Процес с висок обществен интерес! Делото за политическа принуда срещу екссекретаря на община Петрич Т. Сандъкчиев зацикли, прокурор не дал възможност на обвиняемия да се защити

09 октомври 2017 14:47   2 коментара   11935 прочита


Връщат обвинителния акт за поправка, ето становището на съдебния състав

Районен съд - Петрич върна обвинителния акт срещу бившия секретар на община Петрич Туфчо Сандъкчиев, обвинен, че е принудил служител на общината да напусне, тъй като споделял възгледите на политическата партия на кандидата за кмета Д. Бръчков по време на предизборната кампания през 2015 година, разбра struma.com.

Случаят доби национална известност, тъй като секретарят на общината по времето на екскмета Вельо Илиев, Туфчо Сандъкчиев, бе арестуван за упражняван натиск върху служителя Манастарлиев.

Делото срещу него бе образувано въз основа на обвинителен акт, внесен от РП –Петрич

При анализа на обвинителния акт, съдебният състав достигнал до извода, че той е изготвен в разрез с разпоредбата на чл. 246, ал. 2 НПК, което налага прекратяване на съдебното производство и връщане делото на Районна прокуратура - Петрич за изготвяне на нов обвинителен акт. Според съда налице са непълноти на обвинителния акт, които са довели до ограничаване правото на защита на подсъдимия към момента на внасяне на делото в съда.,

Следователно, за да бъде осъществено това престъпление е достатъчно деецът да застави пострадалия да прекрати свое съществуващо трудово правоотношение с определен работодател, поради определени обстоятелства, като в конкретния случай прокурорът е приел, че това са различните му политически убеждение от неговите и тези на тогавашния Кмет на общ. Петрич. инж. Вельо Илиев като кандидат на политическата партия „Роден край“, тъй като свидетеля Манастарлиев симпатизирал и общувал с кандидата на политическа партия „ГЕРБ“ – Д. Бръчков

В допълнение към фактическото обвинение прокурорът е посочил и че с действията си обвиняемият Сандъкчиев. е нарушил политически права на свидетеля Манастарлиев., съгласно чл. 38 от Конституцията на Р България.

Според съда, с това допълнение се създава неяснота, тъй като от една страна се приема, че с действията си обвиняемият е направил опит да принуди Манастарлиев да напусне работа поради различните му политически убеждения, а от друга страна прокурорът приема, че с действията си обвиняемият Сандъкчиев е нарушил политически права, което насочва към друг състав от НК.

Настоящият съдебен състав обръща внимание на прокурора, че между политически права и убеждения има разлика. Когато бъдат нарушени политическите права на един граждани и тези деяния съставляват престъпления по някои от съставите включени в раздел III на гл. III от НК се носи наказателна отговорност по тези състави. Престъпленията против трудовите права на гражданите са в отделен раздел VI, макар и в същата глава III на Наказателния кодекс и обществените отношения, които защитават са различни.

Ето защо настоящият състав счита, че тази неяснота, която отново не е отстранена от прокурора ограничава възможността на обвиняемия да научи за кое свое поведение е привлечен към наказателна отговорност и в какво точно е обвинен. А правото на обвиняемия да научи в какво е обвинен /като една от проявените форми на правото му на защита/ е гаранция за реализиране правото му на защита в пълен обем. Това е основание за връщане на делото в предходната процесуална фаза, тъй като става дума за действия на обвинението, нарушаващи процесуални правила, гарантиращи на обвиненото лице възможността за упражняване правото му на защита в пълен обем. Именно заради това съдът прекрати съдебното производство и върна делото на

Районен прокурор за отстраняване на допуснатото на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване процесуалните права на подсъдимите, съгласно обстоятелствената част на това разпореждане.

Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране в седем дневен срок пред Окръжен съд – Благоевград.

Петя Петрова

2 коментара
10 Октомври 2017 08:09 | кло
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

Браво туфчо ще изезе невинен


10 Октомври 2017 10:04 | чиче
Оценка:
1
 (
3
 гласа)

на туфта кога и да му опниш.... един... девер се си закъснел.
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар