В ЮЗУ: Започна приемът на документи за магистърските програми за учебната 2021/2022 година

22 юли 2021 18:24   5 коментара   4344 прочита


Югозападният университет “Неофит Рилски” обявява прием на документи за обучение по магистърски програми за учебната 2021/2022 година. 

Срокът за подаване на документи е от 1 септември 2021 г. до 24 септември 2021 г.

Приемът на документи за участие в класирането се извършва при секретарите на съответните факултети или по електронната поща.

Условия за кандидатстване:

За обучение по образователно-квалификационна степен “Магистър” могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

Да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър” или “Професионален бакалавър”.

Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от Добър. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити.
Завършилите образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър” могат да кандидатстват само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО)

*Завършилите висше образование в чужбина, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от ЮЗУ “Неофит Рилски”. Информация по процедурата за  признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища може да намерите в раздел “Кандидати, завършили висше образование в чужбина”.

Чуждестранни граждани могат да кандидатстват при условията за български граждани, ако:

са лица с двойно гражданство, едното от които е българско.
имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България (постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност);
имат статут на бежанци;
са от българска народност, удостоверена съгласно нормативни актове на Министерския съвет (чуждестранни граждани, съгласно Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина).
са граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

Необходими документи:

Заявление по образец
Ксерокопие на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригиналът на дипломата се връща. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо кандидатът подава академична справка или уверение, в което са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.
За кандидатите за обучение субсидирано от държавата – удостоверение от съответното висше училище, че са се обучавали по образователно-квалификационна степен “Магистър” в платена форма на обучение.
Удостоверение, издадено от висшето училище за завършили, ползващи се с права на “Магистър”, “Бакалавър” /За кандидатите, завършили висше образование от 1996 г. до 1998 г., които в дипломата си нямат образователно-квалификационна степен/.
Такса за административно обслужване – 20.00 лв.
Такса за конкурсен изпит – 30.00 лв.  (за програмите “Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение” и “Английски език и антропология на Югоизточна Европа”).
*Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен “Магистър” за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

Магистърски програми, изискващи конкурсен изпит по Английски език:

“Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение”
“Английски език и антропология на Югоизточна Европа” – само кандидатстващите от специалност “Българска филология”
“Английски език и междукултурно общуване” /в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на английски език ниво B2 по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по английски език/

За участие в класиране, кандидатът следва да е положил конкурсния изпит с успех не по-нисък от Много добър 4.50.


Още за: програми   ЮЗУ   студенти   Още от: Общество

Принтирай статия
5 коментара
22 Юли 2021 19:41 | 33333
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Много ми е интересно кой си дава парите в това ЮЗУ. Ректора му колко гафа направи, проверка след проверка и всички са с шокиращи резултати и като капак на всичкото отгоре е и в конфликт на интереси, дал си е 150 000лв. бонуси. Та тоя урони престижа на университета сто пъти. Не какво наказание???


22 Юли 2021 20:29 | 99999
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

ПЪЛНО Е СЪС СТУДЕНТИ!


23 Юли 2021 05:15 | Мунчо
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

И магистратурите им са като крадливия им "ректор" набеден "професор". Малкото свестни преподаватели се махнаха от това корупционно гнездо и сега раздават дипломи без покритие на кило на всеки, който си е платил.


24 Юли 2021 11:40 | Знаещ
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Ако сравним ЮЗУ с НБУ, БСУ, ВСУ, Русенски"Ангел Кънчев " и т. н. ще стигнем до извода, че всички са светци! А ако сложим и Свищовската икономика на Величко Адамов, незнам какъв ще е извода!


24 Юли 2021 11:41 | Знаещ
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Ако сравним ЮЗУ с НБУ, БСУ, ВСУ, Русенски"Ангел Кънчев " и т. н. ще стигнем до извода, че всички са светци! А ако сложим и Свищовската икономика на Величко Адамов, незнам какъв ще е извода!
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар