Председателят на ОбC Благоевград, Р. Тасков, представи годишния отчет за изпълнение на бюджета и инвестиционната програма на Община Благоевград 

12 август 2022 07:11   7 коментара   4596 прочита


 

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, откри публичното обсъждане, на което докладва годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2021 година. 
Събитието се проведе  в зала „22-ри Септември“ на община Благоевград, като обсъждането премина в три етапа. 
Представен бе годишният отчет за изпълнение на бюджета, след което допълнителна отчетна информация по Закона за публичните финанси и отправяне на въпроси и отговори във връзка с годишния отчет на Община Благоевград за 2021 година. 
„Поради спецификата на 2021 година – три Народни събрания, два състава на служебно и два на редовно правителство – правната рамка, регулираща работата на общините, включително и в частта по реализиране на политиката за децентрализация, остана непроменена. Световната пандемия, от друга страна, изцяло преподреди приоритетите на всички обществени системи. 

Община Благоевград и Общински съвет положиха усилия въпреки трудните условия да осигурят непрекъсваемост на най-важните публични услуги, а също така да подкрепят бизнеса, въпреки намалението на приходите“, отбеляза в доклада председателят на местния парламент. 

Годишния отчет за изпълнението на бюджета е внесен за разглеждане от Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 49 и чл. 52 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Благоевград и чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг. 

Представен е по показателите, по които е приет, като неразделна част от него е годишния отчет за състоянието на общинския дълг и одитен доклад за извършен финансов одит от Сметна палата. 

В отчета се посочва още, че Сметна палата изразява мнение, че приложеният консолидиран годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на община Благоевград към 31 декември 2021 година и за нейните консолидирани финансови резултати от дейността и консолидираните й парични потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл. 164 ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси. 

От доклада за годишния отчет за изпълнение на бюджета става ясно, че собствените приходи, отнесени към общите постъпления, показват дял на местните постъпления 27, 30% при средно за страната 31, 62%, т. е този показател е с 4, 32% по-нисък от средното за страната, което отново подкрепя твърдението, че Община Благоевград поддържа прекалено ниски нива на данъците и таксите за битови отпадъци, както и за административни и технически услуги, които отдавна не отговарят, както на разходите, които трябва да се финансират с тях, така и на доходите на населението. 

Размерът на дълга като съотношение с планираните приходи и изравнителна субсидия е 36, 3% при 43, 15% средно за страната за 2021 година. Този показател за общината е намалял спрямо 2020 година с цели 21, 7%, а за страната – с 9, 61%, което показва, че предприетите действия на общинското ръководство за погасяването на стари задължения по договори за кредити, както и предоговарянето на погасителните вноски по дълга е дало значителен резултат. 

Община Благоевград е приключила 2021 година с просрочени задължения в размер на 6, 6%, което е с 3, 7 % повече от 2020 година. Причината за драстичното повишаване на този показател са дължимите отчисления по ЗУО за периода 2011-2017 година, които към 30. 06. 2021 година са отразени като просрочени задължения. Общият им размер към 31. 12. 2021 година е 5, 1 млн. лева. Останалите просрочени задължения са в размер на 2, 3 млн. лева, което представлява приблизително 3% от размера на разходите в годишен аспект и показва запазване на достигнатото ниво от 2020 година. За страната просрочените задължения по общинските бюджети са средно 1, 4%, което е с 0, 4% по-малко от 2020 година. 

Делът на задълженията за разходи по бюджета от средногодишните разходи за последните четири години е 4, 8%, и е с 0, 7% по-малко от 2020 година. 
Максималния размер на тези задължения в края на годината, съгласно Закона за публичните финанси, не може да надвишава 15%. Както е видно, Общината е спазила ограничението на закона. Този показател сочи за финансова политика, ограничаваща поемане на задължения за разходи, които не са обезпечени с очаквани приходи.

За страната този показател е средно 5, 2%. 
Делът на поетите ангажименти по бюджета от средногодишните разходи за последните четири години е 30, 8%, което показва с 4, 9 % по-малко от предходната година. Максималния размер на тези задължения в края на годината съгласно Закона за публичните финанси не може да надвишава 50%. Както е видно, общината е спазила ограничението на закона. Този показател отразява всички ангажименти за разходи, независимо кога са били поети, които са останали неизпълнени/нереализирани към края на годината и подлежат на изпълнение/реализиране изцяло или частично в следващите бюджетни години. 

На провелото се публично обсъждане присъстваха: Илко Стоянов, кмет на Община Благоевград, Мария Петрова-заместник-кмет по икономика, 
 


Още от: Общество

Принтирай статия
7 коментара
12 Август 2022 08:31 | гражданин
Оценка:
10
 (
10
 гласа)

Радославчо откога пък ти разбираш от бюджети. Срам бре


12 Август 2022 08:52 | Много
Оценка:
11
 (
11
 гласа)

Тоя нагляр нема ли да се маха да си гледа старините ОТКРАДНА ПРЕ ДОСТАТЪЧНО, като ББ и тоя лъже маже прави се на добър а е лисица не му дреме за бедняците дето населяват града му БЕЗСРАМНИК


12 Август 2022 09:01 | възмутен
Оценка:
13
 (
13
 гласа)

Изучи се на общинскию пазар, на двете маси, с фалшивите кантари. Що за град сме, като все още търпим такива, като Радо Тасков, като Мама Кажа и камара такива сърфисти в политиката, да взимат неадекватни решения, ощетяващи общинската хазна?


12 Август 2022 09:16 | до горния
Оценка:
3
 (
5
 гласа)

Е, кой да изберем ? Дайте предложение за Кмет


12 Август 2022 12:22 | до гражданин
Оценка:
8
 (
8
 гласа)

Прав си мой човек тоя ама ептен нищо не разбира от бюджети та да се земат с селяко Орлин от Омон и да си дуят музиката в омон. боклуци смазани


12 Август 2022 18:23 | ГРОБАРИЯ
Оценка:
5
 (
5
 гласа)

да напълно сте прави ама знаетели че същият тъпунгер глади пантолони за кмет. те това ако стане жална ни маика ще окраде всичко до суш.


14 Август 2022 13:58 | аман
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Това неграмотно надуто леке е вече време да го изритат от общината.
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар