Кметът на Благоевград пусна за обществено обсъждане предложение за повишаване на местните данъци и такси/ обновена/

06 декември 2023 17:42   124 коментара   30114 прочита


Кметът на община Благоевград Методи Байкушев публикува за обществено обсъждане предложение за определяне на местните данъци и такси на територията на община Благоевград за 2024 г. 

На вниманието на благоевградчани са проектите за изменение на две Наредби – за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград, и за определяне размера на местните данъци на територията на община Благоевград.  Линк към проектите: https://blagoevgrad.bg/static/8050https://blagoevgrad.bg/static/8049 

Кметът на община Благоевград предлага през 2024 г.:

Данък върху недвижимите имоти да бъде 2,5 на хиляда върху данъчната оценка, за 2023 г. той е 1,9 на хиляда.

Данък при възмездно придобиване на имущество да бъде 3 на сто върху цената на придобиваното имущество, за 2023 г. той е 2,4 на сто.

Такса битови отпадъци – 2.5 промила върху данъчната оценка на имотите, за 2023 г. тя е 2.1 промила.

Предложението на кмета за промени в двете наредби, респ. за увеличаване на местните данъци и такси, е направено предвид тежкото финансово състояние на общината и с оглед осигуряване на ресурс за нормалното й функциониране. 

Необходимост от повишаването им показват и направените задълбочени анализи на приходите от местни данъци и такси и разходите на общината за местни дейности, вкл. за покриване задълженията по необслужен безлихвен кредит, към контрагенти, за самоучастие в европейски проекти, както и за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации; за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината. 

Актуализирането с този малък размер на приложимите ставки на данък при възмездно придобиване на имущество и данък върху недвижим имот ще допринесе за повишаване на приходната част на общинския бюджет за 2024г. с 1 200 000 лева. 

На база на анализа на разходите за дейностите, финансирани от приходите от Такса смет, е изготвена План-сметка за необходимите разходи за 2024 год., като са взети предвид действащите пазарни цени, обема на извършените услуги, задълженията на Общината за отчисления по Закона за управление на отпадъците. Според План-сметката, за извършване на дейностите по сметосъбиране, транспортиране и третиране на отпадъците и за поддържане на чистотата през следващата година, са необходими 16 821 660 лева - сума, която значително надвишава очакваните постъпления за 2023 год. - 8 000 000 лв., тоест недостигът от приходи от такса битови отпадъци ще бъде в размер на 8 821 600 лв. 
За сравнение, планираните разходи за тези дейности за 2023 год. са 14 759 010 лева, а приходите към 30. 10. 2023 год. са 6 893 472 лв. Това означава, че пълният размер на разходите по предоставяне на услугите за чистота не се възстановява от очаквания размер на приходите от таксата за битови отпадъци, което противоречи на ЗМДТ, според който Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи по предоставяне на услугата. Според същия закон, разликата между разходите и размера на приходите от таксата, остава за сметка на общинските приходи от други местни дейности - наеми, данъци, глоби и пр. 
Приходите от такса „Битови отпадъци“ прогнозно за 2023 година са в размер на 8 млн. лева. Прогнозното изпълнение на разходите до края на 2023 година за дейностите по чистота е в размер на приблизително 10, 5 млн. лева, т. е за да реализира разходите по план-сметката, общината трябва да финансира разликата от близо 2, 5 млн. лева от други приходи. Към 30. 10. 2023 година, общината дължи 484 256 лева на оператора на депото и инсталациите за предварително третиране и компостиране. 
В последните 4 години отчисленията за РИОСВ бяха недължими. От 2024 година се очаква да бъде отменена тази разпоредба, т. е. общината ще дължи около 2-2, 5 млн. лева годишно за отчисления. 
Всички изложени причини налагат необходимостта от актуализиране на размера на таксата за битови отпадъци, данък недвижим имот и данък при възмездно придобиване на имущество. 
Срокът за подаване на предложения и становища относно двете Наредби е 14 дни от датата на публикуване, след което подлежи на гласуване от Общински съвет. 
Предложения от граждани и юридически лица се приемат в Центъра за услуги и информация на адрес гр. Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 1, както и на ел. адрес: kmet@blagoevgrad. bg. 


Още от: Общество

Принтирай статия
125 коментара
06 Декември 2023 17:51 | Благоевград
Оценка:
10
 (
56
 гласа)

Боклук ! Само да посмееш да вдигнеш данъците ! С камъни ще те изгоним !


06 Декември 2023 17:53 | Тити
Оценка:
7
 (
35
 гласа)

Нормално …. Всичко се вдига, е без заплатите но да всичко се вдига баз да питат народа …лупане яко и така ще е докато дъпъсъ и ББ са в управлението на страната


06 Декември 2023 18:02 | Паметлив
Оценка:
12
 (
40
 гласа)

Хе, хе, хе.... когато предишния кмет го направи, този пишман-адвокат и още две-три клакьорки около него подскачаха..... а сега ?
Ето ви истинския кмет - заем 1, вдигане на данъците и такса смет, ще следва и заем 2.....
ПП - празни послания ! Ето ви един достоен кмет дето мисли за вас хората.
Жалко, повярвахте на празните послания !
А сега да ви видя


06 Декември 2023 18:05 | Благоевград днес ..
Оценка:
16
 (
46
 гласа)

Уж гласувахме за по- малкото Зло, а ще се окаже, че този е Най - Голямото Зло ! Много голяма грешка направихме като избрахме това недоразумение за кмет. Този глупав човек който взима 7 500 лева заплата, не знае къде се намира. Благоевград е на последно място по доходи и заплати, а наглеца на своя глава си тегли многомилионни заеми, вдига данъците ..До края на мандата ще опропасти Благоевград. Протести му е майката ! Да не даваме на разни типове като този да се подиграват с жителите на Благоевград и благоевградска община


06 Декември 2023 18:09 | Симпатизант
Оценка:
19
 (
29
 гласа)

За съжаление всичко се вдига, но ще помоля кмета да задържи топката, не е момента за вдигане на данъците.


06 Декември 2023 18:15 | Бончо
Оценка:
2
 (
44
 гласа)

След потопа от Томов и Илко няма да има друг начин


06 Декември 2023 18:18 | Вароша
Оценка:
10
 (
34
 гласа)

Хора, мислят ни за глупави и наивни! Грабвайте тоягите и пред общината !


06 Декември 2023 18:19 | Дон Вито
Оценка:
8
 (
20
 гласа)

Е нормално да се дигнат данъците, грам бело стана 200лв


06 Декември 2023 18:31 | Методи до Бончо
Оценка:
3
 (
11
 гласа)

По добре не се обаждай, че и тази лъжа ми я разкриха


06 Декември 2023 18:35 | Този ще ни затрие
Оценка:
14
 (
26
 гласа)

Създай работни места за хората! После вдигай данъци и дърпай заеми!


06 Декември 2023 18:38 | хахахаха
Оценка:
12
 (
26
 гласа)

Този т. н., кмет, няма да изкара и една година. Та той е неадекватен Сам не знае къде е. Прави грешка след грешка.


06 Декември 2023 18:42 | Бончо
Оценка:
0
 (
18
 гласа)

Кажи бе човече, кажи как се краде при Томов и Илко, сега ще видите финансова дисциплина и добро управление на Благоевград


06 Декември 2023 18:42 | Паркинги и гаражи
Оценка:
13
 (
25
 гласа)

Кмете, защо баща ти си паркира колата на общинския паркинг зад театъра ? Няма левче за синя зона ли ?


06 Декември 2023 18:43 | Дон Вито
Оценка:
-11
 (
23
 гласа)

Кмета знае какво прави, данъците няма да се усетят почти вдигането е много малко, но трябва да се вдигне


06 Декември 2023 18:44 | може
Оценка:
21
 (
23
 гласа)

Някой беше направил сметка за заплатите на съветниците. Без тях ще постигнете половината от желаните средства, кмете и съветници докажете, че сте там за хората, не ги премахвайте, намалете ги, нещо символично, за разходите ви! Има още много излишни средства. Направете консултации мислете в перспектива с ремонтите на улиците например. Вижте колко струва 1кв/м изкърпване и колко струва цялостно преасфалтиране. Колко струва биострой да полива и колко ще струва да се изградят системи за поливане. И т. н. В бъдещето как ще се възвърнат средствата. Кофите за смет седят по улиците, безобразие. На някои места се чудим коя лента на пътя да използвме. Или пък заемат целият тротоар. За една година направете план къде да седят тия кофи. Стига с тия цветя на ляво и дясно. засадете една трева и пак ще ни харесва. Това с цветята дано не го наследите! С пари всеки може кмете. Да видим какво ще стане с това с което разполагаме. Пък после искайте от нас още. Рано е за такива молби! Ако ни питате наистина...


06 Декември 2023 18:44 | Миленчо от ВиК
Оценка:
5
 (
7
 гласа)

Ако вдигнат заплатите при нас, може да се вдигнат и данъците, все пак инфлацията е навсякъде.


06 Декември 2023 18:47 | Дон Вито
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

Аз си гледам дядо Коледа пред общината на лаиф във фейса, кочините ми липсват да лапам суджуци и чуфтета


06 Декември 2023 18:47 | Струмско
Оценка:
9
 (
13
 гласа)

Кмете, не вдигай данъците, А ГИ НАМАЛИ.


06 Декември 2023 18:55 | констатация
Оценка:
19
 (
23
 гласа)

Месечни заплати
Кмета Байкушев - 7 000 лева
Председател ОбС Тасков - 6 000 лева
Об. съветници - 2 100 лева
Заплати на работещи в Благоевград - 600- 700 лева.


06 Декември 2023 18:58 | Бялата Висота
Оценка:
7
 (
23
 гласа)

Кмета е боклук !!!


06 Декември 2023 19:08 | ЖК Запад
Оценка:
13
 (
19
 гласа)

до Паркинги и гаражи
Може и да няма левче.
На стария Байкушев всички сметки са му запорирани.


06 Декември 2023 19:13 | Ванчо ченгето
Оценка:
11
 (
21
 гласа)

Боклук, обеща ни съвсем друго


06 Декември 2023 19:14 | Жоро
Оценка:
12
 (
20
 гласа)

Обещания за инвеститори, по-добър живот за гражданите, а сега !? Ку@ва си, и такава ще си останеш. Нищо мъжко в теб


06 Декември 2023 19:14 | Струмско
Оценка:
7
 (
13
 гласа)

Продължава промяната човека. Искахте го, ползвайте го със здраве. Струмско става квартал на Симитли


06 Декември 2023 19:16 | караваната на стадиона
Оценка:
11
 (
17
 гласа)

и тоя кмет нищо нема да направи за града а за него ще си оправи финансово положение и това на фирмите на брат му и на баща му и си отива в София


06 Декември 2023 19:16 | кпп
Оценка:
13
 (
17
 гласа)

Алооо такса смет не трябва да се обвързва с данъчната оценка, а да е на принципа замърсителя плаща. Вместо да върви кмета към този принцип той си кара през просото както го учи новия стар финансист. Преразгледай си възнагражденията на съветниците и председатело. Разкарай хрантутниците от общинската администрадия, оптимизирай си състава на общинските фирми и намали малко директори от градините и яслите, дето са за 5 човека персонал по 1 директор и току виж ти просветне финансово, кмете!


06 Декември 2023 19:17 | Петрич
Оценка:
9
 (
13
 гласа)

Дим Дуков :)))


06 Декември 2023 19:20 | Петрич
Оценка:
8
 (
14
 гласа)

Така ки е кога джендар ки ви управлява


06 Декември 2023 19:21 | Стършел
Оценка:
9
 (
15
 гласа)

Ти добре ли си бе ? Слагаш само службогонци и теглиш заеми.! Данаците със сигурност ще ги вдигнеш! Схемаджия..?!?


06 Декември 2023 19:28 | Благоевград
Оценка:
9
 (
17
 гласа)

Лъжец


06 Декември 2023 19:30 | запознат
Оценка:
10
 (
16
 гласа)

Баща му така го учи


06 Декември 2023 19:33 | Мама Кажа
Оценка:
5
 (
11
 гласа)

:) Започва се, взимам пуканки


06 Декември 2023 19:35 | Кмет Гъз, неможачи
Оценка:
14
 (
22
 гласа)

Къде са ти инвеститорите, новите работни места, индустриалната зона, нали данъците нямаше да се вдигат, мръшляк. Къде са ти проектите????
Ако се вдигнат данъците, ще дойда с тояга пред общината и ще ви еба майката и на общинари и кметове. Мама ви деба и боклуците


06 Декември 2023 19:37 | Еленово
Оценка:
8
 (
16
 гласа)

Съдраха ни кожите


06 Декември 2023 19:44 | ivo
Оценка:
12
 (
18
 гласа)

един месец като кмет и всичко което обеща го забрави. Говореше против заеми, протестираха срещу вдигането на данъците, а сега илко номер две. така е като си продавате гласа си за 100 лева.


06 Декември 2023 19:44 | Тъч
Оценка:
5
 (
11
 гласа)

Аз не съм гласувал поради липса на адекватни кандидати. Отговорността да пръснат главата на кмета и да счупят ръцете на екипа му е върху гласувалите!


06 Декември 2023 19:51 | до Тъч
Оценка:
2
 (
10
 гласа)

Селяк оди си на село що майка ти търсиш в градо


06 Декември 2023 20:02 | Руиков
Оценка:
5
 (
9
 гласа)

Баща ти е селяк е


06 Декември 2023 20:03 | бай Ангел Тасински - кмет
Оценка:
6
 (
14
 гласа)

дай на простия власт и му глей сеиро


06 Декември 2023 20:05 | Беседката на джамията
Оценка:
6
 (
10
 гласа)

Кмете, най-лесно е да се вдигнат данъците. Разкарай първо пенсионерите и нищоправците от общинската хранилка. Пирин също, или да му се намери собственик или да се закрие.


06 Декември 2023 20:06 | Ванчо ченгето
Оценка:
6
 (
8
 гласа)

Стига бе Метка смири се! Само ние с Албина може да изправим общината! Радката да ни вдигне парата на 3000лв. и започваме да работим за присвояване на останалите общински терени. Да се знае че няма повече!!!!!


06 Декември 2023 20:08 | Ванчо ченгето
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

Аз го взимам Пирин!!!!!


06 Декември 2023 20:10 | Анонимен
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

20%


06 Декември 2023 20:11 | Х
Оценка:
8
 (
14
 гласа)

Тоя сега ще се учи нищо не разбира.


06 Декември 2023 20:11 | Миро
Оценка:
-12
 (
24
 гласа)

Наследството от предишните се оказа по-катастрофално от очакваното. Само задружно можем да си подредим града. Подкрепа за Методи - той знае най-добре как нещата да се наредят за доброто на всички!


06 Декември 2023 20:15 | Благоевград
Оценка:
7
 (
21
 гласа)

По - голем глупак от този кмет не сме имали. За жал ще съсипе града.


06 Декември 2023 20:20 | Ваня
Оценка:
-5
 (
19
 гласа)

Хора, разберете няма как да плащаме данъци като в Африка и да искаме да живеем, като европейци.


06 Декември 2023 20:21 | Община
Оценка:
7
 (
15
 гласа)

След Нова година кмета се готви да тегли нов заем от 40 ( четиридесет ) милиона лева.


06 Декември 2023 20:26 | до Ваня.
Оценка:
8
 (
10
 гласа)

Хора, разберете, няма как да плащаме данъци като в
Европа защото в Благоевградд няма работни места, / а тези малцина които работят получават заплати като в Африка.


06 Декември 2023 20:28 | гражданин
Оценка:
8
 (
14
 гласа)

Ей Методи, ти в кой свет живееш бе ? Тука да не ти е София ? Посерко.


06 Декември 2023 20:31 | Струмско Ц
Оценка:
4
 (
10
 гласа)

Не барай данъците капут


06 Декември 2023 21:14 | Гражданин
Оценка:
1
 (
17
 гласа)

Половината селяци тука не знаят шо е данък, ама търчат да плюват. Като сте толкова против отидете на общественото обсъждане, обосновете се аргументирано защо не трябва да се вдигат. Ама нема да идете, защото
сте прости селяндури и немате два грама мозък в главите…


06 Декември 2023 21:15 | Джумаята
Оценка:
-1
 (
21
 гласа)

Не е виновен Байкушев. Илко малоумника загроби общината. Сега ще
му сърбаме попарата.


06 Декември 2023 21:32 | Логодаш
Оценка:
7
 (
17
 гласа)

Дим Дуков е неможач и некадърник, но се прави на хитрец, демек други са му виновни. При Илко скача, рипа, плюва, прави протести и референдуми против взимането на заеми, против вдигането на такса смет. Преди изборите лъжеше, че няма да взима заеми, няма да вдига данъците, ще докара инвеститори, ще направи промишлена зона... Долен лъжец. Още първия ден взе заем и вдигна данъците. Ще го потърпят потърпят и с камъни ще го изгонят гражданите на Благоевград.


06 Декември 2023 21:36 | Да
Оценка:
3
 (
13
 гласа)

Ебати педерасо


06 Декември 2023 21:37 | Истината
Оценка:
4
 (
12
 гласа)

с години се плащаха смехотворни данъци и огромна част от хората не плащаха. Камбитов и Илко викаха дайте да не събираме да не дразним хората. И стигнахме дотам да няма накъде освен вдигане.


06 Декември 2023 21:39 | Илко
Оценка:
4
 (
10
 гласа)

Слуги мои, за съжаление 10те лв на пост срещу Методи Байкушев вече не мога да покрия откак не мога да си помагам в Общината. Извинявайте.


06 Декември 2023 21:41 | Струма
Оценка:
3
 (
5
 гласа)

Струма, вие да не подавате инфо на троловете - продажници кога ще има статия, за да плюят Кмета първи? или вие си ги пишете първите постове?


06 Декември 2023 21:42 | Благоевград
Оценка:
-4
 (
12
 гласа)

Най-важното е, че това се прави за всички нас, за да върви напред Благоевград.


06 Декември 2023 21:43 | Кукуреч
Оценка:
4
 (
6
 гласа)

Метка кажи колко хора работят в Кметството ??


06 Декември 2023 21:44 | ....
Оценка:
3
 (
15
 гласа)

Много къса памет имаш Метка, обещания, обещания за номер 66.
Това ще направя, основа ще направя, тези ще махна, онези .....само Кредити теглиш, всички нагоре искаш да вдигнеш. Гледай и алеята застрой..... и си приключил с политическата кариера.
Много хора вече съжаляват за избора бонус


06 Декември 2023 21:44 | Петранка
Оценка:
0
 (
14
 гласа)

Увеличението, все пак се равнява на 4 кутии цигари на година, не се нервирайте, а всеки от нас да помогне на потъващата ни община. Методи Байкушев ще изкара града ни от бездната.


06 Декември 2023 21:45 | математика
Оценка:
2
 (
16
 гласа)

хора, спрете се. 20 години на тази община и разказаха играта от кражби - Паскалев, Камбитов, Илко.... приходи никакви в същото време. Ето документи черно на бяло - реално сме фалирали. Е какво да направи кметът освен да вдигне поне малко наистина много занижените данъци!? неприятно е, но няма накъде.


06 Декември 2023 21:46 | грамада
Оценка:
3
 (
15
 гласа)

Тегли заеми и вдига данъци за да си оправи финансовото положение. Мисли, че хората са глуаци и не разбират схемите. Мръсен крадец.


06 Декември 2023 21:46 | Илиана
Оценка:
-2
 (
20
 гласа)

Този човек наистина милее за Благоевград, вярвам му, че има добри намерения и ще направи най-доброто. Успех, г-н кмете!


06 Декември 2023 21:48 | Преминаващ
Оценка:
3
 (
13
 гласа)

Гледам сектата на байкушо как са готови да му изядат и ла@ната, само и само да не излезе че са повервали на Лъжльото. Сигурно са вегански и не миришат, но само такива могат да кажат


06 Декември 2023 21:49 | Плаж мала
Оценка:
2
 (
14
 гласа)

Не пипай данъците боклук


06 Декември 2023 21:50 | Стоилов
Оценка:
0
 (
16
 гласа)

Г-н Байкушев, управлението изисква и трудни решения. Вярвам, че ще заслужите доверието ни.


06 Декември 2023 21:51 | малеее
Оценка:
4
 (
12
 гласа)

Сам си пише на лаптопа хвалебствени коментари, баща му и той пише


06 Декември 2023 21:57 | наглите
Оценка:
-3
 (
13
 гласа)

интересно как се натяква, че Кметът си пише сам коментарите, когато всеки в града знае, че точно трима души, дето бяха на хранилна при Търчи лажи, пишат негативните коментари. те се знаят и кои са. как не ги е срам. а Байкушев сигурно не знае, че съществува този сайт.


06 Декември 2023 21:58 | До малее
Оценка:
-1
 (
3
 гласа)

То пък ти си излезе с твойто име…


06 Декември 2023 22:08 | Озеленяване
Оценка:
0
 (
0
 гласа)06 Декември 2023 22:21 | Славена
Оценка:
-2
 (
8
 гласа)

Леле хора, стига с тази простотия. Когато си поставен в ситуация, че нищо преди това не е платено, нормално е да се търси начин да се излезе от ситуацията


06 Декември 2023 22:22 | Чудомир
Оценка:
2
 (
4
 гласа)

Къде бехте, когато ограбваха общината! Прост народ!


06 Декември 2023 22:27 | А
Оценка:
7
 (
7
 гласа)

Всичко вдигайте, вода, ток, данъци, такси.
Бедният още по беден. Богатият и на него все са му малко. Дядо Господи на къде отиваме ... Народе...


06 Декември 2023 22:30 | Слави
Оценка:
5
 (
5
 гласа)

Вече всичко е сметнато. Увеличение ще има. А протести ще има ли?


06 Декември 2023 23:04 | Старата плаж малла
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Едно време не искахме да си играем с вас с Митко.
Пилето, Рамбо, Хъко, цигулката, щангата, ночката


06 Декември 2023 23:10 | ....
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Nali ste Paris haha


06 Декември 2023 23:14 | aaaa
Оценка:
1
 (
9
 гласа)

да го дигнат орли на тоя рахитичния


06 Декември 2023 23:15 | Благовест Гешев
Оценка:
1
 (
9
 гласа)

Абе смешници, мятате салфетки във Левъл, правите се на тарикати, а сега стискате за около 20лв.


06 Декември 2023 23:53 | ДЖУСА
Оценка:
0
 (
4
 гласа)

ТЪЖНАВЕСТ ГЕШЕВ ЕБЪЛ ЛИ Е КРАДА БЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.


07 Декември 2023 01:16 | такова е
Оценка:
4
 (
12
 гласа)

Още няма 3 седмици, а вече тегли заем от 9 милиона и ще вдига данъци и такси в най-бедната община на България. Честито, пичаги, вие си го избрахте, но ще страдаме всички ние.


07 Декември 2023 02:25 | Никол
Оценка:
0
 (
10
 гласа)

Няма места в Хърсово, сега разбирам! Хора вие имате сериозни психични разтройства. Илко си ви беше баш тамън! Анонимници с нещастни животи. Надявам се поне коментарчетата, които пишете да са ви ощастливили поне мъничко! Това ще ми даде утеха. Пишете си, манифестирането може да подобри състоянието ви. Прегръщам ви!


07 Декември 2023 02:27 | Камен
Оценка:
-3
 (
13
 гласа)

Методи Байкушев, имаш подкрепата на всички нормални, млади и можещи хора в града! Не сме малко!


07 Декември 2023 02:28 | Борето Стоянов
Оценка:
-3
 (
11
 гласа)

Ще бъде трудно, но кмета знае и може!


07 Декември 2023 03:03 | Тити
Оценка:
3
 (
9
 гласа)

Нема нема нещо не става от много от нас
Ваня и Гешев обобщиха нещата с по две три думи
Ясно е че плащаме нищожни данъци на фона на Европа
Обаче искаме да сме най изтънчените европейци ама да плащаме такса смет 8 лева и 12 стотинки и да изискваме и мрънкаме е нема как у Холандия ги лупат по 500-1000 евро годишно Англия Германия Франция навсякъде само наще тарикати пият уиски метат салфетки похарчат си парите и после 21лв данъци в повече им е скъпо и края веднага оставка кмете а и да после кмето е крив за всичко от а до я пепел и жлъч е нема да се оправим така с такова тарикатско мислене


07 Декември 2023 06:30 | Noiko
Оценка:
-2
 (
2
 гласа)

Kmet svirka novi iszbori Qnuari taka trebva da bude


07 Декември 2023 06:44 | Анонимен
Оценка:
-1
 (
5
 гласа)

Боклук.


07 Декември 2023 07:37 | Поп Грую
Оценка:
5
 (
7
 гласа)

Това, че общинската хазна е празна, защото някой е откраднал парите, НЕ означава, че трябва да я пълните като рекетирате хората. Пипнете ли данъците, това ще ви е първия и ПОСЛЕДНИЯ мандат.


07 Декември 2023 07:49 | Орлова чука
Оценка:
1
 (
5
 гласа)

Оставка, оставка, оставка


07 Декември 2023 09:26 | Любомир Марчев
Оценка:
-1
 (
7
 гласа)

Всякаш всеки прост селяндур с достъп до интернет пише под статии за Методи.
Най-резонно е ако Общината е в тотален финансов колапс, да се търсят начини за излизане от кризата.
Ако имате аргументи срещу направените предложение или други идеи и предложения - заповядайте на обществения дебат, ТЪПИ СЕЛЯНДУРИ!


07 Декември 2023 09:38 | ФЕН
Оценка:
-1
 (
3
 гласа)

Абе хора, защо не говорите за предишните кметски апашлъци, а пищите на умряло сега. Чухте и видяхте, че парите за се изпарили и познайте къде са?


07 Декември 2023 09:40 | Фен на Томов от ВИК
Оценка:
-2
 (
2
 гласа)

Кмете с тебе сме цялото ВиК.


07 Декември 2023 09:41 | Спас Самарджиев
Оценка:
1
 (
7
 гласа)

Аз вярвам в Методи, за добра услуга трябва да се плати малко повече.


07 Декември 2023 11:25 | борисов
Оценка:
1
 (
5
 гласа)

Казах ви да си изберем Камбитов, поне знае какво прави, тия шарлатани са безобразни спомен за миналото и отечествения фронт с любезното съдействие на "жертвите" на възродителния процес в не*сглобката


07 Декември 2023 12:42 | Струмско
Оценка:
2
 (
4
 гласа)

Оставка боклук


07 Декември 2023 12:50 | saroan
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Хора, осъзнайте се, поддържаме всички общини наоколо. Това е такса смет, транспорт, работа, културни мероприятия и т. н. А там ВИЛИ, ИМЕНИЯ, ДЕКАРИ СОБСТВЕНОСТ, и най вече с тонове боклук от там у градо. И гражданите, по точно живеещите основно в града, плащай всичко върху неизползвани квадратури, неизползвани жилища и още и още. От кога слушаме ще плащаме на действително замърсяване, най-малко на физическо лице - докога? .Некой дава ли ти пари за неизвършено действие, за нищото, а ние-плащай. Говоря за истинските неща, а не за измислени "умове" на ясла "повдигащи" просперитета на града. Дигнете данаци такси по селата, нали там има ресурс и трудолюбие и много продукт. Да си поемат действителната тежест. Колко предприятия реално даващи принадена стойност в града. Или далаверите по договаряне на ангро и ура. Измислена трудова заетост. Дефакто има дейности които в интерес на обществения живот се поддържат, но смятам, че в много такива се уляха не от сега. Защо испускаме, и за МПС се плаща?


07 Декември 2023 12:56 | До Любомир Марчев
Оценка:
2
 (
6
 гласа)

Какъв обществен дебат бе, сектант димдуковски? Такъв няма да има.


07 Декември 2023 12:58 | saroan
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Задължително да опита тази година при даденостите, да не пипа нищо, да не взима
такса за негенерирани отпадаци и да е на действително лице, па в случай, че има проблеми реални в града - ще помислим догодина как да съдействаме. Това е точно, иначе отиваме в спирала и няма точна представа. Оправдани икономии навсякъде, ненарушаващи ежедневието а не кефа на дупета. И реалния принос за да се прави разход по дадено перо. И !!! - не предвиждай, ексурзии-премии по Бело море. Ще продължим разискванията.


07 Декември 2023 13:50 | Шакшука
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

Бай Ганьо паралията ще плати 8 лв и 20 стотинки повече данък и това е края за него. Но пък днес ще изпуши 2 кутии цигари и ще набие в некой бет 100 лв


07 Декември 2023 14:55 | до горния
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Сега плащаме по 600 лева такса смет на семейство а тоя кмет иска да вдигне таксата смет още наместо да я намали


07 Декември 2023 17:05 | Коментатор
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Срам и позор, Методи обещаваше по-добър живот, а ни докара до фалит, Методи подавай оставка и се махай докато можеш, не е за теб тая работа, оплеска всичко само за 1 месец.


07 Декември 2023 17:06 | Методи Б.
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Мисля да подам оставка щото нямам екип, с 2 мадами дето могат само да плюят няма да подкарам хорото


07 Декември 2023 17:09 | До М. Б.
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Кмете махай се докато е време да не те махнем ние от семейството на Пирин . Ако прецакаш отбора, ще ти дойдем 300 човека във фоайето да ти сритаме дупенцето


07 Декември 2023 17:13 | Стефан
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Метка хайде метла, съсипа хората с простотиите си. Как може аз със заплата 1000 лева бруто да плащам данъци като в София където заплатите са по 3 бона. Безсрамник, ходи си в смешното адвокатско дружество Методи, нали там взимаше 20 бона заплата, безсрамник


07 Декември 2023 17:14 | Марио Ветерскив
Оценка:
-1
 (
3
 гласа)

Кмета е сериозен човек, ще направи Благоевград истински европейски град.


07 Декември 2023 17:17 | Струмско
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Оставка бе боклук


07 Декември 2023 17:18 | До Стефан
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Точно така е колега, новия псевдокмет Методи е некомпетентен и нагъл. Предлагам общообщински протест, хора събирайте се, хайде да му се изсипем 1000 човека с тояги, да го сритаме тоя смешкар


07 Декември 2023 17:21 | Методи Байкушевски
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Слаб съм като кмет. Мислех си че нещо става от мене ма се посрах


07 Декември 2023 17:23 | Карамфила Спасова
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Възмутена съм от Методи Байкушев. Да Ви попитам кмете как със 700 лева заплата да плащам софийски данъци. Не ви е срам


07 Декември 2023 17:25 | Стефка Качимерска
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Толкова съм гневна че ще присъствам на протест. Това с повишението на данъците е безобразие .Уж кмета щеше да вдига заетостта и заплатите. А той вдига данъчния товар върху клетите хора. Засрамете се Методи


07 Декември 2023 17:26 | Калпак Петровски
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Тотално се обърка Методи с тия данъци. Хората ще го пометат като прасе блажен вестник


07 Декември 2023 17:28 | Спас К.
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Махай се Методи, не ставаш за кмет. Продаде хората, продаде си душата, ти си пътник


07 Декември 2023 17:33 | До Методи
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Така, уважаемо подобие на кмет. Дано съветниците имат грам мозък и да отхвърлят повишението на данъците .Но ако това не стане просто ще се съберем 2000 човека да ви изметем с Молотов или с колци, пръти и сопи


07 Декември 2023 17:34 | ВиК
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Оставка лайнар


07 Декември 2023 17:38 | До Методи Байкушев
Оценка:
1
 (
3
 гласа)

Казвам се Виолина Кръстева. Уважаеми господин Байкушев, моля ви да оттеглите предложението си за вдигане на данъците .Аз лично и всички около мен във входа сме с месечни доходи средно 700-800лева чисто. Не ни стигат за основни битови нужди камоли да плащаме двойни данъци. Склонни сме на гражданско неподчинение


07 Декември 2023 17:49 | Еленово
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Всички на протеста !


07 Декември 2023 17:49 | Станчев
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Оставка Байкушев


07 Декември 2023 18:13 | Струмско
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

махай се капут ае уа за софия


07 Декември 2023 19:33 | 112233
Оценка:
-1
 (
3
 гласа)

До всички ЗАГУБЕНЯЦИ!!!
Аз съм ЗА.
Искате са живеете като дяволи, а да отидете в рая. НЕ СТАВА.


07 Декември 2023 20:49 | Войвода
Оценка:
-2
 (
2
 гласа)

Не мога да разбера какво толкова драматично има в увеличението на данъците и такса смет. По-добре ли е да не се събират и третират отпадъците редовно? Половината семейства в града плащат повече данъци за колите си, отколкото за жилищата си. Инфлацията и доходите също динамично растат, така че редно е и данъците върху имуществата да станат умерено по-високи. Но трябва да има яснота какви излишни разходи могат да се съкратят в администрацията и как ще се поднови техниката за сметосъбиране.


07 Декември 2023 21:04 | Б. Ичкова
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

аз и Канайкова сме ЗА Кмета защото сме кухи лейки, мързеливи приоданки от села и паланки заграбили чужди имоти на маже умрели и нищо убаво от нас не видели данъци не ни вълнуват че си лапаме от аванти, щото сме стари чанти


07 Декември 2023 22:32 | aaaa
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

дь го дигнат орли


08 Декември 2023 12:58 | Вики
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Браво", кмете!
Веднъж миналата година се вдигнаха данъците и някои квартали с по един живущ в апартамент заплащат по 350-400 лв данъци, от които 200-250лв само за битови отпадъци! Не минава снегорин, хвърляш 1 плик на две седмици отпадък, жените по почистването не метат, а гледат под някое дърво YouTube и накрая първата работа на новият кмет хайде данъците пак нагоре. Това е несериозно! Фокусирайте се върху привличането на инвеститори, създаване на платени работни места, а не да сте поредния управляващ, който ни показва табелата за изход от красивия ни град!!! Срамота, само в Благоевград всяка година се вдигат данъците!!!!


10 Декември 2023 09:20 | Вероника ебелковА
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Ебе ми се.... няма ли мъже в този град
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар