На вниманието на община Банско, РУО, синдикати и родители: Какво се случва в детска градина в Добринище? Скандални разкрития в Отворено писмо от две учителки!

12 септември 2021 04:51   19 коментара   23534 прочита


Психотормоз, скандали и полиция в "Мечо Пух" .Защо институциите си затварят очите пред сучващото се?! Има ли ценз директорката Бонкина да заема мястото?

След като преди дни ви информирахме за напрежението в детска градина "Мечо Пух"  в град Добринище,  и скандалните ситуации ,разиграващи се пред децата, в редакцията ни пристигна Отворено писмо от две учителки, жертви на системен психотормоз от страна на директорката, г-жа Бонкина . Съобщихме, как една от учителките е била блъскана от лелка, по заповед на директорката, пред плачещи деца, което наложи намесата на полиция  в петък, за да се укроти напрежението.

Серия дела, непрекъснати скандали в детско заведение, където по презумпция атмосферата трябва да е спокойна, а не стресираща за децата. Вината  за нажежената обстановка, според подателките на Отвореното писмо, е у директорката Бонкина, бивш  служител в отдел "Образование" в ощина Банско  ,по времето на екскмета на Банско Георги Икономов, назначена временно на поста, но вече с години управлява детското заведение. Според запознати, г-жа Бонкина няма ценз за заемане на поста, затова отправяме въпрос към работодателя и община Банско: Вярно ли е това ?! 

Вижте какво се случва в детската градина,  според Отвореното писмо на детските учителки  Пирина Хаджиева и Горица Парапунова, имали смелостта да се опълчат на методите на ръководство и поведението на въпросната директорка.Публикуваме писмото без намеса и го отнасяме на вниманието на институциите, които трябва да вземат спешни мерки, за подобряване на средата ,в която се възпитават децата на Добринище. Имайте търпение и прочетете   Отвореното  писмо:  . 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 Ние, обединени от общата ни цел за изконната ни мисия да възпитаваме, обучаваме и създаваме бъдещето на нацията, сме обезпокоени от действията през последните три години от управлението на г-жа Бонкина – вр. и. д. Директор на ДГ „Мечо Пух“ гр. Добринище които дълбоко накърняват нашето човешко и професионално достойнство, рушат добрия психологически климат в колектива, възпрепядстват пряката ни работа поставяйки ни ежедневно в конфликти и стресови ситуаци.

Въпреки многобройните ни опити за разговори с нея, да се реши проблема резултатът е един: Невъзможност за водене на диалог, неумение да се решават конфликти, омаловажаване на проблемите, непрекъснато подстрекаване на родителите за пускане на анонимни жалби срещу нас и опит за диктат: „Аз казах“ – управленческият стил на г-жа Бонкина. 
 Въпреки проведените многобройни срещи с кмета на община Банско – Иван Кадев като нейн работодател и първоразпоредител с бюджета на детската градина, кмета на гр. Добринище – Петър Галчев, с ръководството на КТ „Подкрепа“, с началника на РУО Благоевград – Ивайло Златанов и писма до институции - напрежението по трудовоправни върпоси и не само, продължава да расте в ДГ „Мечо Пух“. 
 След назначаването на г-жа Бонкина през м. Септември 2018 г. като вр. и. д. Директор на ДГ „Мечо Пух“ гр. Добринище започна неспазване на КТД за системата на образованието специално по чл. 24 „МИНИСТЕРСТВОТО и РАБОТОДАТЕЛИТЕ, при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се заплаща допълнително трудово възнаграждение, зачитат изцяло за придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, придобития трудов стаж до 01 юли 2007 година по трудово или служебно правоотношение. “ 
 От 2018 г. сме принудени да водим постоянни дела за признаването на този стаж като процент клас към основната заплата. Такива спечелени дела в полза на работника са три на брой ( Дело № 20191240100049 от 19. 11. 2019 г., Дело № 20201240100396 от 28. 05. 2020 г. и Дело № 20201240100412 от 01. 06. 2020г.), преминали през две инстанции – Районен съд гр. Разлог и Окръжен съд гр. Благоевград. Във връзка с това има издадени писма на Министъра на образованието от 29. 08. 2018 г. за прилагане на договореностите по КТД, писмо от Главна инспекция по труда – 12. 04. 2018 г. и писмо от Министерството на труда и социалната политика от 27. 08. 2020 г. със същите указания. До момента детската градина е осъдена да заплати главница, законна лихва, адвокатски хонорари, съдебно счетоводни експертизи и съдебни такси на стойност 9 800. 00 лв. Отделно от тази сума детската градина е ощетена със заплащане на адвокатски хонорар на Директорката. 
 

Не отричаме факта, че благодарие на намесата на ръководството на КТ „Подкрепа“ от 01. 01. 2021 г. вече официално с писмо с изх. № 25-21-34/14. 01. 2021 г. на г-н Кадев кмет на община Банско ни е признат този стаж, но от м. юни 2020 г. до м. декември 2020 г. включително е периода в който Директорката отново непожела доброволно да уредим спора и да изпълни задълженията си по КТД. Въпреки отправеното заявление с вх. № 94/30. 06. 2021 г. по описа на ДГ „Мечо Пух“ тя отказа с писмо с изх. № 337/01. 07. 2021 г. признаването и съответно изплащането на процента прослужено време поради което, отново сме принудени да потърсим правата си по съдебен ред. Това не е ли излишно ощетяване на бюджета на образователната институция вместо тези пари да се използват за други дейности предвидени в закона. 
 

Неизпълнение на КТД за системата на образованието не се свежда единствено и само до тук. КТД не се изпълнява от Директора и в частта за изплащане на не по-малко от удвоеното трудово възнагараждение на персонала на детската градина за първи ноември – Ден на народните будители, въпреки издаденото писмо от Министъра на образованието на 22. 10. 2020 г. 
 Средствата договорени в чл. 8, ал. 1 от КТД - 1, 2 % от ФРЗ на педагогическият персонал да бъдат предвидени за обучение на учителите също не се изразходват по предназначение, напротив – смятаме, че те биват използвани за служебни екскурзии на целият персонал в детската градина. Такъв е случаят и тази година когато Директорката организира поредната екскурзия до Велико Търново на която само ние двете не бяхме покани. При заявени участия за обучение отговорът винаги е един и същ – „Записването и финансирането е ангажимент на учителите“. 
 Проведените редица срещи със съответните институции не дадоха резултат за подобряване на задълбочаващите се проблеми и подобряване на микро климата в детската градина. Изразяваме опасенията си, че г-жа Бонкина отново нагнетява колектива срещу нас. Съмняваме се, че под нейн натиск персонала на детската градина се подписват в изразени възражения с невярна информация срещу нас, които са адресирани до Кмета на Община Банско и до МОН въпреки, че с част от новоназначените колеги изобщо не сме се срещали и работили заедно. Това може би се случи на последното събрание на 19. 01. 2021 г. на персонала към ДГ „Мечо Пух“ на което единствено ние не бяхме поканени. Питаме, защо по този начин сме лишени от правото да се защитим.

Може би под натиска на г-жа Бонкина тогава те тенденциозно напускат създадената синдикална организация на КТ „Подкрепа“ към детската градина. 
 Опасявяме се още, че поощрява приближени родители да пускат анонимни жалби чието разглеждане е в разрез със съответната процедура в детската градина. Директорката веднага с цел уронване авторитета на учителите подава сигналите до Прокуратурата, РУО Благоевград, Общинска администрация гр. Банско и Агенция закрила на детето.

За целта издаде Заповед №133/18. 08. 2020 г. за предупреждение за уволнение на Пирина Хаджиева която сътветно отпадна в съда – отново дела и разходи, може би това е желанието на г-жа Бонкина - да бъдем уволнени. Това го показва и писмо искане до синдикатите за съгласие за уволнение на г-жа Хаджиева от 19. 11. 2020 г. адресирано до г-н Марчев. 
 Задължава ни без наше съгласие – подпис, при отсъствие на колежка от групата, другата да поеме смяната на отсъстващата като работи по 10 – 11 часа без каквато и да било почивка при наличието на три деца със СОП във групата - Заповед № 45/20. 01. 2021 г. и Заповед № 55/04. 02. 2021 г.. За същото сигнализирахме Инспекцията по труда в Благоевград и Община Банско но, незнайно защо без никакъв резултат. 
 Факт е вече издадената от директорката Заповед № 138/27. 08. 2021 г. за прекратяване на трудовото правоотношение с Пирина Хаджиева. За издаването на тази заповед г-жа Бонкина е поискала съгласието на синдикалната организация на СБУ на КНСВ (отговор на синдикатите с вх. № 135/23. 08. 2021 г.) при положение, че г-жа Хаджиева е член на КТ „Подкрепа“ и е секретар на Общински синдикален съюз на КТ „Подкрепа“ гр. Разлог и се ползва от закрилата на чл. 333 ал. 3 от КТ. 
 Това е дълго нагнетявано недоволство от ежедневният психически тормоз от страна на директорката и считаме, че това прераства в личностно отношение от положението в което се намира г-жа Бонкина. 
 Безкрайно дълги са ни въпросите: 
Защо г- жа Бонкина не спазва КТД за системата на образованието? 
Защо е нужно да се водят толкова дела за едно и също нещо? 
Защо с тези дела директорката нецелесъобразно изразходва бюджета на детската градина? 
Защо до момента никой от общинка администрация гр. Банско и в частност нейният работодател г-н Иван Кадев кмет на община Банско не предприе никакви мерки да потърси отговорност за изразходваните средства? 
Защо никой до сега от общинска администрация не откликна и не взе под внимание за решаването на тези наболели проблеми в детската градина? 
Защо сме оставени толкова дълго време на този психически тормоз срещу нас? 
Защо г-н Кадев като работодател на г-жа Бонкина не взе под внимание предписанието на д-р Юлиян Петров – Председател на КТ „Подкрепа“ с изх. № 65/10. 11. 2020 г за предприемане на нужните мерки за уволнение. Съмняваме се, че може би има политически и лобистки интереси, които водят до безнаказаност на директорката. 
Защо никой не се съобрази с многобройните срещи на представители на ръководството на Синдикалната организация на КТ „Подкрепа“ гр. София, КТ „Подкрепа“ гр. Благоевград, КТ „Подкрепа“ гр. Разлог, РУО Благоевград, тогавашният председател на КТ „Подкрепа“ към ДГ „Мечо Пух“ г-жа Елена Дамянова със г-жа Бонкина и кмета на община Банско – г-н Иван Кадев, относно спазване на КТД? 
Кой допуска г-жа Бонкина да издава неправомерни заповеди в разрез с КТ и КТД, като същите са предпоствака за нови дела? 
Защо никой не откликна на многобрайните ни молби към директорката и г-н Кадев, проблема да се реши по мирен път? 
 Въпросите „Защо? “ не спират до тук. Надяваме се на Вашето съдействие за предотвратяване на конфликтите и сложната педагогическа ситуация в ДГ „Мечо Пух“ гр. Добринище. При необходимост сме готови, да Ви предоставим всички доказателствени документи.,се казва в Отвореното писмо.

Очавайте подробности,около реакцията на институциите .

Петя Колева 

 


 

19 коментара
12 Септември 2021 08:16 | До общината
Оценка:
7
 (
7
 гласа)

А защо толкова дълго време Бонкина е временно изпълняващ длъжността? Това е нарушение на закона, срокът не може да бъде по- дълъг от 3г. Крайно време е да се обяви конкурс и да се назначат кадърни хора за постоянни директори. Защо се чака винаги последния момент?


12 Септември 2021 09:23 | Дункин
Оценка:
4
 (
6
 гласа)

Защо намесвате РУО-МУО всичко е в ръцете на общината. Толкова дела и глупости. Една ревизия и ще цъфне като лимонка Бонкина. И Сливен може да я очаква. Ами ако е пипала и от залъка на децата, не само от заплатите на учителките и персонала. Крайно време е тая тъпа герберо-воеводка да се изрита.


12 Септември 2021 09:31 | Леле
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Мацуревите протежето пропискаха и пет дена турски сетиал горица ако и е зор да си беше седела директорка нема го Сашко вече да ве брани и че наванка


12 Септември 2021 11:31 | Абе хора
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

Чакаме я в Благоевград. Вече има такава практика. Ще уволнят някой и хоп.


12 Септември 2021 12:17 | И в Банско
Оценка:
3
 (
5
 гласа)

И в Банско е така, не е само в Добринище. Хиляди сигнали и жалби и нещо. Иканомовите Директорки си дискриминират и мачкат наред! Докога
РУО ще мълчи????


12 Септември 2021 12:18 | И в Банско
Оценка:
1
 (
3
 гласа)

И в Банско е така, не е само в Добринище. Хиляди сигнали и жалби и нещо. Иканомовите Директорки си дискриминират и мачкат наред! Докога
РУО ще мълчи????


12 Септември 2021 13:35 | До Запознат
Оценка:
-2
 (
4
 гласа)

ТАКА СЕ ПРАВИ, КОГАТО СИ НА ВЛАСТ СИЧКИТЕ БОКЛУЦИ ВЪНКА ДА ТИ ИМАА УВАЖЕНИЕ. бРАВО НА Бонкина-МАЧКАЙ да те помнят


12 Септември 2021 13:36 | Генерална промяна
Оценка:
-2
 (
4
 гласа)

ТАКА СЕ ПРАВИ, КОГАТО СИ НА ВЛАСТ СИЧКИТЕ БОКЛУЦИ ВЪНКА ДА ТИ ИМАА УВАЖЕНИЕ. бРАВО НА Бонкина-МАЧКАЙ да те помнят


12 Септември 2021 13:36 | Генерална промяна
Оценка:
-2
 (
4
 гласа)

ТАКА СЕ ПРАВИ, КОГАТО СИ НА ВЛАСТ СИЧКИТЕ БОКЛУЦИ ВЪНКА ДА ТИ ИМАА УВАЖЕНИЕ. бРАВО НА Бонкина-МАЧКАЙ да те помнят


12 Септември 2021 18:35 | Банско
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

И в Банско е терор но ЗЛАТАНОВ е зад тях но сериозно трябва да се помисли и за Банско


12 Септември 2021 19:50 | ТВ
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Викнете си телевизия.


13 Септември 2021 08:40 | познавач
Оценка:
1
 (
5
 гласа)

И кономов и Мацурев унищожиха образованието в община Банско с некадърните назначения само и само да са от ГЕРБ.
Бонкина -това некадърно същество съсипва всичко по пътя си .
Тя беше и кмет, и директор, и завеждащ образованието в общината, и учител -а да знаете, че правописа го няма за нищо


13 Септември 2021 12:40 | столичанин
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Абе хорица тоя ГОШКАТА с жълтото сако и дебелия педалски гъз, който го върти като нафука пръдла и се дуе като нисък пуяк на коя от двете е мъж/на Бонкина или Хаджиева/. Тоя крадец съм решил да го бия и ще му се случи нещо.


13 Септември 2021 12:42 | струна
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

знам със сигурност, че чека тоя Златанов/Хасанов/ от Сливенския Балкан.


14 Септември 2021 07:39 | познавач
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Злотаноов всичката ти работа е такава!!!


14 Септември 2021 09:36 | НИЕ
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Какво очаквате да се случи, като Златоноов е неграмотен човечец внедрен в ГЕРБ от БКП. Вузовската мафия му даде една диплома и трябваше да отиде на някое селце като възпитател, но той стана шеф. Цццц .....ц.


14 Септември 2021 10:45 | Иванка Попова
Оценка:
-1
 (
1
 гласа)

Тази Пирина нее ок с мозъка. Мъжа и я изгони защото цял живот бил нещастен с нея... пък я сложиха да е учиелка, тя за лелка не става нее е добре с нервите...


16 Септември 2021 10:18 | До Иванка Попова
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Винаги има какво да се каже и за другата страна. Историята в Добринище помни как някои преди време гълтаха хапчета за да се отровят. Питам сега кой не е добре с нервите.


16 Септември 2021 10:22 | така трябва
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Адмирации за двете учителки осмелили се да се опълчат!!! Момичета, борете се, не сте сами!!!
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар