Уникален мегалитен комплекс, отново с човешка глава, обявиха от Сдружение САТО!

01 септември 2013 22:50   26 коментара   22071 прочита


То се намира северно от тракийското светилище „Градище” и носи името името „Прав каминь”

Комплексът е открит през 2005 година от Тодор Узунов, а информация за него е постъпила в РИМ Благоевград през 2007-ма. Оттогава периодично са извършвани наблюдения, но новината не е разгласявана публично.

Взехме това решение поради тогавашната невъзможност обектът да се охранява от набезите на иманярите, споделиха от сдружението. При нарасналата популярност на тракийското светилище „Градище” между Долно Дряново и Сатовча и работата на археолозите там ситуацията коренно се промени, вече има постоянна охрана в района и опасността от нанасяне на вреди е съществено по-малка.

Комплексът представлява мегалитно съоръжение от монолитни каменни блокове разположени в три обособени групи с ясна обредна цел.

Първата представлява Пе-образна конструкция от блокове, които образуват своеобразен свод и коридор. Той е правилно оформен, широк около 60 см и ориентиран по посока изток. Над него се намира покрив, върху който се откриват три кръгли вдлъбнатини, които представляват ями за приношения, известни в археологията като „шарапани”. Като преддверие към прохода е оформен коридор, ограничен от два високи блока, които оформят своеобразен път -„дромос”.

Преминавайки през първото съоръжение се излиза на каменна площадка с естествен насип от 30 см. хумус, образувал се вероятно след излизането на комплекса от употреба. Именно на нея, в ляво от първото съоръжение се намира висок, вероятно изправен с човешка сила блок с обща височина около 3.80 м. С право можем да го наречем „олтар” защото именно пред него и по самата му южна част се откриват видими, високи следи от обгаряния, в следствие от провеждани ритуали с огън или от приготвяне на жертвени животни в дар на божеството непосредствено пред самата скала.

Уникалното в случая е, че този блок е умишлено скулптиран във форма на човешка глава! Наподобени са очи и уста като за нос е използвана естествена извивка на скалата. Друга естествена извивка в горната част е оформена като шапка с „калцун” или „корбилос” и известна от времето на траките като фригийска шапка по името на тракийското племе фриги. В долната си част скалата е оформена прецизно като пиедестал. Изкуствената намеса върху нея се потвърждава от оскъдното количество скален лишей в местата където е работено защото той се възстановява изключително трудно след разрушаване на биологичната му среда. Този афинитет към човешко наподобяване (антропоморфност) вероятно ще се окажаe белег на мегалитната култура в Родопите и с право може да се определи като „култура с характер”!

Третият елемент е място, обградено от сходни по форма и големина каменни блокове, разположени в полукръг по посока на първите две съоръжения и спомага за образуването на затворена площадка. То вероятно е служело за приготвяне на даровете и провеждане на празненствата по случай успешния ритуал. Като цяло се забелязва ролята на камъкът като средство за опазване на Земята – майката Гея от жертвената кръв на животното. Тя като „компонент” е главното божество за всички индоевропеските народи в ранния стадий на техните вярвания. Нейното омърсяване било сигурен знак, че няма да достигнеш прераждане в отвъдното. Същата била ролята и на пречистващият огън при кремациите защото тялото се смятало за нечисто. Вероятно такава е и ролята на каменната площадка.

Предназначението на комплекса е ясно. Той представлява напълно завършен, уникален по своята категоричност на елементи, център за лечение на духа и тялото. Подобно разширение на функциите се налага поради факта, че в късната античност, а вероятно и по-рано, този тип „промушкалки”, както хората ги наричат, лекуват както страхове така и недъзи при хората. В случая обаче откриваме потвърждение за така популярните от времето на V- IV век пр. Хр. „очищения”, описвани многократно в античната гръцка литература. Те представлявали ритуал по пречистване на душата срещу заплащане в натура, посредством принасяне на жертвени животни или направо, чрез парични средства. Частична форма на така познатата ни индулгенция. Това е най-вероятната функция на този комплекс като се има предвид и близостта му с главното светилище на м.„Градище”, от което той вероятно е неделима част. Картината, която се налага сама е, че жреческото съсловие в негово лице е имало тук свой независим мощен икономически център. Той е бил основният инструмент за набавяне на средства, тъй като тези ритуали, подобно на днешните Гергьовден и Илинден, генерират огромно количество подаръци и парични средства. Ако го сравним с „промушкалката - Скрибина”, намираща на няколко километра източно и представляваща повече подобрено природно образувание, неговото старателното оформяне и подредба говори само по себе си за съществена му религиозна и социална роля. Тук е положен обществен, вероятно и платен труд при ясна организация и планиране.

Керамиката, която се открива след неизбежните набези на иманяри в границите на комплекса показва абсолютно сходство с археологическата картина от голямото светилище „Градище”, където работи екип на археоложката доц. д-р Анелия Божкова. Тя принадлежи на няколко епохи като най-ранната от тях е каменномедната от V хилядолетие преди Христа. С една дума – пред нас е съоръжение функционирало от близо 7 000 години! Следващите добре представени епохи са края на първият период на ранножелязната епоха, около VII в. пр. Хр., целият римотракийски период и времето на късната античност. Това съвсем не означава, че през останалите епохи то не е посещавано! Просто в определени времена поради различни събития то е изживявало пикове в посещенията и те се открояват най-значимо. Подобни причини могат да бъдат както литосферни промени така и големи миграционни процеси, повлияли значително на живота в югозападните Родопи. Така в ранножелязната епоха се наблюдава демографския бум, следствие на ранен интерес към рудодобива или от инфилтриране в планината на голяма бежанска вълна от равнинните части, причинена от преразпределяне на територии по протежение на егейския бряг. Това вероятно се случва и в VI век след Хр., добре представен с керамика от комплекса. Тогава е времето на нахлуването на славяните смолени в тези земи, което във всички случаи е станало, чрез военни действия. Тези събития повлияли пряко на психологическата картина в района, породили основателни страхове и предизвикали извънредно голям стремеж от принасяне на дарове, с цел омилостивяване на божествата. Тези съоръжения се посещават и днес със същата цел и това, че не откриваме огромно количество предмети от XX век съвсем не значи, че тяхната функция е замряла. Причините, поради които именно този комплекс за разлика от „Скрибина” е останал скрит се корени в късното зараждане на село Долно Дряново. То се създава от насилственото разселване на големия металообработващ център Букорово, което кара местните хора често да бъркат имената на местностите. Дори и днес те нямат голямо количество своя земя и обработват имотите на с. Крушево, което е запазило първоначалното си местоположение, вероятно непроменено от античността.

Наименованието на местността, в която се намира комплекса е „Прав каминь”. Важно е омекотяването на последната съгласна да се запази в бъдещото наименование, защото то е част от етнографската картина на събитията от района и говори за приемствеността, с която е белязан комплекса през вековете. То налага и приоритетът към един от сегментите на комплекса, а именно „каменния олтар” – изправения камък, без оглед на това кое божество представлява наподобеното изображение. Омаловажаването на последното говори за славянския произход на думата и недостатъчното разбиране на този образ. Във всички случаи той бил чужд на новодошлите, но изглежда те припознали в него нещо свое, свързано например със свещената скала и вероятно приели с охота да го използват в ролята на оброчен камък. Естествено, археологията е науката, която ще определи реалната историческа картина и ще даде отговор дали славяните са приели и продължили да го използват.

Като сдружение за опазване и възстановяване паметници на културата, САТО призовава иманярите, извършващи нерегламентирани разкопки в този район да се въздържат от подобни действия не само поради незаконния им характер, а и защото в този обект не са извършвани погребения, а единствено жертвоприношения. Това изключва намирането на скъпи предмети или гробни дарове. Фрагментираната керамика е плод на хилядолетните ритуали на жертвоприношения, извършвани в него и разчупвани според обичая на прадедите ни от далечни и по-близки епохи. Унищожавайки автентичният пласт, се ограничава и възможността археолозите да създадат правилна и точна картина на събитията, което е важно не само за науката, а и за цялото местно население, защото именно тази древна култура е огромният икономически потенциал за рекламиране на района и излизането му от порочния кръг на пословична бедност.

26 коментара
02 Септември 2013 12:30 | страхотно
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Браво! Ако можеше много такива неща да се чуват за да добият наште хора повече самочувствие! Сега ще има с какво да се хвалим на приятелите.


02 Септември 2013 12:40 | nn
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Това е главата на Башев! :-) !!


02 Септември 2013 12:44 | мунчо
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Неее бе човек!! Това е главата на Арбен Мименов. Башевата е на Градището. Виж че на тояноса екато на вълкоселския плужек, а наоня на градищее остър като на гризача агент Манол??


02 Септември 2013 12:53 | Сали
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

и тва ли окупираха вече беееей!. Вашта мама нещастна депесарска. Башев да даде сметка запарите които опока на това Градище..... наште приказват не знам дали е верно някойда каже - че е изял мильон и половина там за дървени парапети, а платили на дърводелците общо 50 бона... не знам дали е така... хората ще казват


02 Септември 2013 12:59 | до САТО
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Браво хора! Стопля ми се сърцето като чувам за такива неща, които са гордост за нас. Днес се майтапихме, че баирите стават "обекти", а при нас баири бол!!! .....Де секи да беше нещо тракийско де. Но имам иедна забележка. Гледаме и четем от бая време че правите все добри неща, ама все за горния чеч. Неесправедливо така! Може и наште баири да са нещо важно. Елате и тук на проверка.


02 Септември 2013 15:07 | 1230
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

А не може ли тези неща да станат места за посещаване на туристи. Така малко по малко ще заидва народ и ще се размърда края. Аз не знам дали получават нещо тия хора но явно тях това си ги влече. Поздравяваме ги за работата от която всички печелят.


02 Септември 2013 15:12 | Ст.Пеева
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Прекрасен материал! Преди всичко ценен! Информацията, която давате за погребалните практики и ролята на камъка е невероятно логична! Винаги съм смятала същото, че тези правила не са дело на траките, които познаваме, а са на хората от каменномедната епоха или онези, които Фол наричаше прототраки. Съоръжението наистина е нещо изключително интересно и няма да остане незабелязано от любителите! Успех във всяко начинание!


02 Септември 2013 15:18 | китка
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Четох за това във вестника и останах очарована от отношението на този човек Узунов къ приносът който има. Той споделя там, че не съгласен с името откривател.... И питам колегите! Колко от нас ще посмеят да кажат това!? Всички се тупат за обратното! Да ги четат, да ги пишат, а човека казва "откпиватели се онези хора от ранножелязната епоха" които го преоткрили и му дали тласък към нов живот. Поклон! Явно за вас работата е преди всичко удоволствие!


02 Септември 2013 15:42 | до китка
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

добре жено, но тия правят нещо а другити им го развалят.... На власт са диваците от ДПС и който е над-тях го шкартират веднага и почват потайна битка срещу него. Ако тоя Узуновия беше тука а не от София щеше майката да му разкатаят. Такова е положението тука.... крадливо и ебливо.


02 Септември 2013 15:45 | до до китка
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

....И завистливо!!?


02 Септември 2013 16:09 | до мунчо
Оценка:
-1
 (
3
 гласа)

Хехехе..... Яко! Двамата помака вече имат паметници! Да ги погребват там някъде и айди да се свършва!


02 Септември 2013 16:11 | китка
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

А кои са Мименов и Башев? Археолози ли са?


02 Септември 2013 16:16 | до мунчо
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

Направо изби рибата!!! :-)))))..... Археолози са, но търсят европейски фондове закопани някъде! Но вместо това Мименов закопа община Сатовча ., а Башев бщина Гърмен. Добре че гербаджии либерализираха изкупната цена на тютюна и хората мръднаха малко с парите иначе тия двамата направо им разказаха играта! Глад! Глад! Глад!


02 Септември 2013 16:23 | до китка
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

Госпожа, тези двамата не са археолози, а са против археолозите! Те са организирана престъпна група! На Мименов секретарката му е дъщеря на най-големия тартор на иманярите в Чеч - такказват на този район. Направо не ти трябва да знаеш защото ще ти стане лошо. Даваха два филма по НОВА как разкопват всичко с багери и кмета във филма даже каза че не го познавал. Демек не познавал тъста сищото той и дъщеря му са чифт от 12 години. ЕДИН ПЪК ОТ СЕЛО сЛАЩЕН ГО ХВАНАХА С ТРИСТА АНТИКИ а тоя е на кмета пак сол-ташак. Археолози ли - това са професионални гробари по плячкосване на исторически предмети!


02 Септември 2013 16:28 | яко!
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Хубава статия. Това което ми хареса и изпитах малко носталгия бе рисунката на Узунов. Върна ме в годините на Шлиман и Еванс. Колко по-разбираеми са нещата когато преминат през очите и ума! ....А конкретно: този пиедестал направо ме разтърси. При този обем на работа това сигурно е обработвано с месец при непрекъсната работа. Благодаря колеги!


02 Септември 2013 16:37 | до до китка
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

ти да не си другия сол ташак на кмета та знаеш толкова подробности - или си от поръчителите на филма сатовчанска щанга, щангата от кочан, пламен комисиона и други подобни


02 Септември 2013 16:50 | fft
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Господин Узунов, това не е фригилска шапка..... в нашия край му викаме капица:)))))


02 Септември 2013 16:58 | ХХХ
Оценка:
1
 (
3
 гласа)

Че общината са гола вода тва е факт! Че са крадци твае факт! Че си плащат за избори и тва е факт! И като е така аз питам .....защо държавата не се намеси и да ги маха тия пладнешки крадци от общините???! Защо???! Значи държавата ни е направо сбъркана.... Е за тва хората напускат масово и не щат да ги гледат тия мизерници!!!!!


02 Септември 2013 17:00 | ДО МИМЕНОВ
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

МИМЕНОВ КАЖИ ОТ КЪДЕ ИМАШ ПАРИ ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА!!!!..... ЗА ТОВА ЛИ СИ ИЗБРАН КМЕК, ДА КРАДЕШ НАРОДА!!?


02 Септември 2013 17:04 | благодаря
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Прочетох много интересни неща. Така разказано придобих представа какво и как се е случвало. Ние наистина гледаме с пренебрежение на живота от предишните епохи, но те наистина са били не по-различни от нас и имали същите проблеми и похвати както се описва тук. По-важното е, че от тях ни дели много малко. Ние наистина вършим всичко подобно на тях и вероятно от тях сме го наследили. Радвам се да има такива статии повече!


02 Септември 2013 17:27 | AK
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

От Струма скриха статията защото Башев се е обадил!? Ние ги разбираме тези работи, но защо така бързо подложихте задника на Доган а?..... един Башев да ви плаши?! Не е ли резил това?


02 Септември 2013 17:34 | до
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Ако е така е срамота! Хората имат право да кажат каквото мислят?! Защо ги цензурирате?..... а и статията е за история?!


02 Септември 2013 17:37 | до
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Виждам че прочитанията са над 1734 и коментарите много но статията я няма в класирането..... значи наистина тука има цензура!
в ИНФОМРЕЖА също има статия и там хората си пишат каквото искат без да ги ограничават. Четете там.


10 Септември 2013 11:35 | dp
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Полезна статия и уникална наистина находка. Поздравления за САТО! Тези хора работят изглежда с огромно удоволствие..... И преди всичко са скромни хора, което е признак на интелигентност!


12 Септември 2013 00:09 | Петър Ефтимов
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Наистина интересно нещо... Виждал съм много подобия на нещо, но за пръв път виждам обработена скала до такава степен! ....То е ясно, че "скулптурът" е използвал естествената форма на скалата, но все пак си е скулптура!


12 Септември 2013 00:17 | Нина Колева
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

За тези от САТО слушах миналата година. Хората там са всякакви, но може би това му е доброто, че имат по-широки познания по различни въпроси. Хубавото, освен находката е, че за пръв път от много години виждам рисунка! Тази практика трябва да се върне в археологията... Но с рисуване а не с онези досадни точици, които използват в Корелдроу.
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар