Профил на потребител


Димитър Апов
(Глупакът Иванчо)

Общ брой коментари: 1
Обща оценка на коментарите: 0 (средно 0)


Преглед на последните коментари

Издъхна благоевградската учителка Красимира Кацарска
 
Не мога да повярвам, че сред твоите ученици, които с такава всеотдайност учеше на правилен...