Истината за обект "Кончето"! Кметът Ат. Камбитов вкара в прокуратурата дисциплинарно уволнения гл. архитект на община Благоевград В.Тинчев! Търси наказателна отговорност за клевета и набеждаване

12 февруари 2019 18:41   70 коментара   31084 прочита


Спешно искане за търсене на наказателна отговорност от бившия главен архитект Васил Тинчев за клевета и набеждаване,депозира кметът на Благоевград Атанас Камбитов в окръжна прокуратура.Поводът са тиражирани НЕВЕРНИ твърдения на уволнения дисциплинарно главен архитект около сделка със земята на обект "Кончето" в областния център.

В изявлението си пред медии днес Тинчев твърди:, че за кратък период теренът … от публична общинска собственост е станал частна общинска. Това се случило без да има решение на Общинския съвет. Земята под него е останала публична общинска собственост.

Фактите са категорични – става дума за незаконен строеж, за подмяна на документи за собственост и за представяне на неистински такива….Един имот, в който има незаконно строителство се трансформира от публична общинска в частна общинска и защото аз не го одобрявам, ме наказват с най-тежкото наказание уволнение“, казва архитектът.

Скандалното му изявление ни провокира да направим проверка на неговите думи и какво се установи. В публичното си изявление Тинчев изрече три категорични неистини!

НЕ Е ВЯРНО че в нарушение на Закона за общинската собственост се преобразува имот от публична в частна общинска собственост.

ИСТИНАТА! / Публикуваме цялата хронология на обсъжданата сделка /

За сградата, над терена, за който се сочат неверни твърдения, е издадено Разрешение за строеж №436/90 г. Съгласно одобрените работни проекти, сградата представлява кантора на КФ „Динамик – 2“ – Благоевград и е с предназначение да изпълнява стопански функции с възможности за осигуряване на делови контакти. В последствие от Костадин Паскалев – Кмет на община Благоевград е издадена заповед №852/10.11.1999 г., с която е прехвърлено правото на строеж на обект „Кантора“ на „Динамикс Текс“ ООД. Сключен е договор №996/10.12.1999 г. за прехвърляне право на строеж върху общинска земя както следва: „Община Благоевград прехвърля правото на строеж на обект „Кантора“ на „Динамик Текс“ ООД върху 101 кв. м. РЗП в парцел І, кв. 31 по плана на ІІІ микрорайон Благоевград. Дружеството се е снабдило за същия имот с нотариален акт за собственост още през 2001 г.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот „Динамик Текс“ ООД продава на„Стройинвестконсулт 2013“ ЕООД същия имот.

Съгласно нотариалния акт за покупко-продажба на недвижимия имот от 2017 г., дружество с ограничена отговорност с фирма „Динамик-текс“ ООД продава на „Стройинвестконсулт 2013“ ЕООД сграда, с предназначение „административна, делова сграда“. Площта на сградата е 122 кв. м, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. За цитираната сграда са налице одобрени строителни книжа - проекти и строително разрешение.

В Общинска администрация - Благоевград е постъпило Заявление на 03.12.2018 г. от „Стройинвестконсулт 2013“ ЕООД за закупуване на поземлен имот по кадастралната карта на Благоевград,. Към заявлението е приложена Скица на сграда , издадена от Началника на СГКК-Благоевград, съгласно която сградата е с предназначение „административна, делова сграда“. Приложен е и описания по-горе нотариален акт за собственост на законно изградената в имота сграда.

Съгласно одобрените подробни устройствени планове, имотът е с предназначение за „жилищно строителство и обществено обслужване“.

Арх. Васил Тинчев, в качеството му на главен архитект на Община Благоевград, е ИЗДАЛ виза за изработване на инвестиционен проект през април 2018-та за същия имот,

В съответствие с издадената Виза и ПУП, за поземлен имот по кадастралната карта на Благоевград е съставен Акт за частна общинска собственост

По повод постъпилото заявление , е отправено Предложение до Общински съвет Благоевград за продажбата му по Закона за общинската собственост на „Стройинвестконсулт 2013“ ЕООД. Представен е и доклад за експертна оценка на поземления имот, съгласно който пазарната му стойност е 54 717 лева без начислен ДДС. Представено е и Удостоверение за данъчна оценка

Със свое решение Общински съвет Благоевград е включил поземления имот по кадастралната карта на Благоевград с площ от 155 кв. м, представляващ УПИ I-610.276, кв. 31 по плана на III-ти микрорайон в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост , за продажбата му на „Стройинвестконсулт 2013“ ЕООД. Общинският съвет е одобрил и доклада за експертна оценка на поземления имот.

След решението на ОБС на Кмета на Община Благоевград е наредено имотът да се продаде на „Стройинвестконсулт 2013“ ЕООД .

Налага се изводът ,че ТЕРЕНЪТ ПОД СГРАДАТА НИКОГА НЕ Е ИМАЛ ХАРАКТЕР НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ и твърденията на архитект Тинчев не отговарят на истината .

Още към момента на учредяване на правото на строеж върху този терен, категорично е установено, че същият е частна общинска собственост. Имотът няма промяна в режима на застрояване или отреждане, за да придобие статут на публична общинска собственост впоследствие, което от своя страна да предполага необходимост от решение на Общински съвет за промяна на вида на собствеността от публична в частна.

От всичко това става ясно, че НЕ Е ВЯРНО, че архитект Тинчев е направил отказ да одобри проекта!

ИСТИНАТА:

Архитект Васил Тинчев е ИЗДАЛ виза за проектиране и никога не е Постановявал изричен отказ по отношение на одобряване на строителните книжа за имота,

НЕ Е ВЯРНО, че Тинчев е уволнен заради този проект!

ИСТИНАТА: Тинчев бе уволнен дисциплирано за това, че Е ИЗДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ за строеж в нарушение на правилата и нормативите за застрояване на друг строеж. Проверката бе направена по жалба на благоевградчанина Р. Зашев, а кметът Камбитов на пресконференция съобщи, че архитектът по повод на проверката "в четири изречения го излъгал четири пъти".

В качеството си на длъжностно лице Тинчев е изрекъл клеветнически твърдения ,които набеждават друго длъжностно лице в извършване на незаконни действия. В този смисъл кметът Камбитов е поискал от прокуратурата да се потърси наказателна отговорност на архитекта,който дни по рано пак в медийни изявления заяви, че докато е работил в общината е работил спокойно без всякакъв натиск и по никакъв начин не подсказа, че е имал проблеми около този проект, така като днес твърди.

Потърсихме кмета Камбитов за коментар и той бе лаконичен: Безочливи лъжи ,подал съм сигнал в прокуратурата. Крайно време е да се спре с тиражирането на фалшиви новини от платени медии и мести псевдополитици, колкото до архитекта, това е доказателство, че съм взел правилното решение, признавам, че закъснях.

Архитект Тинчев е интересен бивш държавен служител, който се оказа едър имотен собственик. Интересно е как той се е сдобил 27 имота, апартаменти, посочени официално в годишната му декларация. Очаквайте разследването ни по тази тема...

 

П. Петров

 

 


Още от: Общество

Принтирай статия
70 коментара
12 Февруари 2019 18:53 | Ццц
Оценка:
48
 (
56
 гласа)

Там площа на сградата е 1 декар не е 100 квадрата айдуциииии гнусни


12 Февруари 2019 18:57 | Uooo
Оценка:
-21
 (
35
 гласа)

155 квадрата земя, това е обсъжданата тема, чети, ако не разбереш от първия път, прочети го па ! Тинчев откъде бе джанъм 27 къщи ?! Палавник, не е хубаво да те уволняват, а реви сега ма улетел си срещу Камбитов


12 Февруари 2019 18:58 | Валя
Оценка:
-27
 (
47
 гласа)

Кмете, добре направи. Малко му е дисциплинарно уволнение


12 Февруари 2019 19:00 | Nicola
Оценка:
16
 (
36
 гласа)

абе какви медии сте бе за една кола изядохте кмета на кресна, тоя с 27 апартамента и траете, я на комисията веднага, как така бе тоя е най-богатия у региона


12 Февруари 2019 19:01 | Лео
Оценка:
-14
 (
36
 гласа)

Кметът ще го разнищия тоя лумпен


12 Февруари 2019 19:12 | старогражданин
Оценка:
33
 (
33
 гласа)

Всички кирливи ризи на простора. Колко ще са просторите. Повече от два.


12 Февруари 2019 19:20 | Вальо С.
Оценка:
-17
 (
37
 гласа)

Много далавери правеше тоз човечец. Гледаше кмета в очите и го лъжеше. Ай сега нека се обяснява


12 Февруари 2019 19:29 | Смешник
Оценка:
-10
 (
32
 гласа)

Хахаха! И сега, какво се получи!??! Издал Виза за проектиране за тоя строеж, а иначе не одобрявал нищо! Кой лъже сега?


12 Февруари 2019 19:32 | Рилка
Оценка:
9
 (
15
 гласа)

Ей, много нагъл тоя, а пък нашия в Петрич ни обра негативите и сега ние на воля крадем от обществените поръчки, общинските земи; Тати пука с пиратки за 3-ти март, 24-май и т. н., а мъжленцето ми се скъсва от обществени поръчки за строителство-та нали аз ме ги давам и комисионна за кметчето


12 Февруари 2019 19:44 | Хомър
Оценка:
38
 (
46
 гласа)

Кмета и архитекта са в кюпа, нека се самоизядат и всички да приключат в.... Бобов Дол.


12 Февруари 2019 19:47 | Кирил
Оценка:
0
 (
28
 гласа)

Мноооого отдавна трябваше да го разкарат тоя. Много далавери, много чудо. Миналата година един господин беше му излял кофа с фекалии пред кабинета. Едва ли е в резлутат на професионално поведение от страна на тинчев


12 Февруари 2019 19:48 | Nicola
Оценка:
-4
 (
26
 гласа)

Голем лъжец, обратнопропорционално на ръста му, как не го е срамb


12 Февруари 2019 19:50 | Малкия Петърчо
Оценка:
-1
 (
27
 гласа)

Улете архитекта, и още ще пати. С тия апартаменти.... Да каже от къде ти има или са му дарения, подпише виза и хоп апартаментче. Трябва да внимава къде и какво говориш. Неправилен ход избра Тинчев, а приятелят му Бали и той ще му изиграе лоша шега.


12 Февруари 2019 19:50 | Кирил
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

https://www.struma.com/krimi/ekshun-v-sgradata-na-obshtina-blagoevgrad-muj-ot-elenovo-probi_108878/


12 Февруари 2019 19:51 | ??????
Оценка:
35
 (
39
 гласа)

Струма вия като обективна медия проучете и напишете кой е истинския собственик на въпросната сграда гражданите на Благоевград искат да разберат? А иначе този цирк се играе от 30 години!


12 Февруари 2019 19:52 | Ники
Оценка:
34
 (
42
 гласа)

Наистина ли си мислите, че този дребен хитрец-архитекта е действал сам, а не в комбина с началника си? Кой ще го търпи два мандата, ако не се отчита и не слуша шефа си?


12 Февруари 2019 19:53 | Nicola
Оценка:
-4
 (
14
 гласа)

E нали е написано бе строй не знам кво си те са собственици


12 Февруари 2019 19:54 | Nia
Оценка:
54
 (
62
 гласа)

Докато кмета разнищва, градът затъва. Преди 10-тина години, но при друг кмет Благоевград беше на второ място в страната като най- добър град за живеене в страната. А сега е затънал без никаква перспектива за работа. И вие Струма ми хвалите този кмет! Сериозно ли за вас всички е наред с кмета и града! Разходете се по улиците, там няма хора


12 Февруари 2019 19:55 | круме
Оценка:
-17
 (
31
 гласа)

абе да му рипне така кмето, явно е, че го боли ф може и да не са в комбина, а напротив сега да е разбрал тоя какви ги е вътел


12 Февруари 2019 19:56 | Юли
Оценка:
32
 (
40
 гласа)

Струма и селяците на държавна хранилка са ясни, замине ли си кмета и те увисват. Нормалните граждани виждаме как града загива.


12 Февруари 2019 19:57 | Uooo
Оценка:
-24
 (
30
 гласа)

Преди 10 години българия беше над 8 млн. сега е наполовината, така, че не правете такива сравнения, границите са отворени, хората се движат от град на град от държава в държава, така че хайде стига


12 Февруари 2019 19:57 | Тони
Оценка:
24
 (
38
 гласа)

8 години е спал кнета и сега чаке разбрал какви ги върши главния архитект? А през това време има десетки жалби.


12 Февруари 2019 19:59 | Безработица
Оценка:
28
 (
34
 гласа)

А защо хората бягат от България и от Благоевград? Не е ли от лошото управление на държавата и на града в последните десетина години?


12 Февруари 2019 20:01 | Добри Атанасов
Оценка:
36
 (
40
 гласа)

Гушерът се опитва да си откъсне опашката, така прави и учителят му Боко от Банкя, който жертва министри само и само да не изпусне кокала.


12 Февруари 2019 20:05 | Иво
Оценка:
38
 (
44
 гласа)

Архитекта ли ще изкарат виновен за това, че Благоевград е на последно място по доходи в страната той ли е виновен за липсата на инвестиции, нови работни места, за мръсния въздух, за слабия Пирин и лъжата на някой си, че ще има козирка и нова трибуна на стадиона, за това, че младите (не само млади) хора бягат от града?


12 Февруари 2019 20:08 | Иван
Оценка:
42
 (
50
 гласа)

Камбитов достатъчно краде. време е да си ходи


12 Февруари 2019 20:15 | Кехайов
Оценка:
43
 (
47
 гласа)

Крадецът вика "Дръжте крадеца"!


12 Февруари 2019 20:17 | vvv
Оценка:
-13
 (
27
 гласа)

той лъже кой да е виновен я стига една и съща плоча въртите свикнахте да обвинявате що не сте на протестите а нема никой само стенкате и некои ви е крив който не работи не трябва да яде който иска да работи намира начин кмето та кмето омразнахте с едни и същи неща


12 Февруари 2019 20:19 | arh
Оценка:
23
 (
31
 гласа)

КМЕТОВЕТЕ СА ПО ВИНОВНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НАЗНАЧЕНИ ОТ ТЯХ!!! ТЪРСЕТЕ ОТГОВОРНОСТ ОТ КМЕТА! ПЕТРИЧ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД, НАБЛЮДАВА СЕ ЕДНО И СЪЩО ЯВЛЕНИЕ..... НЕКАДЪРНОСТ, БЮРОКРАЦИЯ, ЗАБАВЕНИ ПРЕПИСКИ, КОРУПЦИЯ, .....УНИЖАВАНЕ НА ХОРАТА.....


12 Февруари 2019 20:23 | Венци
Оценка:
-23
 (
33
 гласа)

Айде, почнаха да пишат агентите на Дони, и на Каната. Май ви хваща и вас шубето, този уж зеления застрои половината зелени площи и то в комбина с Тинчев. И Благоевград никога не е бил на 2 място за най-добър град за живеене, жалко за което, но и това ще стане през следващия мандат на Камбитов. Няма как да се краде и руши 25 години и повече, а после за два мандата да се възстанови всичко. Видно е за всички, че се подобрява града, но с магическа пръчка не става. Трябва време и търпение, и умение, каквото има Камбитов. Всичко ще се оправи


12 Февруари 2019 20:24 | inj
Оценка:
24
 (
30
 гласа)

който е влязъл в общината да работи и почва да се прави на генерален директор от най -дребната мишка до Кмет! ВЛАСТТА МАЧКА УМНИТЕ ХОРА! ОБИЧА ПОСЛУШКОВЦИТЕ!!!!!


12 Февруари 2019 20:25 | до Венци
Оценка:
22
 (
30
 гласа)

още колко време му трябва на Камбитов????? Толкова години крадене не му ли стигнаха????


12 Февруари 2019 20:29 | Кольо
Оценка:
21
 (
27
 гласа)

Наесен с песен, народа ще го прати я към Бояна, я към Падеш.


12 Февруари 2019 20:47 | Паола
Оценка:
-32
 (
42
 гласа)

Камбитов трън ви е в очите,
А властта остава във мечтите,
Я, по-добре се примирете,
Раните си оближете!
Камбитов си е кмет мечта,
Кмет на всички времена.
Вие пак сте шеста глуха,
На кой не му изнася да го ….


12 Февруари 2019 20:55 | ...
Оценка:
17
 (
21
 гласа)

Повтаряш се трол


12 Февруари 2019 21:05 | mima
Оценка:
-28
 (
42
 гласа)

Камбитов ще ви отвее като перушинки на изборите, колкото по го мразите, токова по силен става, човека си работа, а па че вие сте калпав и прос т народ той вина няма . Я си лекувайте нервите и злобата и потърсете начин да изкарате някой друг лев, тука и да плюете пари нема .


12 Февруари 2019 21:11 | До Паола
Оценка:
24
 (
26
 гласа)

Паоло, знаем за какво си загоряла, и мъж да си пак за същото... Няма кой, нали.


12 Февруари 2019 21:15 | До mima
Оценка:
18
 (
18
 гласа)

И ти си злобна, щото не си виждала някои неща на живо с години!


12 Февруари 2019 21:15 | Щерев
Оценка:
-22
 (
28
 гласа)

Камбитов и с това ще се справи, както с всичко до сега


12 Февруари 2019 21:21 | Божидар
Оценка:
18
 (
28
 гласа)

Е той се справи като разказа играта на цял град, та с архитекта ли няма да се оправи. Герб=гроб.


12 Февруари 2019 21:34 | попвасилев
Оценка:
-27
 (
35
 гласа)

Не мога да не призная - кмета е голем


12 Февруари 2019 21:37 | Божидар
Оценка:
28
 (
32
 гласа)

Голем.... лъжльо.


12 Февруари 2019 21:50 | Паола
Оценка:
-26
 (
34
 гласа)

Изборите наближават вече,
А Дончо и Злата от целта си са далече,
Камбитов превъзхожда ги категорично,
От това и няма нищо по-логично.

Бали, Милано… Ех, че екзотика,
Долавям дори и малко еротика,
За хорското доверие, обаче друго е нужно,
Хайде, по-добре, омитайте се дружно.
12 Февруари 2019 22:12 | Nia
Оценка:
27
 (
33
 гласа)

2010 г. е бил на второ място. А кмета слънце е от 2011 г. И какво му се подобрява на града, една по една затварят фирмите, скоро едно работещо предприятие няма да има. Е, то на кмета не му и трябват, зарята и плочките вървят още . До кога ли?


12 Февруари 2019 22:18 | Венци
Оценка:
-18
 (
26
 гласа)

Затварят не заради кмета, а заради лешпери от Бали и Милано, дето не могат и да се самозадоволят даже


12 Февруари 2019 22:20 | Бали
Оценка:
19
 (
19
 гласа)

Ти си... болен герберски трол.


12 Февруари 2019 22:21 | Малкия Петърчо
Оценка:
7
 (
11
 гласа)

Един се прави на сводник и продавач на бела, друг години наред дига краци заради мишки


12 Февруари 2019 23:15 |
Оценка:
11
 (
13
 гласа)

А иначе, как с пари от проституция, може да се строят сгради. Много печеливш тоя бизнес еййй!? некои хора не требва устата да си отварят.... шшшттт


12 Февруари 2019 23:52 | l
Оценка:
22
 (
22
 гласа)

Що за разследване могат да правят полуграмотни хора? Вие публикувате, каквото ви подадат.


13 Февруари 2019 05:06 | Иван
Оценка:
21
 (
25
 гласа)

Фактите са ясни - десетки лъжи и не спазени обещания. Недялко е за затвора, както и много хора от обкръжението му. Герберската паплач която му лиже задника много скоро ще ближе рани.


13 Февруари 2019 08:28 | обективни ГОЛЕМИ ЛЪЖИ
Оценка:
19
 (
23
 гласа)

Класическа измамна схема, издадено е разрешение за поставяне на временен обект, а не за строеж, изведнъж сградата става от временна в строеж и хоп купуваме си тайничко терен от 155 кв. м., ако тия от прокуратурата са толко тъпи нека го разберат.


13 Февруари 2019 08:29 | Елена
Оценка:
-14
 (
20
 гласа)

Даже кмета е бил толерантен. Може ли да е толкова нагъл този Тинчев.


13 Февруари 2019 08:33 | Иката
Оценка:
0
 (
18
 гласа)

И как така, архитекта е с "чисти ръце"? Ми то тея 27 апартамента с "честен" труд ги е поридобил


13 Февруари 2019 08:42 | Йордан
Оценка:
-10
 (
20
 гласа)

Този Тинчев, как може да е толкова нагъл? Седи и се крий с далаверите и 30-та апартамента, мишкар. Ще те отвее Камбитов


13 Февруари 2019 09:05 | Сирма Войвода
Оценка:
3
 (
13
 гласа)

Ама наистина ли някой на общинска заплата може да купи 27 апартамента? Те да не са лукчета бе? Така де, нека да сметнем. Ако заплатата на един служител в обшината да кажам на заплата за Гл. Арх. + бонуси е около 20 000 лв на година. И ако 27 апартамента са около 20 000 лв, това значи нищо не е ял, пил или харчил в последните 27 години. Ама в момента няма апартаменти део са 20 000лв. нали така?


13 Февруари 2019 09:50 | герб
Оценка:
23
 (
29
 гласа)

тинчев е архитект и знае законите много по добре от камбитов който дори не е доктор и това много скоро ще стане ясно на всички


13 Февруари 2019 12:39 | не сме слепи ,нито тъпи
Оценка:
17
 (
19
 гласа)

Тази сага с "Кончето" е още от 1990 година. Веднага след като почнаха промените се започнаха и далаверите. Тогава поне се криеха повече, имаха някаква срама, а днес не им пука, крадат като за последно... май на тези от ГЕРБ наистина ще им е за последно! Но все се надямав този път да не се измъкнат, като пръдни, каквато е практиката до сега, а да ги приберат на топло за дълго и да им се отнеме собствеността от кражби! Пък кмета намерил да се репежи с това дело сякаш не е част от наглите кражби и далавери, ама на едро!


13 Февруари 2019 13:05 | старогражданин
Оценка:
10
 (
14
 гласа)

Аферим на тези, които вкараха в конфликт кмет и гл. архитект в предизборно време. Снемане на политическо доверие днес, а не след после.
Бойко, прескочи Цветанов.


13 Февруари 2019 13:25 | ТЕ
Оценка:
10
 (
14
 гласа)

[quote=герб]тинчев е архитект и знае законите много по добре от камбитов[/quote
Ако знае законите, значи съзнателно ги е нарушавал 6 години. Ако не ги знае, сме имали некомпетентен главен архитект. От 29. 12. до сега къде спа Тимчев и не сигнализира за тази далавера? За колко други беше главен изпълнител на Камбитов? Или докато папаше кифтетата, не ревеше, сега като го изритаха, стана много принципен.


13 Февруари 2019 14:12 | Пипи
Оценка:
14
 (
20
 гласа)

Този архитект си го търсеше. Като съвестен гражданин на Благоевград исках да ми се издаде акт 16, но той ми отказа живея си и не плащам данъци, но ме вкара в съда със съседа, три години ходене по мъките . Спечелих, но този долен човек заслужава да бъде съден и подведен под отговорност за своеволията които правеше в общината. Най -долния човек с когото съм се сблъсквала в годините е този малък дребен плъх.


13 Февруари 2019 15:47 | старогражданин
Оценка:
2
 (
8
 гласа)

Предпочитам дузпата на Хвалипръцкото на Югозапада да я бие Бойко Борисов, а не Костадин Паскалев. Мераклии има и други. Преживях профуканите победи на Иван Костов, трябва ли още да преживявам. По-добре да пукна.


13 Февруари 2019 20:59 | До Бали, Венци и другите
Оценка:
-3
 (
9
 гласа)

Ей, много пари са ви дали и комунягите, и Дончо, и оная фльорца Злата та да плюете на поразия кмета и общината! Спрете се, бе, и се засрамете. вие да не искате Масева да се върне или оня плейбой Паскалев. Да пази бог от мераклии като Антон Тодоров и мадам Злата.


13 Февруари 2019 21:09 | Орлин махала
Оценка:
9
 (
11
 гласа)

Герберастите са уникално тъпи, който пише истината за провалите на партията им или за кмета-слънце автоматично е комунист или се казва Злата или Дончо. Тъпунгери, разберете, че нормалните, работещи българи ви ненавиждат.


13 Февруари 2019 21:12 | Любо
Оценка:
7
 (
9
 гласа)

И при Масева и при Паскалев, при всички преди Камбитов в града имаше живот, беше пълно с млади хора, имаше работа, хората бяха по усмихнати и ведри, не дишаха мръсен въздих и не бяха принуждавани да емигрират от родния си град.


14 Февруари 2019 07:34 | старогражданин
Оценка:
7
 (
7
 гласа)

Благоевград, а и цялата област изостават от средното ниво на промени след 90г. с много години. Главният град на Югозапада поживя доста години с Причкапов, Паскалев и безопасната игла Масева. Дадохте възможност добре да се окопае червената буржоазия и за капак Ви дойде и Камбитов. Добре програмирано безвремие. За Бойко Борисов развитието на Вашата област е държавен приоритет. Той да си види къде става разминаването. Дано му падне пердето.


14 Февруари 2019 09:37 | гражданин
Оценка:
10
 (
10
 гласа)

По-горе някой е нарекъл много точно Тинчев канален плъх, толкова неграмотен, некадърен и безличен и като архитект, и като човек. За това беше назначен от този кмет, който всъщност е същия неграмотен, некадърен и безличен доктор. Такива си ги избират днешните партийни лидери, за да са послушни, изпълнителни и най-вече благодарни, защото благодарния човек те гледа в очите и може и да убие за теб от благодарност! Днес сме свидетели на вихреща се посредственост, некадърност и високомерност на всички нива на управление, и колкото са по-ниско в иерархията, толкова са по-нагли, крадливи и направо разрушителни за сферите, в които работят!


14 Февруари 2019 10:21 | старогражданин
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

Гражданин, не приемам поставянето на Камбитов и компания с целия колектив на общината под един знаменател. Калинките не са измислени от Герб. Шуробаджанащината си я водиме от Освобождението, а калинките са нейни производни. Винаги е имало и пчелички и ще ги има. Те ни крепят като държава.
Специален поздрав на Областната администрация, перфектен колектив, надграждан във времето, независимо от силните на деня.


14 Февруари 2019 10:53 | Хомър
Оценка:
6
 (
6
 гласа)

Ако си мислиш, че в областната администрация са само професионалисти дълбоко се лъжеш, а наградите знаем кой, как и защо ги дава.


14 Февруари 2019 11:37 | старогражданин
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Имам впечатления от времето преди Герб и сега. През съдебната система. Изобщо не ги сравнявам с Кюстендил. По-сложна от Вашата област не виждам в страната. Пък те, бутат хората.


14 Февруари 2019 11:50 | Йода
Оценка:
8
 (
8
 гласа)

гражданин написа:Днес сме свидетели на вихреща се посредственост, некадърност и високомерност на всички нива на управление, и колкото са по-ниско в иерархията, толкова са по-нагли, крадливи и направо разрушителни за сферите, в които работят!


Браво-много добре казано и грамотно написано, за разлика от илитератите, дето пишат по поръчка.
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар