Въпреки протестите в Дупница! МРРБ подкрепя бизнес плана на „Кюстендилска вода“ ЕООД  

29 май 2023 11:06   2 коментара   2713 прочита


Решението на Общински съвет Дупница за напускане на Асоциация по ВиК – Кюстендил не е потвърдено от Общото събрание на асоциацията 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг“ ЕАД подкрепят бизнес плана на „Кюстендилска вода“ ЕООД за регулаторния период 2022-2026 г. Съгласно него от 2024 г. водният оператор ще предоставя ВиК услуги, освен на обслужваните дотогава потребители, и на жителите на община Дупница. 

По решение на Общински съвет – Дупница от 2016 г. общината е присъединена към територията, на която оперира „Кюстендилска вода“ ЕООД по силата на договор, сключен с Асоциация по ВиК – Кюстендил. То е последвано от решение на Асоциацията за промяна на границата на обособената територия, в която е включена и община Дупница. За целта на 04. 12. 2018 г. между Асоциация по ВиК - Кюстендил и „Кюстендилска вода“ ЕООД е сключено допълнително споразумение към договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и за предоставяне на ВиК услуги на потребителите. 

Съобразно изискванията на Закона за водите присъединяването на община Дупница към обособената територия, на която оперира „Кюстендилска вода“ ЕООД, вече е осъществено. 

По отношение на прието през 2021 г. решение на Общинския съвет – Дупница за предприемане на действия за промяна на границата на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД чрез напускане и прекратяване/отпадане на община Дупница от Асоциация по ВиК - Кюстендил, следва да се посочи, че за да се осъществи, е необходимо това решение да е последвано от решение на Общото събрание на Асоциацията. Съгласно разпоредбите на Закона за водите то трябва да е прието единодушно. Делът на държавата, представлявана от председателя на Асоциация по ВиК – Кюстендил, на когото министърът на регионалното развитие и благоустройството дава мандат, е едва 35 % от гласовете на всички членове на асоциацията. Kъм днешна дата такова решение не е взето. 

Подкрепата от страна на МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД за бизнес плана на „Кюстендилска вода“ ЕООД е също и в изпълнение на държавната политика в отрасъл ВиК и по-конкретно на заложената в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г. цел и държавна политика за изграждане на консолидиран отрасъл с най-много 28 регионални дружества. Тази политика е важна стъпка в процеса за постигане на ефективност и високо качество на услугите. Същата цел е посочена и в Споразуменията за партньорство за програмните периоди 2014 – 2020 г. и 2021 – 2027 г. Тя е пренесена и в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. 

Приключването на така наречената „водна реформа“, чието начало бе поставено още през 2009 г. с промени в Закона за водите, е заложено като цел в проекта на Закон за ВиК. 

Важно да се отбележи е, че съгласно одобреното от Европейската комисия Споразумение за партньорство Европейските структурни и инвестиционни фондове финансират изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура само в консолидирани територии. Реализирането на тези инвестиции е от изключителна важност за подобрение качеството на предоставяните ВиК услуги (доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) и постигане на съответствие с националното и европейско законодателство, и в частност Директива 98/83/EО — качеството на водите, предназначени за консумация от човека и Директива 91/271/ЕИО — пречистване на градските отпадъчни води. 

 


Още от: Общество

Принтирай статия
2 коментара
29 Май 2023 17:15 | Вени
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Наумов протестира ли с ножчето в джобовете хахаха


29 Май 2023 18:37 | Goga
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Marieta D ot Dupnica pravi magii
Pazete se ot tazi veshtica
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар