Ќовините на югозападна Ѕългари€
  
   –егистрац舫абравена парола

—мешен синдикален вой! –азмазващ резултат! ѕриключи проверката по казуса "Ўопова - Ѕонка »чкова" в ÷Ћ“–ƒ- Ѕлагоевград! ќбвинени€та срещу центъра увиснаха във въздуха


11 октомври 2017 12:46  46 коментара   7248 прочита¬ижте констатациите на провер€ващите пункт по пункт в скандалното писмо на синдикални€ лидер г-жа »чкова


ѕриключи проверката на регионални€ инспекторат в Ѕлагоевград на изпратени€ от синдикални€ лидер Ѕонка »чкова сигнал срещу ръководството и ръководенето на ÷ентъра за личностно и творческо развитие на деца в Ѕлагоевград / ÷Ћ“–ƒЅ/. –езултатът от не€ е размазващ и категорично отхвърл€ всички твърдени€ на г-жа Ѕонка »чкова, обвинила заместник -кмета ’ристина Ўопова във феодализъм, директорът в некомпетентност и още куп хвърлени в пространството обвинени€.

—игналът до –”ќ Ѕойко Ѕорисов и други институции, ние публикувахме без намеса, водени от иде€та, че всеки има право на глас. ѕубликувахме и подписка от 22 -ма служители, които още преди проверката за€виха категорично, че написаното от »чкова, не отговар€ на истината. “€ не спр€ и направи пресконференци€, в ко€то потвърждаваше обвинени€та си. ≈то обаче какво установи направената проверка.

ќколо твърдени€та, че има нарушени€ в преобразуването на ќƒ  в ÷Ћ“–ƒ. ѕровер€ващата комиси€ е категорична -н€ма нарушени€ и центърът е създаден в съответствие с изисквани€та на закона. »ма решение на местни€ общински съвет, прието с пълно мнозинство.

“върдението за липса на вс€какъв педагогически опит на директора на центъра не отговар€ на истината.

√-жа √аврилова е директор след спечелен конкурс и е отговорила на всички изисквани€ на работодател€. Ќев€рно е и твърдението, че н€ма педагогически опит и не създава необходимата атмосфера за работа. √-жа √аврилова има придобита ќ — Ѕакалавър, хореографска педагогика т€ е магистър в ”правление на образованието, ръководител е на клуб по спортни танци и е преподавател в ё«” "Ќеофит –илски ".

“върдени€та, че не се провеждат педагогически съвети са клеветнически. — протоколи е доказано, че за периода 2016-2017 г. са проведени 7 педагогически съвета, а решени€та им са отразени в книга на ÷ентъра. Ќев€рно е и твърдението за липса на длъжностни характеристики на служителите. ƒлъжностните характеристики на учители и служители са изготвени и се съхран€ват в личните им досиета. »зготвената характеристика на лицето Ѕонка »чкова не е подписана от не€. —поред директорката на центъра, комуникаци€та и с учителката по френски език Ѕонка »чкова е била трудна и се осъществ€вала по телефона, или с имейли.

ѕо отношение на обвинени€та срещу общинското ръководство за неосигур€ване на финансов ресурс проверката установи : ¬ъзприет е подход за смесено финансиране - ÷ентърът осигур€ва таксите за участие на децата в конкурси, състезани€ и други из€ви, както и частично пътните разходи, нощувки и храна. –азбира се центърът не може да покрие всички тези разходи затова община Ѕлагоевград намира начини да покрива по-гол€мата част от тези разходи, това важи особено за танцовите състави "ѕиринче " и "ѕиринска китка", които много пътуват и печел€т призови места.

ѕо въпроса, около който се вдигна пушилка, а именно за символичните такси, които са между 2 и 5 лева на дете в различните направлени€, въведени като контролна м€рка от страна на общината, провер€ващите заключиха: “аксите са определени на основание чл. 6 от наредба 1 на общината и е изключено да се твърди, че са незаконни

ѕроверено е и твърдението за нецелесъобразност при утвърждаването на числеността на персонала и щатното разписание. ѕроверката установ€ва, че в там работ€т -ръководен персонал 3-ма, педагогически персонал 29 и непедагогически -9.

» тук идва гол€мата рол€ на общината в Ѕлагоевград в поддържането на центъра за деца. “ой се финансира със 162 000 лева от държавни€ бюджет. ћесечни€т фонд работна заплата е 45 000 лева, т. е ако центърът разчита на държавното финансиране, ще има пари за заплати за 4 месеца. ƒо момента средната заплата е 887 лева, 941 на педагозите, 755 на непедагогически€ персонал. ѕри увеличението на заплатите от 1 септември заплатите в центъра ще скочат от 920 -до 1250 лева.

 акто е казал народът "дай боже всекиму"! “ези пари се осигур€ват в гол€мата си част с помощта на община Ѕлагоевград, провеждаща твърда политика за развитието на децата на областни€ център и техните талантите им. » всичко това бе опорочено от г-жа »чкова и още неколцина освободени от работа педагози в този център

ѕровер€ващите опровергаха и твърдението, че домакинът получавал заплата колкото учител. «аплатата на домакина е 529 лева, а тази на педагозите е 836 лева първоначално

Ќе е в€рно, че директорът и зам. директорът не извършват контрол на работата. ƒокументаци€та, доказваща работата им е перфектна, казват инспектори.

ќтносно съкращението на 10 души, които възбудиха гнева на синдикални€ лидер, провер€ващите констатират:

ќт тези 10 -2-ма са напуснали доброволно, заради см€на на местоработата си, трима за пенсионирани за прослужено време и възраст, и пет са съкратени. ¬ петте съкратени бройки влиза и госпожа Ѕонка »чкова, ко€то заедно с колежката и ≈лисавета ћаеркова са били на половин щат за определен период. —ъкращението се е наложило заради извършени проверки от директора и констатирани нарушени€- в часовете на тези учители посещаемостта на учениците е ниска,, или въобще не присъстват, или учител€т не е на работното си м€сто. ƒруга причина за съкращени€та е дублиране на дейности с училищата.

 омиси€та е изготвила подробен доклад, които ще бъде предоставен на институциите и лицето изпратило жалбата. ќставаме резултатите от проверката без коментар, тъй като те са категорични. ѕитаме само, кому бе нужна тази патарди€, безпочвени обвинени€ към длъжностни лица от госпожа Ѕонка »чкова. „ий интереси защити т€ с неверните си твърдени€?! ¬€рно се оказа само, че г-жа »чкова е в групата със съкратените учители. ¬€рно е също така, че неколкократно не е била на работното си м€сто и н€ма ученици по време на ръководените от не€ зан€ти€. ≈ кой е виновен за това г-жо »чкова?! » как в случа€ усетихте здравата "ръка " на феодала Ўопова и на " некомпетентната " директорка на центъра. ¬се пак има нахъсани млади хора навън, които искат да работ€т с желание и хъс и ще бъдат отговорно на работните си места.......

«а нас казусът "Ѕонка »чкова" приключи. Ќаправен бе опит за дискредитиране на центъра, работата в него и общинското ръководство. Ѕезпочвени обвинени€, които увиснаха във въздуха след направената проверка.. ƒецата на Ѕлагоевград имат нужда от развитие, а не от такива махленски скандали. ƒецата на този център многократно са ни изправ€ли на крака, за да аплодираме техните успехи. Ќека не им пречим, г-жо »чкова!

ѕет€ ѕетрова

ќще за: проверка  Ѕонка »чкова  ’ристина Ўопова  развитие ќще от: ќбщество

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат


46 коментара

11 октомври 2017 12:55 | питанка
ќценка:
30
 (
36
 гласа)

≈ е й смешници, а какво става със съпругата на зам. кмета Ќ» ќ¬ќ¬?????  ъде работи и какво, къде живее сестрата на Ўопова, в какво жилище.... айде се размърдайте... 4н


11 октомври 2017 15:09 | !!!
ќценка:
10
 (
14
 гласа)

√аврилова??? Ѕоже боже какви грозни танци като за ориенталска кръчма тези неща б€ха забранени на времето тр€бва малко повече естетика и култура


11 октомври 2017 15:29 |  ой
ќценка:
18
 (
20
 гласа)

 ой извършва проверката??
 ой е назначил регионални€ инспекторат? 2
«а вас казусът е приключил, но кои сте вие??


11 октомври 2017 15:31 | потърпевш
ќценка:
17
 (
19
 гласа)

 ак н€ма да увисне, като те са си постлали и опекли всичко на харти€ и документи, дори и проведените конкурси, са с допълнително подменени документи, аман от неграмотни и продажни люде, без капка срам и достойнство!!! Ќ€ма ценности, н€ма морал, а какво да кажем за надарените деца.... на произвола на съдбата. “Џ∆Ќќ, ћЌќ√ќ “Џ∆Ќќ : ( : ( : (


11 октомври 2017 16:10 | Ўоми
ќценка:
-14
 (
24
 гласа)

Ѕонке, Ѕонке ма ри, ти сама ли си пишеш коментарите бре, пи€ница изкуф€ла


11 октомври 2017 16:22 | ама ко€ е бонка бе
ќценка:
-15
 (
21
 гласа)

че ако бонка беше фактор за нв€кой, освен за бездарното бспи и нейното отроче божкилов, министъра като беше тук, нали щеше да коментира, ай сиктир пи€ници, с пи€ници.


11 октомври 2017 19:41 | Marin
ќценка:
-8
 (
10
 гласа)

Ѕонке оти лажеш а ?! ¬идели как се изложи


11 октомври 2017 20:02 | ”чител
ќценка:
-7
 (
13
 гласа)

Ѕ€х сигурна! ƒаже не мога да си об€сн€ как въобще се връзва на тази изкуф€ла червена бабичка. ќитва се да си хармонизира дизбалансирани€ живот, ама ей ба....


11 октомври 2017 20:05 | ƒо Ѕонка и шайка
ќценка:
-7
 (
11
 гласа)

“ролчета платени,
тролчета червени,
по-добре вземете валриана
и потеглете към балкана.
√радът на вас не ви прилича и хората не ви обичат.
ѕо-добре се примирете и на село отидете!


11 октомври 2017 20:30 | ѕулю
ќценка:
16
 (
20
 гласа)

 акъв град е Ѕлагоевград ? ¬ последните н€колко години от както града се управл€ва от този велик ум,  радлитков се наблюдава :
- недостиг на работници в сферата на строителството
- недостиг на персонал, обслужващ хората в неравностойно положение
-недостиг на хора в търгови€та с дрехи и храни
-недостиг на лекари и медицински персонал
-недостиг на качествени счетоводители
- недостиг на сладкари и месари
- недостиг на млади и образовани студенти и т. н.
— две думи още искам да кажа, че останалите малко хора в този прекрасен град, управл€ван от некадърни€  радлитков и неговите аверчета, н€мат перспектива, скоро и те ще си заминат. ѕразен град тънещ в мизери€ и боклуци. Ѕаджанаци и братчеди точат зъби да санират и да ремонтират. јд, но след јда, –ай, но за кой ?! »два време в което крадливците на Ѕългари€ ще си плат€т за всичко !!!! ∆ал ми е за вас, подлоги прости, които лицемерно лижете на  радлитков задницата, жалки сте !


11 октомври 2017 20:37 | «а ѕулю
ќценка:
-4
 (
14
 гласа)

ƒали ¬ладимир е, или  ало€н,
¬се е та€, все е срам,
«а парламента те се бор€т,
ѕлю€т мажат, лъжат, спор€т.

—илата не им е в политиката,
ѕовече отива им мотиката,
» защото те са слаби опоненти,
 левети разпростран€ват, вместо аргументи


11 октомври 2017 20:50 | «а ѕулю
ќценка:
-8
 (
12
 гласа)

ѕотресаващо беден речник, ѕулю, потресаващо...


11 октомври 2017 20:59 | ƒо троловете
ќценка:
-1
 (
9
 гласа)

ѕоетът ви е под вс€каква критика, с ниво за първи клас и със стил на израз€ване като за н€когашното Ѕ ѕ, въпреки че се пъне да се разграничи от комунистите и да се представи за модерен и напредничав човек. Ќо н€как не се получава. Ќ€ма защо да налагате на другите мнението си, ние достатъчно добре можем да преценим, всеки за себе си, кой е крив и кой е прав. Ќие не ви налагаме нашето мнение, и вие не ни го налагайте. ќще повече, че непрекъснато претендирате, че сте много справедливи, съвестни и обективни. ≈, то се вижда колко е в€рно. ј н€кои хора нали уж триеха коментарите с обидни квалификации или пак прилагат този принцип избирателно?


11 октомври 2017 21:14 | ѕоетът
ќценка:
-6
 (
12
 гласа)

«абавно е - н€кой се е познал в стиховете и не му изнас€. —еир!


11 октомври 2017 21:22 | √робаджии,
ќценка:
2
 (
8
 гласа)

като гладни бездомници да се завлачите, за превъзпитание и очовечаване, та да разберете зн на думи като истина и признателност и да ви вид€ аз дали с една от благинките от комунизма дали ще се сдобиете поне само : € апартамент собствен, € с тр стаж за пенси€, € с диплома при безплатно обр, макар, че знам- имате дефицит откъм пълнежа в чутурата и т н, и т н, ама без да ми въртите далаверки като разграбите и разпродадете още нещо градено от "мръсните" комун€ги или без слугинаж в чужбина!


11 октомври 2017 21:25 | до поетът
ќценка:
8
 (
10
 гласа)

ало, тичай при д-р не се знае по какво, фалирaли€т и като бизнесмен понасто€щем кметец за преглед, че с таз прекрасна биографи€ личи, че ще си в сигурни ръчички! ха ха


11 октомври 2017 21:33 | ƒа
ќценка:
15
 (
23
 гласа)

ѕоета и зам. кмета са една куха лейка. “€ е единствени€ привърженик на Ќасо във форума.  ато издигнеш сервитьор. за зам. кмет не можеш да очакваш чудеса в литературата и културата!!!


11 октомври 2017 21:34 | ћари€
ќценка:
-9
 (
17
 гласа)

∆алки, червени, платени коментаторчета. —мешн
» жалки сте.


11 октомври 2017 21:34 | ѕоетът
ќценка:
-2
 (
12
 гласа)

ѕийте си питиетата, не се занимавайте, от цървул обувка не става


11 октомври 2017 21:36 | Ќевена
ќценка:
-10
 (
18
 гласа)

¬ид€ се кой прав -кой крив. Ѕонкеее, скрий се и трай. —рам си за града ни, за образователната ни система и за себе си, дори. ¬кара си автогол с ти€ лъжи и измислици.


11 октомври 2017 21:37 | Ћвле
ќценка:
13
 (
19
 гласа)

“ази зам. кметица ми прилича на пиленцата на ћилко  алайджиев.


11 октомври 2017 21:41 | Ѕонка
ќценка:
-8
 (
12
 гласа)

ѕартии, опозицио, напоихте ли се бебеевее, гледам, само плюете по мен, по  амбата, по Ўопова и много други, јбе, свърши нашето червено и зелено... Ќа Ѕошкилов, на ¬ладко и сие, не мога вече, това да ви кажа. » на  Ќ—Ѕ и на ѕќƒ –≈ѕј, искам да се извин€, осрах се, ама е такова... ѕът за новите, да е здрав и все така напред,  амбитов.


11 октомври 2017 21:44 | ћара
ќценка:
1
 (
7
 гласа)

Ћвле написа:11

≈ла на мен да ми близнел прасковата, узр€ла е, бъди смел и се обръсна, не ми харесва да ме боцка


11 октомври 2017 21:48 | ƒо поета
ќценка:
6
 (
6
 гласа)

Ќ€ма как да стане това- нито ти ме познаваш, нито аз те познавам, а и н€мам отношение и допирни точки с теб. ѕросто не правиш добро впечатление и на местните, и на хората от по- далечни места. » н€ма за какво да се сърдиш, защото това, което ти казват другите, май е в€рно. Ќо ти май само питиетата гледаш да не изпуснеш.


11 октомври 2017 21:50 | Ћвле
ќценка:
9
 (
11
 гласа)

Ќе е узр€ла, а презр€ла - Ќасо да € близне, нали ти му ду... ш!!!


11 октомври 2017 21:51 | –илана
ќценка:
-3
 (
11
 гласа)

ƒ€до ћраз съм аз и в г.... а си бъркам сам, плащам си пиша, и на км.. а €м каиша... съдба ми е, такъв съм, подлизурко и художник, на ¬лади сол та.. к, ама кме.. е, бачкай, мачкай, тъй се прави. ј на ¬ла.. о в дуп.. о сладко, сладко


11 октомври 2017 22:07 | ѕоетът
ќценка:
-9
 (
15
 гласа)

»ма тука Ц двама Ц трима,
на които властта се размина,
—ега се чуд€т как да очерн€т -
плю€т, лъжат и реват.
—ами на себе си не в€рват,
Ќа умници те се прав€т.
»  амбитов все ги дразни,
— коментарите избиват своите комплекси разниЕ


11 октомври 2017 22:21 |  алина
ќценка:
-6
 (
10
 гласа)

“ролчета дребни, много сте жалки. ѕроменете концепци€та и текстчетата в коментарите. Ќе върви за вс€ка новина едно и също. “р€бва, пон€кога, нещата да са навързани, по смисъл.  ажете на началника да ви напише нови коментари, които да публикувате...


11 октомври 2017 22:22 | поете,
ќценка:
8
 (
12
 гласа)

не ни дразни, а ни е смешно, че д-р не се знае по какво и фалирал бизнесмен и подобни са ви е идоли на вас, лумпените, и ви води за носа като ви е изхитрил да цица от държавната хранилка, а вие да му лакействате или да бачкате за него или такива като него, но €вно има накъде още да затъвате след близо 30 г след комунизма, точно заради комунизма- че все още имате благинки оттогава... Ќад€вам се да схвана- все пак надеждата умира последна ха хах и дано се освестиш/те преди да е станало късно ...


11 октомври 2017 22:32 | ѕоетът
ќценка:
-6
 (
10
 гласа)

“рол ли си -
или още двама, трима са наети?!
ќстав€м ви за тази вечер
пожелавам ви успехи!

«ащитавайте червените подлоги,
на провал обречени са вашите облоги!


11 октомври 2017 22:58 | поете,
ќценка:
5
 (
9
 гласа)

ау, каква скоротечна реакци€ като на засегнат, жегнат баш, а и като гузен негонен б€гащ, че все за пари дрънкаш- дано ти стигат жълтите стотинки за залъка хлебец утре!


11 октомври 2017 23:15 | ѕоетът
ќценка:
-1
 (
11
 гласа)

ѕросто помили да те ограмот€т,
ако с молба не става,
нека просто си плат€т-
на учители, продали себе си и своите близки,
има в изобилие, гусни, като вас, огризки!


12 октомври 2017 09:26 | ¬еликолепната седморка
ќценка:
12
 (
20
 гласа)

Ќе се притесн€вайте за тази Ѕонка т€ е образована и представителна и винаги за не€ ще се намери работа пък дори и следващи€ зам. кмет а тази застарена Ўопова натруфена сел€ндурка ще стане кръчмарка така че....


12 октомври 2017 11:26 | Ўоми
ќценка:
-5
 (
11
 гласа)

—индикални€т лидер какво защитава Ц децата, които толкова много обича, или защитава свои лични интереси?!


12 октомври 2017 11:37 | ћќћ»„ ј
ќценка:
-10
 (
14
 гласа)

÷иркът на Ѕонка е да лъже и да мами, запазена марка ѝ е. јћј “ќ Ќј –јя —≈ –ј«Ѕ»–ј » —≈ ѕ–ќ¬јЋя „ќ¬≈„≈“ќ — √–Џћ » “–я—Џ 


12 октомври 2017 11:39 |  аменичка
ќценка:
-10
 (
14
 гласа)

ўе ви кажа приказка стара,
за гаргата дето скачала, скачала и сама се над€нала. „естито, Ѕонке, не само се над€на, а ми се и прониза, този път се провали


12 октомври 2017 11:46 | ƒругарски
ќценка:
-9
 (
13
 гласа)

Ѕониии, Ѕониииии, Ѕонке мЏъъъъ.... ўо ли те викам - щайгичка
със сух талаш
във не€
пате
кълбо кълчища
и
другото
е нищо


12 октомври 2017 14:02 | ”„≈Ќ» 
ќценка:
14
 (
20
 гласа)

√ќ—ѕќ∆ј ЅќЌ ј »„ ќ¬ј ≈ ”¬ј∆ј¬јЌ ѕ–≈ѕќƒј¬ј“≈Ћ » »«“Џ Ќј“ ѕ–ќ‘≈—»ќЌјЋ»—“.
∆≈Ћјя … ћЌќ√ќ «ƒ–ј¬≈ » —ћ≈Ћќ—“ ¬ “ќ¬ј  ќ≈“ќ ƒќ ј«ј » —≈ ќѕ»“¬ј ƒј ѕ–ќћ≈Ќ»!!!


12 октомври 2017 19:41 | —мешно щеше да е, жур
ќценка:
5
 (
7
 гласа)

нал€, ако не беше жалко и трагично, тази застар€ваща гн-ла г да е на държ хранилка в сферата на културата, досущ, както напр думащ ала селски да упр на местно ниво в образованието....


12 октомври 2017 19:45 | сотаджи€-крадец до ”„≈Ќ» 
ќценка:
1
 (
3
 гласа)

не свал€й майка ми бе керкенез, она само с по големи си го завира


13 октомври 2017 08:55 | Ѕонка
ќценка:
9
 (
9
 гласа)

Ўопова да спре да пише, да плюва и да ръси лъжи и да вземе да се засрами и пообразова малко. —вирки, свирки, но като му омръзнеш на кметчето и спре да те защитава, какво ще правиш


13 октомври 2017 09:05 | Ѕонка
ќценка:
11
 (
11
 гласа)

јз ако съм алкохоличка, каква е майка ти  ата —пасова и сестра ти “ан€ ? ƒаже √-жо Ўопова и вие го имате същи€ проблем, нали? —при да пишеш и говориш по-мой адрес, че скоро такива неща ще изл€зат за теб, че ще от летиш за ѕортугали€ на бързо..... беднички€ ти съпруг -куц футболист ще потъне в дън зем€, а синът ти ще се откаже от държавен вестник от теб, пачавро. .....


13 октомври 2017 09:10 | браво
ќценка:
8
 (
8
 гласа)

Ѕраво, Ѕонке! ¬сички сме с теб! «аедно ще победим Ўопкарева и сие!


13 октомври 2017 09:23 | ???
ќценка:
6
 (
6
 гласа)

»стина ли е, че на зам. кмета Ќиколов съпругата му работи в този център???


13 октомври 2017 10:17 | о, ооо
ќценка:
4
 (
4
 гласа)

ћалииии и ще си изкарате всички кирливи ризи


13 октомври 2017 13:08 | јлбена
ќценка:
2
 (
2
 гласа)

√-жа Ѕонка »чкова е образован, мъдър и възпитан преподавател и „овек! ќ , Ўопова?
¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката

 –еклама

   
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.