Джипитата се обявиха против Наредба 18, не искат касови апарати

28 януари 2020 13:12   4 коментара   8064 прочита


Общопрактикуващите лекари обявиха, че Наредба Н-18 е неприложима в областта на медицината. Лечението като „продажба“ и Лекарите като „оператори на продажби в търговски обект“ обезсмислят здравеопазването в България! те коментират, че дейността им е специфична, регулирана е от специални закони и наредби и касае живота на хората.

Прилагането в практиката както на базовия вариант, така и на специално регламентирания за лекарите вариант на СУПТО ще доведе до следното: - Базовият вариант ще създаде листи на чакащите на всички нива на здравеопазването. - За всяко влизане в кабинета ще се пише нов амбулаторен лист. - При прекъсване на връзката с НАП ще спира дейността на лекарите. - Увеличената бумащина ще затрудни лечебния процес. - „Облекченото“ СУПТО по чл. 52 ал. 2 ще лиши здравнонеосигурените лица от достъп до първична медицинска помощ.

Резултатът от прилагането на Наредба Н-18 в извънболничната помощ ще бъде: - ограничен достъп на всички пациенти до медицинска помощ; - натоварване на спешните звена с несвойствена за тях дейност; - загуба на информация за прегледите на здравнонеосигурените; - неточна статистическа информация за заболеваемост, обръщаемост, обхват с имунизации към МЗ; - връщане към писане „на ръка“ и на отделни файлове вместо интегрирана база данни в медицината; - намаляване на времето за преглед и обсъждане на лечението за сметка на времето за справяне с изискванията на наредбата; - повече болни хора, повече уморени лекари, по-недоволни пациенти; - по-скъпа медицинска услуга; - невъзможна защита на чувствителни лични данни; - неизпълнение на задължения, произтичащи от действащи закони и наредби, с цел да се удовлетворят изискванията на Наредба Н-18; - непосилни глоби вследствие на нарушените задължения по закони и наредби; - прекратяване на дейността на лекари от извънболничната помощ; - възможен срив на здравеопазването в България.

След влизане в сила на Наредба Н-18 джипитата ще са принудени да гледат предимно КАСОВИЯ АПАРАТ и КОМПЮТЪРА, да следят за съвпадение на часа на касовата бележка и часа на прегледа, дали сумите в касата са точно толкова, колкото на касовия апарат, а за пациента и неговите проблеми ще остава все по-малко време. Медицинският софтуер не е софтуер за управление на продажби, а база данни, необходима за вземане на решение за живота и здравето на ЧОВЕКА!.

Медицинският софтуер не е софтуер на универсален магазин (стока-плащане- касова бележка)! Необходимо е да се регистрират всички приходи! Ако спазят Наредба Н-18, нарушаваат няколко наредби на МЗ, обявиха джипитата. Ако спазват наредбите на МЗ, нарушават Наредба Н-18. И в двата случая подлежат на санкции за неспазване на наредбите в 4-цифрен размер. А в някои случаи ще има и последици за живота и здравето на хората.

Ние, ЛЕКАРИТЕ, искаме да практикуваме изкуството на медицината, да лекуваме, а не да гледаме часовника на касовия апарат; да броим регламентираните минути, докато в коридора стоят болни хора; да таксуваме пациентите по няколко пъти, ако след приключване на листа се сетят да попитат още нещо; да печатаме по 2- 3 листа за едно посещение; да пишем на ръка в ерата на интегрирана здравна информация и при наличието на адекватен за дейността ни софтуер; да позволяваме на всеки чиновник от НАП достъп до лични данни за здравето на нашите пациенти. Настояваме да се премахнат безсмислените ограничения в Наредба Н-18, пречещи на работата ни или да се отмени изцяло относно медицинската дейност (както няма ДДС)!

Всички хора в България по Конституция имат право на достъпна медицинска помощ и право на конфиденциалност! НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 1. Да отпадне изискването да вписваме в базата данни номерата на касовите бележки. Скъпо струващ лекарски труд се използва за безсмислено писане на „цифрички“, вместо за оказване на медицинска помощ. Новите касови апарати предават към НАП информация за издадените бележки на всеки 5 минути! 2. Да отпадне забраната за съхранение на медицинската информация от прегледите на всички пациенти, включително неосигурените, в медицинския софтуер по чл. 52а ал. 2!

Да се отложи влизането в сила на Наредба Н-18 до решаването на проблемите, които създава или да се отмени изцяло относно медицинската дейност! 3. Да престанат опитите на управляващите да регламентират в сектора задължения, които не могат да бъдат изпълнявани! След 10 години в България няма да има работещи български лекари, ако сегашната политика не се промени! 4. Фискалната дисциплина, с която цел е създадена Наредба Н-18, може да бъде постигната и без рестрикции за бизнеса и без регламентиране на неизпълними задължения.

Много по-ефективен ще бъде контролът, ако се създадат стимули за гражданите да съхраняват и предават с данъчните си декларации касовите бележки за разходите, които са направили през годината. В страните, където тази практика е въведена, почти няма необходимост от контролна дейност – гражданите сами изпълняват тези функции. 5. Подкрепяме организирания на 29.01.2020 г. протест на малкия и средния бизнес срещу Наредба Н-18.

Павел Руменов

4 коментара
28 Януари 2020 19:23 | Иво
Оценка:
2
 (
4
 гласа)

Спете още, не само джипитата ами всички трябва да се надигнат това не може повече да се търпи


28 Януари 2020 20:03 | пациент
Оценка:
7
 (
7
 гласа)

Защо да не плащат данък лекарите? Обърнали на бизнес, вместо да лекуват пациентите съвестно. Нали да си лекар е призвание или се бъркам?


28 Януари 2020 21:25 | Болен
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

"Пациентът" не се бърка! Нека да си плащат данъците, но вижте - обърнаха лекарите на счетоводители-писарушки. Не виждате ли? В повечето от времето, когато сме в кабинета им - пишат, вместо да преглеждат. Сега и касови апарати, а после не се знае какво ще им измислят---но и не да ни лекуват?!


28 Януари 2020 21:26 | Болен
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

"Пациентът" не се бърка! Нека да си плащат данъците, но вижте - обърнаха лекарите на счетоводители-писарушки. Не виждате ли? В повечето от времето, когато сме в кабинета им - пишат, вместо да преглеждат. Сега и касови апарати, а после не се знае какво ще им измислят---но и не да ни лекуват?!
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар