Решено: И Петрич напуска ВиК-Асоциацията

05 декември 2019 16:55   9 коментара   27846 прочита


ВиК- Петрич напуска ВиК- Асоциацията. Това бе решено на днешната извънредна сесия на Общински съвет- Петрич. Общо 29 съветници са подкрепили предложението на управителя на водното дружество Ивайло Христов.

Какво Struma.com писа, то бе подкрепено от 20 общински съветници от различни групи, сред които и групата на ГЕРБ, които през 2016г. внесоха предложение именно за участие на ВиК-Петрич в Асоциацията. По- рано днес „Водоснабдяване и канализация“ЕООД- Благоевград излезе с официално становище във връзка с действията на ВиК- Петрич. Публикуваме становището, без редакторска намеса:

„Във връзка с публикациите, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Петрич иска да излезе от Асоциация по ВиК Благоевград и да „търси самостоятелни варианти в изпълнение на разпоредбите чл. 198б от Закона за водите“, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград изразява следното становище:

Министерски съвет определя държавната политика в отрасъл ВиК, която е насочена към постигане на финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл и предоставяне на ВиК услуги с високо качество на социално поносими за потребителите цени. През 2012 г. от Парламента е одобрена Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, като пред отрасъла са заложени 4 стратегически цели:

- Да се доизгради ВиК инфраструктурата в страната, така че да се постигне съответствие с директивите на Европейския съюз в областта на водите;

- Да се поддържа адекватно съществуващата ВиК инфраструктура, като постоянно се подменя и реконструира, за да има устойчивост на предоставяните услуги;

- Да се повиши ефективността в отрасъла, предвид факта, че поради демографската криза населението и респективно консумацията на вода намаляват, а за да се поддържат системите ще трябва да се генерират средства от цената на предоставяните услуги, които да са достатъчни за поддръжката на ВиК системите;

- Цените на услугите да не превишават прага на социална поносимост, който към момента, съгласно действащото законодателство, е 2,5% от средния доход на домакинство.

За изпълнение на стратегическите цели за територията на страната през последните години са проведени редица дейности, с които работата в отрасъла се доближава все повече до добрите европейски практики и се уеднаквява с останалите страни от съюза. В тази връзка по поръчка на Световна банка са разработени Регионални генерални планове за територията на страната.

Изчислените необходими инвестиции за територията на област Благоевград са в размер на над 1 млрд. лева. Подобни средства не могат да бъдат осигурени от цените на ВиК услугите без да се надвиши прага на социалната поносимост, поради което е от съществено значение доизграждането на системите да стане с максимално включване на средствата от Европейски съюз. Условие за кандидатстване е постигане на консолидация на територията на област Благоевград, а това означава, че на територията на област Благоевград да има един действащ ВиК оператор.

Към настоящия момент членове на Асоциация по ВиК Благоевград са всички общини от област Благоевград с изключение на община Сандански и община Кресна. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград обслужва 11 общини. Община Петрич е член на Асоциация по ВиК Благоевград от 19.09.2017 г. и съгласно одобрения от КЕВР бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за периода 2017 – 2021 г. и сключеното Допълнително споразумение с Асоциация по ВиК Благоевград от 09.10.2018 г. предоставянето на ВиК услуги на територията на община Петрич ще стартира от 01.01.2020 г. Твърденията, че община Струмяни не е част от Асоциация по ВиК Благоевград не отговарят на истината и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград продължава да предоставя водоснабдителни услуги на територията на община Струмяни.

Във връзка с изказванията свързани с повишаване цените на предлаганите ВиК услуги отбелязваме, че цената на услугата „доставяне на вода“, която потребителите от община Петрич са заплащали в последните 12 години не отразява адекватно увеличаването на цените на електроенергията, горивата, работната ръка и други, повлияващи цената на ВиК услугите във времето. Бизнес планът за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за периода 2017 – 2021 г. е съгласуван от членовете на Асоциация по ВиК Благоевград, включително и от община Петрич. С Решение № БП-Ц-12 от 29.11.2018 г. на КЕВР са утвърдени цените за предоставяне на ВиК услуги, с които се осигуряват средства за инвестиции и обновяване на ВиК системите и съоръженията.

Съгласно одобрената инвестиционна програма по Допълнително споразумение към Договора с Асоциация по ВиК за община Петрич са предвидени инвестиции в размер на 3 570 хил. лв. Комплексната цена на услугата включва три компонента „доставяне на питейна вода“, „отвеждане на отпадъчни води“ и „пречистване на отпадъчни води“. На територията на община Петрич не се предоставя услугата „пречистване на отпадъчни води“, а „отвеждане на отпадъчни води“ има едва в няколко населени места от общината.

Към момента потребителите в община Петрич заплащат комплексна цена в размер на 1,09 лв/ куб.м. без ДДС. Действащата цена, прилагана на територията обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, без услугата пречистване, е в размер на 1,476 лв/куб.м. без ДДС. В села без изградена канализационна мрежа действащата цена на „ВиК“ ООД – Петрич е 0,97 лв/куб.м. без ДДС, а на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград – 1,264 лева /куб.м. Внушенията на управителя на „ВиК“ ООД – Петрич, за „драстично увеличение“ в цената на предлаганите услуги не отговарят на истината. При месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 3 куб.м. на месец на жител, цената, която ще се заплаща за доставяне на вода е 4,55 лева/месечно на жител.

Ако за някои лица има драстична разлика в разходите за доставяне на вода, то това означава, че в тези домакинства водата се ползва не само по предназначение, а и за напояване.

В заключение искаме да отбележим, че естествената тенденция в световен мащаб е за окрупняване на операторите и предоставяне на услугите на по-голям брой потребители, с което се позволява осигуряване на достатъчно финансови средства за инвестиции, оперативни дейности и развитие на персонала“, пише в становището.

К. Тодоров

 


Още от: Общество

Принтирай статия
9 коментара
05 Декември 2019 19:00 | старогражданин
Оценка:
1
 (
5
 гласа)

Когато най-бедната на водни ресурси община бяга от държавно регулиране на проблемите това означава, че целия модел на държавно управление на областно ниво е не работещ. Водната реформа в целия Югозапад беше блокирана от хората на Цветанов. Позоваването на решенията от 2012г. премълчава постигнатите договорености с ЕС от 15-та или 16-та година. А те са:само един оператор на обособена територия и само един бенефициент -областния управител. Нито лев през кметовете от европейските пари. Никакво държавно и европейско финансиране на дружествата извън асоциациите. Де факто от целия Югозапад само Перник отговаря на условията. А видяхте и там какво стана. Тогава отпуснаха около 400милиона за довършване на забатачените проекти като Банско и това бяха последните пари, които минаха през кметовете по тая програма. Жив ултиматум, който още си е в сила.


05 Декември 2019 19:10 | старогражданин
Оценка:
-1
 (
3
 гласа)

Там, където има асоциации нещата се движат, но имате пример от Добрич с местния Ви експерт Гикенски, който вкара в Кръстилци водата от уранова мина, а там река в помпена станция за помпане от сондаж. Това е България.


05 Декември 2019 19:37 | старогражданин
Оценка:
-1
 (
5
 гласа)

Редно е градове като Банско и Сапарева баня да надуят гайдите за общински дружества, че даже и Сандански. Но Петрич ...не разбирам. По-добре обществен натиск върху асоциациите, а не излизане от тях. Живо бягство от Европа.


05 Декември 2019 21:20 | 234
Оценка:
8
 (
10
 гласа)

Росица Димитрова Кенеди, петричани не са малоумни и няма да се подведат, за да може ти да трупаш пачки. Евала на хората, че не се съгласиха.


05 Декември 2019 21:30 | старогражданин
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

По принцип асоциацията трябва да е нещо повече от едно общинско дружество, но на практика по места е дори по-лошо. Има си и програми за модернизиране и на асоциациите, но за тези, които са реални. Батак от всякъде.


05 Декември 2019 22:21 | Нудиста
Оценка:
3
 (
7
 гласа)

Само мазни пиливани на снимката


06 Декември 2019 06:42 | Какво стана?
Оценка:
3
 (
7
 гласа)

Това се казва държавническо мислене, общински съвет Петрич направи най доброто за гражданите на общината. Друго всичко е измама, искаха да направят една изкуствена структора като ВиК Асоциация и на чело сложиха един доказан крадец Росица Димитрова -Кенеди и тъка опорочиха всичко. Тъй като хората от Петрич видяха какво става в тази Асоциация по ВиК и решиха да се оттеглят от нея, сега останаха само общините Разлог Банско Якоруда Белица. В тях управляват безродници и оставиха хората в тези общини да плащат скъпата вода на Асоциацията за да се издържа тромавата администрация на ВиК Благоевград. А това са общините с най много вода за пиене и най високата и цена, двойно по скъпа от тази в Петрич !!!! Какво я мислехме с Росица Димитрова каква стана тя?????


06 Декември 2019 06:48 | старогражданин
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Това, което се случи в Лерник сега Дупница го преживя през зимата на 94-та. Добре, че ограничиха ползването на язовир "Дяково" та не се юрнахме по пернишката инерция. Евдокия Манева, че даже и Костов биха камбаната, но преди години бяха горе-долу същите. Не е от мен идеята да се оставят общините сами да решават водните проблеми-кой можа цица до последно. Вместо воден цикъл на цялата област-борба на местни феодали за комисионни. При 75% загуби по мрежата се юрнаха да правят пречиствателни станции. Смърди от тук чак до Брюксел.


06 Декември 2019 08:35 | Никой
Оценка:
3
 (
5
 гласа)

Прав е, че ще се увеличи драстично цената. В общ. Струмяни тя е 1, 52 лв. с ДДС, водата идва на гравитация, без помпи и пречистване. Беше 0, 60 лв. с ДДС. Г-жа Димитрова се интересува единствено от европейските пари. Общ. Струмяни също е излязла от Асоциацията, но те продължават да оперират?!?!? Хората не плащат в знак на протест срещу своеволията и безумието. Има още много, многоооо неща. Кмета на с. Илинденци може да ви обясни какво се случва, включително и Инициативния комитет, създаден именно да се пребори с този КОШМАР, вече цяла година.




Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар