Археологът Анета Бакъмска: Без ОВОС строят Лот 1 на АМ “Струма”

30 януари 2012 00:20   10 коментара   7854 прочита


Строителите без концесия получават кариерата и добиват безплатен инертен материал, затова е толкова важен този обект

Разговор между министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и ръководителя на археологически разкопки Анета Бакъмска в предаването на БНР “Неделя 150”.

Водещ: Имахте възможност, госпожо Павлова, да обсъждате работата на археолозите, като преди това се изказахте неподготвени, че археолозите спекулират или изнудват. Тъй като сега заради снега не може да се работи очевидно на археологическите обекти, на които Вие пожелахте да се ускори работата, нека да включим археолога Анета Бакъмска.

Лиляна Павлова: Не мога да приема, че сме се изказали неподготвени и не мога да приема този коментар, тъй като аз не се изказвам неподготвена. Аз се изказах изключително подготвена, когато казах, че не може да спираме работата по изключително важни строителни обекти в изчакване да се случат едни дейности. Това, което беше нашето желание, беше именно това, което най-накрая се случи - да работим паралелно, със съвместни усилия, при разбиране и от двете страни. И то при много ясно ценообразуване и цени, които са адекватни. Така че не мога да приема този коментар. Съжалявам.

Водещ: На заседание на правителството от края на миналата година Вие казвате, че археолозите изнудват. Беше редно да си оттеглите думите назад от гледна точка на крайно негативната оценка, която поставяте за техния труд.

Лиляна Павлова: Аз имах основателни причини да кажа това нещо, но не по отношение на всички археолози. Ние говорим за конкретни обекти, за конкретни цени, както виждаме, може на много по-ниска цена, при много по-кратки срокове, паралелно с процеса на строителството да се случват.

Водещ: Как виждаме? Къде виждаме?

Лиляна Павлова: Виждаме от работата, от това, което самите археолози и колегите споделиха, когато се явявахме заедно по места, по обекти и в Шумен, и на магистрала “Струма”. Така че, мисля, че успяхме да постигнем един синхрон най-накрая.

Водещ: Нека да проверим това, да се задълбочим върху тази картина. Госпожо Бакъмска, госпожа Бакъмска е тази жена, която разговаряше активно при Вашата визита на магистрала “Струма” Добър ден. Здравейте, ако ни чувате.

Анета Бакъмска: Да, чувам ви.

Водещ: Може ли да ни кажете осъществи ли се тази хармония и дружба с ведомството на госпожа Павлова в намирането на точните обещания за темпове на вашата работа?

Анета Бакъмска: Чак за хармония не може да се говори. Аз не мисля, че кой знае какво се е променило след онова министерско заседание. Ние наистина бяхме на магистралата и там натискът беше да се приключи по-бързо, беше не за моя обект, който се знае отдавна, че трябва да се работи, а за обекта на колегите от Кюстендилския музей при Дяково, където обаче не се качиха журналисти и там никой не разбра какъв сериозен проблем има. Защото проблемите всъщност са системни между нас и пътната агенция. И най-напред се прави обхождане на трасето, което те ни дават, за да кажем има или не археологически обект по трасето. И когато това беше направено още 2007 година, има разрешение за едно трасе да бъде строено - т.нар. кафяв вариант. И на това трасе имаше един-единствен археологически обект за проучване, това беше моят обект при село Делян. При Дяково се появи обектът на колегите от Кюстендил, когато се разбра, че трасето е променено.

Но за системния проблем. Имаме договор с пътната агенция от април 2009 година. Финансиран е нашият проект 2010, но едва през юни 2011 година те ни въведоха в трасето, т.е. платиха пропуснати ползи, защото ние можем да получим разрешение за теренно-археологическо проучване, едва след като имаме съгласие на собствениците. А те в момента, в който отчуждят земята, започва строителство. И тук се явява конфликтът не върху сумите, а върху сроковете. Но досега не се е случило археолози да забавят инфраструктурни обекти и това, което се внушава на обществото, изобщо не е справедливо. Както и пренебрежителното изказване за това, че за да могат те да си копаят, трябва да бавим инфраструктурните обекти.

Значи всичко можем да си построим. Можем да си построим магистрали, стадиони, спортни зали, но културно-историческо наследство не можем да си построим. И унищожавайки един паметник, ние обезнаследяваме човечеството, не само съответния регион. И това, което искам да кажа и което е много важно, с промяната на трасето при Дяково. Трасето, по което ние сме обхождали и сме казали, че не съществуват археологически обекти, беше в основата на хълма. Сега трасето минава през билото на хълма, където се намира едно укрепено късноантично селище. Там са няколко периода - Рим, желязна епоха. И фактически строителите без концесия получават кариера. Затова е толкова важен този обект.

Водещ: Как така без концесия получават?

Анета Бакъмска: Ами на практика, когато трасето минава през един баир, и те, за да го свалят на нужната дълбочина - копаят, и тоя интертен материал го полагат по по-ниските части. Така че на практика те получават безплатен инертен материал и затова толкова е сериозен натискът. Защото около моя обект, където ще има насип, строителите не могат да работят от двете ни страни и ние на никого не пречим.

Но там, където трябва да се добива инертен материал, тоя археологически обект е направо фатален за строителите, защото на тях им е нужен инертен материал. И затова е тоя натиск към колегите да свършат бързо, а трябва да ви кажа, че става дума за нещо от порядъка на 56 дка - такава площ трябва да се проучи в отрицателно време. И как да стане това до май, до юни? Аз не си го представям. Просто паметникът ще бъде унищожен. В това съм сигурна, но отговорността да я носим ние, а не тези, които държат машините. Биха могли да го направят. Пускат си машините, казват: “Ние нарушаваме закона за това и това, и носим отговорност”. А не да оставим обектите лошо проучени, недопроучени, само някое сондажче, за да може да се строи. Просто обезнаследяваме и нацията и човечеството по този начин.

Водещ: Дано не дочакаме такава културна катастрофа, която предвиждате, госпожо Бакъмска. Да чуем какъв е отговорът на госпожа Павлова, която предполагам, че в тези дни опреснява познанията си за значимостта на наследството, културното. Слушам Ви.

Лиляна Павлова: Изключително съм изненадана от думите на госпожа Бакъмска. Виждам, че тя е станала професионалист и в строителството на магистралите освен в археологията...

Водещ: А, Вие я иронизирате ли?

Лиляна Павлова: ... /.../. Но искам да отбележа няколко неща. Първо, с госпожа Бакъмска досега ние проблем не сме имали. Това го подчертахме и когато бяхме на място, на терен с нея. Тя, очевидно, обаче има някакъв проблем, който не е ясно какъв. Тъй като, както тя сама отбеляза, с нея нещата са от много време известни. Ние проблем с пернишката част на магистралата нямаме. С нея имаме и договор. Работихме в изключително добра координация. Поне това бяха моите впечатления.

Очевидно тя има нещо друго предвид, което не е ясно точно какво /.../ частта на пернишката част на магистралата, която, пак казвам, ние имахме и договор с нея. Много бързо съдействаха колегите и нейният екип, и нещата вървяха доста добре. Надявам се и така да продължат, въпреки този негативизъм, който чухме, че току-що беше представен. По отношение на горната част, кюстендилската част беше проблем наистина и аз смятам, че ние сме го решили, тъй като самата госпожа Бакъмска не знам защо говори от името на колегите от кюстендилския музей, тъй като все пак това са различни обекти и самите те доскоро твърдяха, че не трябва да се месят един на друг. Там какво се случи? Там се случи точно това, което се разбрахме, когато бяхме на место.

Екипът от кюстендилския музей, колегите археолози там, съвместно със строителя, това, което беше разкрито, е обособено като терен, платени са им аванси, колегите работеха. Разбира се, сега в снега няма да могат. Това, което е разкрито, ще бъде обследвано, ще бъде направена специална възможност да бъде дадена това да бъде експонирано. Така че, вярвайте ми, никой нищо няма да унищожи. А паралелно с това ние ще построим една прекрасна магистрала, ще /.../ нашето наследство, ще направим нещо хубаво. И се надявам този негативизъм, който струи от устата на колегите от гилдията, ще бъде преустановен, защото тук не говорим нито за отговорност, нито за прехвърляне на вина. Тук говорим за съвместни действия и аз виждам, че те се случват, поне на кюстендилска територия.

Досега бяха и на пернишка, но виждам, че там нещо има притеснения. Но аз вярвам, че ако се заровят емоциите, ще можем да намерим добрия баланс и синхрон, така че нещата да се случат. А по отношение на инертните материали, виждам колко е компетентна госпожата по отношение на добива на инертни материали, но ние трябва да отбележим, че това нещо е факт и е ясно от много време, защото част от тръжната документация, с която е обявен търгът за избор на изпълнител, е именно посочен точно теренът, от който ще се добиват инертни материали като част от обекта.

И ако ние сега изменим мястото и терена, който е абсолютно законно предоставен на строителя за добив на тези инертни материали, ще трябва да платим допълнителни средства от държавния бюджет, а аз съм сигурна, че всеки данъкоплатец, всеки един от нас няма да иска да плащаме два пъти за едно и също нещо. Но пак казвам, хубаво е госпожата да не се намесва, тъй като ние с колегите от Кюстендил, които именно са на терен и трябва да обследват този терен, сме наясно и работим много успешно в последните седмици.

Водещ: Много се учудвам на Вашия тон, госпожо Павлова, за Вашата демократична мярка - “да не се намесва”, “да не знае”. Това много ме забавлява като Ваша емоционалност.

Лиляна Павлова: Ами вижте, всеки трябва да си гледа спрямо неговия терен отговорности и правомощия.

Водещ: Секунда. Госпожо Бакъмска?

Лиляна Павлова: Аз мисля, че ако Вие искате в този тон да продължим да говорим, аз не съм привърженик. Ако искате да говорим в диалогичен начин, ще продължим нашия разговор.

Водещ: Именно да, точно така.

Лиляна Павлова: Ако ще се заяждаме, предлагам да прекратим тук.

Водещ: Госпожо Бакъмска, Вашият отговор?

Анета Бакъмска: Да, за моя обект не съществува проблем. Но понеже никъде не чух на колегите от Кюстендил да им се дава думата, за да могат да обяснят, и аз затова говоря за целия Лот 1. Госпожа Павлова не може да отрече, че трасето е променено, че това трасе, което се строи, не е това трасе, за което има ОВОС /оценка на въздействието върху околната среда/. И не мога да не се притеснявам...

Лиляна Павлова: Това категорично не е вярно. ОВОС има за трасето, което се строи, и Ви моля да не спекулирате по този начин. Ние не строим незаконно.

Анета Бакъмска: При положение че ние сме ходили по друго трасе...

Лиляна Павлова: Имаме ОВОС именно за трасето. Не знам на кое трасе Вие сте ходили, но на трасето, на което в момента имаме изпълнител, точно за това трасе имаме ОВОС. Така че Ви моля...

Водещ: Това би могло документално да се докаже, нали така?

Лиляна Павлова: /.../. Предлагам Ви да не изпадаме по този начин в разговора.

Анета Бакъмска: Да, може. И ние на срещата при госпожа Павлова донесохме едни карти, на които много хубаво се вижда трасето, което се строи, с колко се разминава от трасето, което сме обхождали.

Водещ: С колко се разминава?

Анета Бакъмска: На места с 200 м, на различните места различно, но точно там около 200 м е разликата.

Водещ: Как гледате на това, че е възможно работата да бъде приключена в тези сгъстени срокове, в които се изисква?

Анета Бакъмска: Към мен ли е въпросът?

Водещ: Да, към Вас.

Анета Бакъмска: Аз не бих могла 56 дка да изкопая за три месеца. А мисля, че и на колегите не им остават три месеца.

Лиляна Павлова: Ама нека да не говорите от тяхно име. Извинявайте. Първо, от вас никой не очаква да копаете 56 дка. Вие имате обект, имате терен, той има много ясни параметри. Ние имаме готовност и работим с вас. Така че нека да си говорите за вашата част от обекта. Когато говорим за колегите от Кюстендил, нека да уточним с тях какво и как.

10 коментара
30 Януари 2012 06:31 | Майко мила
Оценка:
9
 (
13
 гласа)

Тази Павлова е просто отврат, какъв дебил, как можаха нея да я тропнат там... А, да сещам се - понеже е тъпа но изпълнителна и е много по-удобна от Плевневлиев!


30 Януари 2012 07:51 | ijrhd
Оценка:
-3
 (
13
 гласа)

кой я кара тая да копа 56 декара, да види къде минава трасето, ама не . СИГУРНО ИСКА ПАРИЧКИ ПАРИЧКИ .Г-Н БОРИСОВ ДРЪЖТЕ СЕ С Г-Н ЦВЕТАНОВ ЗАЩОТО МРЪСНИТЕ КОМУНИСТИ САМО ЧАКАТ УДОБЕН МОМЕНТ И ДА МОЖАТ ДА ВЕ СМАЧКАТ С ФАЛШИВИТЕ ПРОКУРОРИ И СЪДИИ . ИЗИСКВАЙ ПРОВЕРКИ НА ТЕЗИ СТРУКТОРИ АМА ОТ БРЮКСЕЛ УЖ ТАКА СЛУЧАЙНО. УСПЕХ БЪДЕТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ.


30 Януари 2012 08:20 | ???
Оценка:
3
 (
9
 гласа)

Чудех се защо в държавата не е останал нито един цял исторически обект а се хвалим че сме 1300 г. държава. Не други цивилизации са разрушили културното ни наследство, а алчноста и самовлюбени управници, като при всяка промяна на власта се унищожава създадено от предшествениците им все в името на нацията. В нормалните държави дори за паднало дърво изменят пешеходните пътеки. Питам се, дали с такова мислене като нашите управляващи другите нации биха имали цялостно запазени не само еденични, а цели архелогични комплекси.


30 Януари 2012 08:24 | ЧУДЯ СЕ
Оценка:
-7
 (
13
 гласа)

ТАЗИ ЖЕНА АРХЕОЛОГ ЛИ Е ? ИЛИ Е НАЙ-ОБИКНОВЕННА КОМУНИСТКА ДЕТО СЕ СТРЕМИ ДА ПРЕЧИ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА МАГИСТРАЛАТА?????


30 Януари 2012 10:42 | Л
Оценка:
5
 (
5
 гласа)

Борисов, вярно че сте напред, понеже хората избраха по-малкото зло... Но не бъдете толкова самоуверени и си мерете методите - те са важни колкото и резултатите.
А това леке-"министър" е най-голямата смешка след Божидар Димитров.


30 Януари 2012 11:37 | ЧНГ - ГЕРБ
Оценка:
0
 (
4
 гласа)

Ами да, герберите обсебих всичко и ще си правят каквото си искат. Те дори не са чували за ОВОС, не само автомагистрали, но и сметища строят без ОВОС. Питам гарван гарвану око вади ли? Кой може да им държи сметка ще си правят каквото си пожелаят.


30 Януари 2012 17:52 | дядо
Оценка:
2
 (
4
 гласа)

поредната КАЛИНКА


30 Януари 2012 19:31 | препатил
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

нищо няма да спре магистралата, а какво да правят тия дето не строят пътища, а къщи и им излезе културно наследство


30 Януари 2012 19:34 | 123
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Бойко ще ги прегази тия обекти, заедно с археолозите, ако се наложи, но път ще има


01 Февруари 2012 00:27 | e79
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Майко мила
Оценка:
7
(
11
гласа)

Тази Павлова е просто отврат, какъв дебил, как можаха нея да я тропнат там... А, да сещам се - понеже е тъпа но изпълнителна и е много по-удобна от Плевневлиев! И е до фирмите, що чистат Е79 с 5 трактора беларус
Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар