Важно! Обявление от ОБС-Благоевград

27 януари 2022 13:20   1 коментар   12768 прочита


ОБЯВЛЕНИЕ

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД,

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд Благоевград и на основание писмо с изх. № 35/05.01.2022 година на Председателя на Окръжен съд Благоевград, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, Общински съвет Благоевград открива процедура за избор на 70 броя кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Благоевград.

Каним заинтересованите жители на община Благоевград да представят в Общински съвет Благоевград, кабинет № 108 в сградата на Община Благоевград необходимите документи в срок до 11.02.2022 година, 17.30 часа.

I. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:

1. да бъдат дееспособни български граждани;

2. да са на възраст от 21 до 68 години;

3. да имат настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд Благоевград, за който кандидатстват;

4. да имат завършено най-малко средно образование;

5. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. да не страдат от психически заболявания.

На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебни заседатели не могат да бъдат лица, които:

1. са съдебни заседатели в друг съд;

2. са общински съветници в съдебния район, за който е избран;

3. участват в ръководство на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работят в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район.

 

II. Кандидатите за съдебни заседатели на основание чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт следва да представят в Общински съвет Благоевград, следните документи:

1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които общинския съвет може да се обърне за препоръки;

5. Мотивационно писмо;

6. Писмено съгласие;

7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.

 

Образци на документите /заявление и декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет Благоевград (кабинет № 108, ет. 1 в сградата на Община Благоевград), както и на сайта на Община Благоевград- http://www.blgmun.com, в раздел Общински съвет.

Документите се подават лично в сградата на Община Благоевград, ет. 1, кабинет № 108 в срок до 11.02.2022 година, 17.30 часа.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а.

Уведомяваме кандидатите родени преди 16.07.1973 година, които следва да представят документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на Български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, че могат да подадат съответни заявления до Председателя на КРДОПБГДСРСБНА и по електронна поща, на адрес [email protected]

В заявленията следва да посочат, че документът им е необходим преди 11.02.2022 година.

За повече информация и образци на заявления: https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani

1 коментар
27 Януари 2022 22:06 | Човек
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Ризов? Хора, това ли престъпник?
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар