Има как от училището и университета да излизат мислещи хора със съвременни знания и умения 

28 март 2023 13:57   2 коментара   2093 прочита


 

Учители и ученици, които отиват в училище с удоволствие, защото им е интересно, полезно и приятно да работят заедно. Децата се научават да мислят, да се изразяват правилно, да работят в екип и постигат успехи без нужда от частни уроци. 
От университетите излизат специалисти със съвременни знания и умения, които отговарят на потребностите на бизнеса, и намират бърза и успешна професионална реализация. Българските висши училища гарантират качествено обучение и са търсени от чуждестранните студенти. 
Има как. 
Така ще изглежда българската образователна система в края на пълен управленски мандат на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ. 
За ПП-ДБ качествено средно образование означава училището да открива и развива максимално потенциала на всяко дете, като стимулира критичното мислене и личните способности, без зазубряне на дати и факти. Стремим се към образователна система с по-малко стрес, която по интересен за децата и учениците начин да изгражда у тях такива личностни, социални и професионални качества, каквито ще им бъдат необходими утре, когато икономиката и обществото ще бъдат различни от днешните. Така българските младежи ще бъдат конкурентоспособни на своите връстници в Европа и в света и ще могат лесно да намерят желана и добре платена работа както в България, така и извън нея. 
За да постигнем това, си поставяме няколко основни задачи, по които ще работим успоредно. Първата е да намалим фактологията в учебниците и да осигурим повече време за осмисляне на учебния материал и за упражнения. Така учениците ще могат да се научат да мислят критично, да изразяват собствено мнение, да обсъждат и спорят, да работят в екип. 
Ще улесним постигането на тези резултати, като продължим да развиваме дигиталните образователни ресурси – електронни уроци, видеоматериали, тестове. Така по-лесно ще привличаме и задържаме вниманието на учениците, ще повишим интереса към ученето и постепенно ще преминем към персонализирано обучение, съобразено с възможностите, интересите и талантите на децата. 
Ще осъвременим методите на преподаване в предучилищното и училищното образование – чрез игри, работа по проекти, участие в дебати, практически занимания, уроци на открито и други подобни. Ще поканим в класните стаи експерти от бизнеса, университетски преподаватели и здравни специалисти. Ще разширим безплатната програма за извънкласни дейности по интереси, като добавим занимания по природни и технически науки. 
Актуализирането на заплатите в образователната система остава приоритет. Предвиждаме да поддържаме учителските възнаграждения на ниво от 125% спрямо средната заплата в страната, за да привличаме млади хора към учителската професия. Ще намалим административната тежест за учителите и директорите и ще дадем повече свобода на преподавателите по отношение на учебния процес. 
Към това ще добавим активна работа за повишаване на авторитета на учителите и за подобряване на тяхното взаимодействие с родителите. За целта предвиждаме да създадем Етичен кодекс за взаимодействието между учители и родители, който да бъде приет след обществено обсъждане. 
Ще подобрим подготовката на бъдещите учители в университетите, ще осигурим менторска подкрепа на младите преподаватели в началния период от професионалното им развитие. 
Разчитаме тези мерки да имат още важни позитивни ефекти – да намалят агресията в училище, да привлекат в клас децата в ученическа възраст, които сега са извън училището, и да свият до минимум броя на отпадащите от образователната система. Още в последното редовно правителство на Кирил Петков през 2022 г. започнахме активно да работим в тази посока. Дадохме началото на проекта за електронни ресурси „Дигитална раница“; заделихме над 400 млн. лв. за ремонт и строителство на детски градини, училища и спортни площадки; започнахме мащабна програма за безплатни извънкласни дейности за спорт и изкуства във всяко училище, направихме детските градини безплатни, а в 48-ото Народно събрание подкрепихме безплатните учебници за учениците. В следващия мандат искаме да построим нови модерни училища, детски градини и ясли там, където не достигат; да модернизираме вече съществуващите, където е необходимо. С европейски средства ще изградим STEM кабинет във всяко училище. 
Качествено висше образование в България ще има, когато се подобрят системите за акредитация на университетите и за атестиране на преподавателите, защото така те ще бъдат мотивирани да се развиват постоянно. Тези промени ще вървят ръка за ръка с осъвременяването на материалната база и насърчаване на включването на университетите в национални и международни образователни и научни мрежи и сътрудничества. 
Студентите ще придобиват съвременни и необходими за реалната икономика знания и умения, ако се активизират връзките между висшето образование и бизнеса и между университетите и училищата. Това ще подпомогне осъвременяването на учебните програми, ще осигури по-добро професионално ориентиране и по-успешна реализация на младежите, както и по-ефективно удовлетворяване на потребностите на бизнеса от специалисти. 

Предизборна публикация. Купуването и продаването на гласове  е престъпление 
 

2 коментара
28 Март 2023 14:49 | 7
Оценка:
3
 (
5
 гласа)

"Има как. " Пак ще има ак ак


29 Март 2023 08:41 | Чука
Оценка:
1
 (
3
 гласа)

Има как .... да ни довършите!
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар