Корнелия Нинова за нейното "духовно" и "професионално" израстване и за кариерата, която в момента същата дама от БСП е осигурила на звете й тъпи щерки.
Тази възстара госпожа е нагла, тъпа и упорита.


16 Април 2011 13:42 | Участник в конференцията
Оценка:
7
 (
9
 гласа)

към смешки написа:конференции с паричките на данъкоплатците
Всичко си платихме сами. Мария Чинкова е само организатор. Гостите бяха над 350. Не се притеснявайте - професори и доценти също бяха там - от всички български университети, а така също и от университетите на комшиите.
Гълтайте успокоителни и не се косете повече.
То зер да гледаш тутун, а па и да го смучеш, се иска по-висока квалификация от тая, която е необходима за ВЪЗПИТАНИЕТО НА ВАШИТЕ ДЕЦА В детската градина.
То като чете човек някои от коментарите и се сеща, че народът обича да казва ЛИПСВАТ МУ ПЪРВИТЕ СЕДЕМ ГОДИНИ!


17 Април 2011 01:50 | до участник
Оценка:
-4
 (
8
 гласа)

Какъв е ефакта от тези конференции, участнико? Какво поколение вие възпитавате в детскаите градини? Пускането на чалга и в детските градини - това ли са съвременните тенденции в предучилищното възпитание?!... Снимайте и публикувайте касовите бележки и фактурите, с които лично сте си платили участието в тази ялова и безпредметна конференция. Мара Микревска да не се прави на много умна, оти Господ гледа.


17 Април 2011 16:45 | микевка
Оценка:
-5
 (
7
 гласа)

Маро ма, каков е тоя перчем. Ти даскалица ли си или плашило. Земи да го махнеш, че и без туй си изперкала. Не плаши децата, да не сануват кошмари.
Е от Мара що ке научиш. Освен как се покрива за 1 годи а заем от 40 бона. Мара знае. Как се краде, как се лижат дупета на партийни величия като Корнелчето, нейната дружка, кмето и още и още.


17 Април 2011 20:17 | Иван
Оценка:
5
 (
9
 гласа)

За пореден път се убеждавам, че в България живеят само неграмотни злобари.


17 Април 2011 20:22 | Димитрина
Оценка:
8
 (
10
 гласа)

Конференцията беше страхотна имаше преподаватели от Български, Македонски и Сръбски университети. От конференцията си стръгнах със страхотни идеи и добри впечатления. Много ме натъжават злобните и безпочвени нападки към невероятната г-жа Чинкова.


18 Април 2011 00:49 | към Димитрина
Оценка:
-5
 (
7
 гласа)

Какво й беше страхотното на конференцията, какво? А "страхотните" идеи къде и кога ще ги предлагаш, уважаема+ Може би, когато сложите децата да спят и навирите цигарите в устите си...


18 Април 2011 00:51 | да ти * на смешко
Оценка:
6
 (
8
 гласа)

СМЕШКИ написа:ДАСКАЛИЦА- С НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА ПРОВЕЖДА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ!!! КАКЪВ ФАРС И РАЗХИЩАВАНЕ НА СРЕДСТВА!... "В ИНТЕРХОТЕЛ САНДАНСКИ"..... КОИ СА НАУНИТЕ РАБОТНИЦИ-ДОЦЕНТИ, ПРОФЕСОРИ ИЛИ ВСИЧКИ СА С "НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА"?
Преди да си публикуваш мнението поне прочети текста за да знаеш какво коментираш. Това първо, а второ с големи букви пише предучилищна педагогика, а не начална ако не намираш разлика виж в тълковния речник.


18 Април 2011 00:54 | Димитрина
Оценка:
6
 (
8
 гласа)

Страхотното беше в практическите идеи за работа с деца и различните изледвания, които бяха направили колегите педагози. Ще ги прилагам ежедневно в практиката си, но за да разберете какво говоря първо трябва да сте педагог и второ да не ви липсват първите 7 години от възпитането.


18 Април 2011 00:57 | двем
Оценка:
5
 (
5
 гласа)

до участник написа:оти Господ гледа.
точно защото има съдник не трябва да си изливате злобата


18 Април 2011 01:02 | до ......
Оценка:
4
 (
4
 гласа)

..... написа:Аман от даскали в управлението,!!!!
Аман от водачи на биологични единици във форумите!!!


18 Април 2011 01:12 | Елена
Оценка:
4
 (
8
 гласа)

Мария написа:Чинкова, вече си стара и за пенсия! Най-добре е да си идеш на село и да си гледаш градините! Дай път на младите! Нямаш капацитет за "научен работник" и да провеждаш конференции!
г-жо Мария вие може би имате конфиденциална информация и знаете, че г-жа Чинкова е за пенсия, може би работите във фонд "Доверие", но пък след това определяте, кой има или няма капацитет за научен работник, което ме навежда на мисълта, че работите в СНС, но пък след това определяте кой може или не може да провежда конференции. Следователно или сте проф. дпн член на СНС, който в свободното си време работи в пенсионни фондове или имате сериозна шизофрения.


18 Април 2011 07:59 | М Димитрова
Оценка:
2
 (
6
 гласа)

Мария, така се обръщам, защото съмишлениците са и приятели- нека глупостта не те засяга. Това, което организираш е добро и заслужава уважение .Дано на тези, които те плюят, възпитаме децата им в любов и добронамереност към хората, а ти да имаш сили да организираш още мн. подобни конференции Желая ти здраве и успехи


18 Април 2011 09:29 | Й.Т.
Оценка:
4
 (
6
 гласа)

г-жо Чинкова, вие сте един страхотен човек. Конференцията беше организирана перфектно. Надявам се тази традиция да продържи.


18 Април 2011 17:32 | sandi
Оценка:
-5
 (
7
 гласа)

ДА КАЖЕ КАК СТАНА ДИРЕКТОР -С ПРЕДАТЕЛСТВО . МАРА ЗАТРИ ЕДНО ПРИЯТЕЛСТВО-- ПРЕДАДЕ ГО, НО .....ПЕДАГОЖКА, ТАКА ЩЕ УЧИ И ДЕЦАТА НИ-НА, ДОСТОЙНСТВО--С Р А М.....


18 Април 2011 18:17 | до защитниците на МАра
Оценка:
-4
 (
8
 гласа)

По този начил ли мислите за възпитавате децата ни? Ще ги учите да стават лакеи и да лижат задниците на тези, по те си знаят какъв начин са се домогнали до властта? Това ли са ви "стархотните идеи", които ще прилагате всеки ден в практиката си? Това що е организирала се нарича маневра за харчене на пари и тази нагла женица от Микрево го знае по-добре от всички. Като е толкова добър педагог защо прелита от детската градина до община Струмяни, а впоследствие в кметството Сандански? Защо остави децата, които толкова "много обича"? Ще ви кажа, защото тази въртиопашка обича най-много финикийските знаци. Чуди се как да се домогне до влас, за да оправи финансовото си състояние и уреди глупавите си щерки на работа. Маро, кажи ма как изплати за 2 години заема от 40 000 л. Кажи как уреди и щерките си на работа? Кажи и какви са ти тесните връзки с Корнелия нинова?


19 Април 2011 11:52 | в отговор
Оценка:
5
 (
5
 гласа)

Това, че има хора, които не плюят по форумите не значи, че са защитници или лакеи. А относно другите глупости, които сте имали "смелостта" да напишете смятам, че са долни инсинуации. Откъде имате информация за заема от 40 000лв. и откъде знаете колко пари е излязла конференцията. Според мен само си пишете и плювате без да сте запознат.


19 Април 2011 15:38 | позната
Оценка:
-5
 (
5
 гласа)

Ами Марчето ако има смелост да излезе ида каже всичко. Нека да опровергае това, че има 40 000 лв. заем, който е изплатила за 2 години. Нека опровергае също, че е прахосала държавни пари за организацията на тази нейна "прищявка".


20 Април 2011 09:39 | непозната към позната
Оценка:
6
 (
6
 гласа)

Защо г-жа Чинкова трябва да излиза и точно пък на теб да ти признава за заем, за който не се знае от къде имате информация. А относно конференцията защо си мислите, че една конференция излиза много пари.


20 Април 2011 09:45 | от микрево
Оценка:
5
 (
5
 гласа)

Статията е за проведена конференция, а не за банкова разпечатка за състоянието на споненатият няколко пъти заем. Не ми е ясно този заем какво общо има с конферецията.


20 Април 2011 10:18 | Б
Оценка:
4
 (
4
 гласа)

Чета и се удивлявам, колко злобни сме българите, за пореден път показваме, че не можем да се зарадваме за хубавите неща. Ето защо има и виц, който много добре описва това ни отношение. В Ада на всеки казан стоял по един дявол, който с тризъбеца да бута тези, които се опитват да избягат, но на българския казан няма никой, защото когато някой се опита да избяга останалите го дърпат надолу. Ето поради тази причина нашата държава никога няма да се оправи, докато не се променим.


21 Април 2011 09:33 | към Б
Оценка:
-5
 (
5
 гласа)

С такива перушини ли мислите, че ще се промени България. Това не е злоба, а факти. А по отношение на съветите Ви, че въпросната другарка не трябва да обръща внимание на подобни писания във форума - грешите. Ами нейното поведение се коментира в публичното пространство. И колкото и да не й се иска подробности за нея се знаят. Дори например и от изтървал се служител в банката.
Важното е как го е нпаравила за две години? Важнтото е, че точно публичните в момента хора трябва да са честни с електроата. А не да не им обръщат внимание.
А че другарката е куха лейка, се вижда ясно и от снимката.


21 Април 2011 16:47 | Б
Оценка:
3
 (
5
 гласа)

Като не е злоба то поне покажете документ от банката за сто пъти стоменатият заем и в какъв срок е погасен, а случайно изпуснала се банкова служителка е "супер достоверен" източник на който може да се "вярва". Май не сте ми прочели точно коментара, защото аз не давам персонален съвет, а към всички българи. Електоратите искат или нискат трябва да са честни, защото подават както всички хора данъчни декларации.
А относно заключенията ви от една снимка какъв е коефициента на интелигентност на един човек, мога само да ви кажа "браво", хората няма да има нужда да си правят IQ тестове, просто ще ви изпращат снимка, за да определите колко са интелигентни.


22 Април 2011 16:36 | към Б
Оценка:
-2
 (
2
 гласа)

Абе, Б, ти да не си самата Мара чинкова, а? Явно малко си чела психология. Ами на Марчето нема що и снимката да й гледаш, за да стигнеш до извода, че е хахава. Тя и без туй сама си говори по улиците на града и чат пат се оглежда дали някой не я гледа. Прочетен вестник е тая дама, прочетен. Ами да си ходи на Микрево и там да се лекува на пиррода, че от здравето по-хубаво нема.


26 Април 2011 13:07 | Б
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Благодаря, че ме ласкаете, но не съм г-жа Чинкова. Относно четенето на психология не може да знаете, колко съм чела и съм запозната, но май на вас ви трябва да почетете малко.
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар