Лидерът на ВМРО Петрич Ст. Божинов отнесе 1000 лева глоба, вижте къде сгреши войводата-съветник

25 август 2016 11:28   1 коментар   12345 прочита


Районен съд Петрич глоби 1000 лева лидера на ВМРО в южния град Стоян Божинов, Божинов е санкциониран от магистратите, затова, че е закъснял с подаването на задължителната декларация за конфликт на интереси, а се е заклел като общински съветник в местния парламент.

Глобата е постановена с решение на съда, което Божинов обжалва в благоевградския окръжен съд. Ето какво се казва в съдебното решение на петричкия съд: На 12.11.2015 година в град Петрич, след приключване на местните избори в общината е проведено първото редовно заседание, на което са присъствали новоизбраните общински съветници, Кмет на Община – Петрич и кметове на кметства.

Установява се от протокола, че на именно това заседание са обявени за избрани общинските съветници, измежду които под № 32 – Стоян Божинов. Както и от приетата като писмено доказателство – Клетвена декларация се установява, че Стоян Божинов е положил клетва именно на
същата дата.

Видно от писмо изх. № 02-260/02.11.2015 година на вр. и. д. Председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/, получено в Общински съвет – Петрич на 03.11.2015 година е указано в изпълнение на превантивната дейност на комисията, че новоизбраните кметове и общински съветници, като лица заемащи публична длъжност са длъжни да подадат Декларация по чл. 12 т. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/ - в 7-дневен срок от полагането на клетва и встъпването в длъжност, като декларацията е в свободен текст. За това писмо се установява, че е изпратено с писмо с обратна разписка и е връчено на лице, поело задължението да го предаде.

На 11.1.2016 година Стоян Божинов, като общински съветник е подал Декларация по чл. 12 т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ..

От писмо изх. № ОС – 82/01.2.2016 година на Общински съвет – П. се установява, че до КПУКИ е изпратен регистър на подадените декларации от общинските съветници и от кметовете на кметства при Община Петрич. Със същото писмо е изпратен и Протокол на Комисията по „Конфликт на интереси“ при Общински съвет – Петрич от 29.1.2016 година, в който се установява, че е прието, че не са спазени сроковете за подаване на тези декларации по чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ от общински съветници и кметове на населени места, в това число и Стоян Божинов.

От същия протокол, както и от приетите като писмено доказателство се установява, че Божинов е подал и Декларацията по чл. 12 т. 2 от ЗПУКИ – на 11.1.2016 година, но за същата административно наказващия орган е приел, че въпреки неподаването и в срок от 30 дни от избирането или назначаването му е налице основание да се приложи чл. 28 от ЗАНН, доколкото този срок е изтекъл на 12.12.2015 година.

Районен съд-Петрич налага на Стоян Божинов административно наказание „Глоба“ в размер на 1000. 00/хиляда/ лева.

Иво Иванов

1 коментар
27 Август 2016 01:17 | ха ха
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Хем прост, хем скръндза.... таман за ВМРО
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар