КЗК поряза мераците на "Еко Петрич" да отмени решение на кмета Д. Бръчков за оператор на депото   

01 юли 2020 12:29   2 коментара   5432 прочита


Още една жалба отхвърли КЗК и тя е на "Грамада Строй " в Благоевград, която щеше да строи подлеза в кв. Грамада 

  

КЗК остави без уважение жалбата на ДЗЗД "Еко Петрич", с която  столичното обединение се опита да оспори  решението  на кмета на община  Петрич Димитър Бръчков за определяне на  "Тео  Морис - България" за изпълнител  на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за експлоатация и  стопанисване на инсталация за компостиране и инсталация за  предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич и събиране  и транспортиране на зелени отпадъци“  

Отстраняването на "Еко Петрич" от обществената поръчка за 3, 8 млн. лв.  без ДДС беше заради грешка в представеното ценово предложение.  Отстраненият участник е представил две цени  3 829 695, 95 лв. без ДДС  и 3 829 813, 89 лв. без ДДС.  Жалбоподателят  "Еко Петрич" посочва, че отстраняването му от  обществената поръчка все пак е незаконосъобразно.

В мотивите си  заявява, че изобщо не е допусната аритметична грешка, тъй като това е  такава грешка, която се допуска при извършване на просто аритметично  действия - събиране,  изваждане, умножение или деление.   В случая не е налице такава грешка, тъй като правилно са пресметнати  стойностите на трите вида работи - компостиране на тон отпадък на  вход, предварително третиране на тон отпадък на вход, събиране и  транспортиране на тон зелени отпадъци до компостиращата инсталация).

Поради получена стойност до третия знак след десетичната запетая  единичната цена е закръглена, съгласно изискванията на търговския  обичай до втория знак. Закръглянето на получена стойност е съобразено  с приложимите математически правила. Допълва, че в Документацията към  обществената поръчка също не са дадени указания относно закръгляне на  числата, изразяващи стойността на услугите, нито методика за  сумирането им. 

Според комисията от експерти в Петрич, оценявала офертите на  участниците,  установени при проверката  разлика в стойността на  офертата на участника, възлиза на 117, 94 лв., без ДДС. Намира, че  закръглянето на суми в случая не може да доведе до толкова съществена  разлика в крайната стойност, но такава (а и много по-малка) разлика,  хипотетично, може да доведе до промяна в класирането. 

От КЗК отхвърлиха жалбата като неоснователна и в решението си обявено  в официалния сайт на комисията, задължиха "Еко Петрич" да заплати  направените от община Петрич разноски по производството, в размер на  200 лв. – юрисконсултско възнаграждение.  

Със свое решение  КЗК отхвърли като несъстоятелна и жалбата на "Грамада Строй", която бе избрана да строи подлеза в кв. Грамада в Благоевград, срещу решение на кмета на града да обяви нова обществена поръчка и прекрати едностранно договора с избраното дружество. Грешката, която комисията е открила е обърканата категория на строежа.

Грамада Строй не можела да извършва строежа, твърди в мотивите си за прекратяване на договора  кмета Томов КЗК отхвърля жалбата на Грамада Строй, правата си фирмата може да търси по граждански ред.   

В. Иванова 

2 коментара
01 Юли 2020 18:00 | Капитан Вишнаров
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Нема Стойчо, нема здравей! Парата на раката пръчо на козата!


02 Юли 2020 08:20 | Fen
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Пияници оставка кога вече Неси интересен
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар