Ректорът на ЮЗУ „Неофит Рилски“ подписа споразумения за двойни дипломи с виетнамски университети

16 септември 2019 11:11   5 коментара   7648 прочита


Ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков подписа споразумения за двойни дипломи по бакалавърски и магистърски програми в сферата на устойчивия туризъм и устойчивото управление на туризма с Виетнамския национален стопански университет (Vietnam National University of Agriculture) и Университета по икономика – Университет на Хюе (Dai Hoc Hue).

Подписаните споразумения са в резултат на изготвените в двата виетнамски университета нови бакалавърски и магистърски програми в рамките на ръководения от ЮЗУ „Неофит Рилски“ проект „Бакалаври и Магистри – професионалисти при отвореното и дистанционно обучение за развитието на устойчив туризъм в Китай, Виетнам и Киргизстан“ (Проект „LMPT“), Проектен номер: 573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP, съфинансиран по Програма „Еразъм +“ на ЕС. Проект “LMPT” е с пряко финансиране от Брюксел от Изпълнителната агенция по аудиовизия, образование и култура на ЕС, а ръководеният от ЮЗУ „Неофит Рилски“ консорциум включва 22 университета и работодателски организации от Франция, Португалия, Италия, България, Гърция, Румъния, Китай, Виетнам и Киргизстан.

Виетнамските университети, подписали споразуменията, вече са започнали кампании по набиране на студенти, които да се обучават по програмите за двойни дипломи в сферата на устойчивия туризъм в ЮЗУ „Неофит Рилски“ на английски език. Студентите от специалност „Туризъм“ също ще имат възможност за обучение в университетите в гр. Ханой и гр. Хюе, Виетнам.


Още за: ЮЗУ   споразумения   дипломи   Още от: Общество

Принтирай статия
5 коментара
16 Септември 2019 13:25 | Куче влачи, диря няма...
Оценка:
8
 (
8
 гласа)

Брях, голям удар за тиквоча БоЮр, ще има да маа гащи на държавни пари в екскурзийки до Виетнам, а скоро сигурно ще повтори трика и с някой световно неизвестен университет в Киргизстан! Въпросът е защо не подписа такива договори с престижни европейски университети във Франция, Португалия или Италия, нали и те са участници в проектите?


16 Септември 2019 14:59 | гост
Оценка:
7
 (
7
 гласа)

какво е да правиш на всички е ясно, че нямаш право да се кандидатира за втори мандат. Вече е едни спокоен пенсионер


16 Септември 2019 15:05 | гост
Оценка:
5
 (
5
 гласа)

§ 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02. 07. 1999 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01. 03. 2016 г.) За ректор, декан и директор на филиал или колеж се избират хабилитирани лица, които работят на основен трудов договор във висшето училище. § 4д. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) По смисъла на този закон: 1. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) "Основен трудов договор" е трудовият договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1,
§ 4д. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) По смисъла на този закон: 1. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) "Основен трудов договор" е трудовият договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, а за академичната длъжност "асистент" - и трудовият договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. С други думи пенсионери, на които академичния съвет е удължил трудовия договор, не могат да се кандидатират за Ректор.


16 Септември 2019 15:06 | гост
Оценка:
5
 (
5
 гласа)

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Трудовият договор може да бъде сключен: 1. за неопределено време; - ПО ТАЗИ АЛИНЕЯ ТРЯБВА ДА Е ДОГОВОРА 2. като срочен трудов договор. (2) Трудовият договор се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго. (3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31. 03. 2001 г.) Трудовият договор за неопределено време не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника или служителя, изразено писмено. ТОВА Е ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА https://lex. bg/laws/ldoc/2133647361 Закон за висшето образование https://www. lex. bg/laws/ldoc/1594373121


16 Септември 2019 15:08 | гост
Оценка:
4
 (
4
 гласа)

пак ли ще изтриете комантара
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар