Административен съд – Благоевград отчете дейността за 2022 година с бързина, срочност и качество на правораздаването при висока натовареност 

18 март 2023 09:11   4 коментара   7109 прочита


 


Административен съд – Благоевград отчете 2022 година със срочно, качествено и прозрачно административно правосъдие. Докладът за дейността на Административен съд – Благоевград за 2022 година представи председателят на съда Стоянка Пишиева – Сахатчиева. 
Отчетното събрание на административните съдии в Благоевград уважиха председателят на VIII отделение във Върховния административен съд Бисерка Цанева, магистратите Василка Шаламанова и Мария Тодорова, последователно административни ръководители на Административен съд – Благоевград от създаването на съда през 2007 година, които правораздават във Върховния административен съд. 
През отчетния период в съда са образувани 1 782 броя дела, от които 1162 броя първоинстанционни и 620 броя касационни дела. През 2022 година общият брой на делата, стоящи за разглеждане е 2 266, първонстанционни и касационни, от които свършени през периода са 78. 3%. Тези цифри са показател за поддържане и продължаване на утвърдената през годините тенденция за приключване на голяма част от стоящите за разглеждане дела. 
Действителната натовареност на съдиите в Административен съд – Благоевград за първото полугодие на 2022 година е с 4% над средната натовареност, при която работят административните съдилища в България. Встъпването в длъжност на трима съдии в Административен съд – Благоевград в началото на отчетния период се отрази благоприятно на натовареността на магистратите, и въпреки това показателите отново нареждат съда на първите места по натовареност в страната сред административните съдилища. За първото полугодие на 2022 г. (до която дата са налице обобщени от Висшия съдебен съвет статистически данни) Административен съд – Благоевград е на шесто място по действителна натовареност на съдиите към делата, стоящи за разглеждане. Действителната натовареност на съдиите в Административен съд – Благоевград към всичките дела за разглеждане е 21. 03. Този показател потвърждава установената висока натовареност в работата на съда. 
Изводът за устойчивост в бързината и ефективността на административното правораздаване се подкрепя от данните за решените от съдиите при Административен съд – Благоевград в тримесечен срок дела. Те са 1 239 броя от общо 1 775 бр. свършени за отчетния период дела или 70% от образуваните дела. 
Анализът на данните от утвърдените от ВСС статистически таблици мотивира извод за продължаваща установената практика в работата на съда за бързина при насрочване, разглеждане и приключване на образуваните първоинстанционни и касационните дела, срочност и добро качество на съдебните актове, което води до извод за ефективност на правораздавателната дейност, осъществявана от съда. 
Отчетените за поредна година достижения в дейността на Административен съд – Благоевград са следствие на добра професионална подготовка, мотивираност и отговорност на магистратите от Административен съд - Благоевград. Принос за постигане на добрите резултати безспорно имат и всички съдебни служители, които и през 2022 г. изпълняваха срочно, качествено и отговорно служебните си задължения, отбеляза председателят на съда Стоянка Пишиева – Сахатчиева. 
Показателите за срочност от работата на магистратите в Благоевград бяха високо оценени от съдия Бисерка Цанева, председател на VIII отделение във Върховния административен съд. „Делата насрочвате и разглеждате изцяло в законоустановения срок“, каза съдия Цанева, като в оценката си отчита високата натовареност на магистратите в Благоевград. 
През 2022 г. по окончателното разрешаване на битовия проблем на Административен съд – Благоевград се изпълниха в значителна степен дейностите по основен ремонт и преустройство на предоставената за нуждите на съда сграда, находяща се в гр. Благоевград, на ул. „Крали Марко“ №2. Дейностите се очаква да приключат през настоящата 2023 година, отчете още председателят на съда Стоянка Пишиева – Сахатчиева. 
 


Още от: Общество

Принтирай статия
4 коментара
18 Март 2023 15:56 | Въпрос
Оценка:
8
 (
8
 гласа)

Какъв е този съд, който позволява на лице, съдено в момента от Административния съд, да присъства на отчетното събрание?!!!???


19 Март 2023 10:29 | въпроси
Оценка:
4
 (
4
 гласа)

Лъцето от снимката се жалва в Административен съд от 1 година и 8 месеца? Чака се решение от 2 месеца? Не можа да тръгне делото при предишния съдия, но за сметка на това назначи снаха й на работа в ЮЗУ. Знаещите да напишат коя е? Този независим съд! Чакам решението, което няма как да бъде в негова полза? Съда работи за лицето, до края на мандата на същото?


19 Март 2023 11:31 | само питам...
Оценка:
5
 (
5
 гласа)

Ами този задник на втория ред вляво, Юруков, чий го дърви на заседание на съда? Или се надява мазния до-цент до него Марин да го спасява от дела за кражби в бъдеще?


19 Март 2023 11:41 | Пурко
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

Пишман-“професора“ БоЮр да не би да си е напечатал тапия от ЮЗУ-то за адвокатин, че се мъзри тамо?
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар