Живак в питейната вода на две села в община Хаджидимово! РЗИ с предписание

19 юни 2021 21:22   2 коментара   4613 прочита


Разминаване в показателите за допустимост на живак откриха  проби от водата на две села в община Хаджидимово. За проблема с водата сезирали местни жители, които поискали да се вземат спешни проби от водата им за пиене. Ето какво установи проверката на ВиК и РЗИ, които забраниха да се пие водата в селата, в следващите 3 дни.   
 "От провеждания мониторинг на „В и К“ ЕООД – Благоевград за 2021 г. на качеството на питейната вода по показателите на група Б от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, в РЗИ – Благоевград приложено са изпратени протоколи от изпитване на ДИЛ „Евротест – контрол“ ЕАД – София, с Вх. № 25-567/ 18. 06. 2021 г. в РЗИ – Благоевград. 
На 03. 06. 2021 г. от страна на „В и К“ ЕООД – Благоевград е пробонабрана проба питейна вода от населеното място с. Ново Ляски, Община Хаджидимово, за анализ по показателите на група Б от Наредба № 9. Съгласно протокол от изпитване № 4939/ 14. 06. 2021 г., на ДИЛ „Евротест – контрол“ ЕАД – София, пробата питейна вода от с. Ново Лески, Община Хаджидимово, не съответства по показател живак / резултат от изпитването 4, 04 µg / l, при допуск на показателя 1, 0 µg / l. 
На 03. 06. 2021 г. от страна на „В и К“ ЕООД – Благоевград е пробонабрана проба питейна вода от населеното място с. Копривлен, Община Хаджидимово, за анализ по показателите на група Б от Наредба № 9. Съгласно протокол от изпитване № 4940/ 14. 06. 2021 г. ДИЛ „Евротест – контрол“ ЕАД – София, пробата питейна вода от с. Копривлен, Община Хаджидимово, не съответства по показател живак / резултат от изпитването 1, 21 µg / l, при допуск на показателя 1, 0 µg / l. 
Във връзка с констатираното несъответствие в качеството на питейната вода за населените места с. Копривлен и с. Ново Ляски от страна на РЗИ – Благоевград е издадено Предписание за хигиенни и противоепидемични мерки с № 222/ 18. 06. 2021 г. до „В и К“ ЕООД – Благоевград с предписани мерки: 

Да се ограничи ползването на вода от населението в с. Копривлен и с. Ново Ляски, Община Хаджидимово за питейни нужди, приготвянето на храна и миене до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата за питейно – битови нужди. 
Срок: 18. 06. 2021 г. 
Да се уведоми населението на в с. Копривлен и с. Ново Ляски, Община Хаджидимово, чрез сайт, местно радио, телевизия и други способи да не се използва водата за питейни нужди и приготвяне на храна и миене. 
Срок: 18. 06. 2021 г. 
Да се организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението в с. Копривлен и с. Ново Ляски, Община Хаджидимово, съответстваща на изискванията на Наредба № 9.  Срок : 18. 06. 2021 г. 
При ползването на цистерни да се осъществи контрол на качеството на водата, осигурявана с тях и спазване на изискванията към съдовете и резервоарите за вода за пиене. РЗИ – Благоевград да бъде уведомена за водата от водоизточника, за пълнене на цистерните / водоноските/. 
Да се проведе проучване на източника на замърсяване на питейната вода 
Да се уведоми РЗИ – Благоевград за предприетите мерки от страна на «В и К» ЕООД – Благоевград 
Срок: 21. 06. 2021 г. 
Във връзка с констатираното несъответствие в качеството на питейната вода по показател живак от служители на РЗИ – Благоевград   проби от питейна вода от двата определени пункта в населените места са  изпратени за анализ в Столична РЗИ. 
След получаване на резултатите от СРЗИ, допълнително ще бъдат  уведомени. жителите на селата. П. Попов 


Още за: вода   села   живак   Още от: Общество

Принтирай статия
2 коментара
21 Юни 2021 07:59 | ж
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

w


21 Юни 2021 08:24 | живущ в Ляски
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

ВИК Благоевград, РЗИ Благоевград и ДИЛ Евротест-контрол ЕАД да предоставят публично информация за резултатите от изследванията на водата за 3 години назад. Да се предостави информация в момента кой, и по какъв начин начин търси източника на замърсяване на водата с живак. Нормално ли е при проба взета на водата на 03. 06. 2021 г. резултатите да се оповестят на 18. 06. 2021 г.!?
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар