Ќовините на югозападна Ѕългари€
ƒомашен мехлем разрушава шиповете “айната на една отвара, ко€то прави чудеса с т€лото ви  ѕолезно!  ултурни обичаи, с които да внимавате при пътуване в чужбина
   –егистрац舫абравена парола

–азговор за Ѕанско - гол€мата обич на кандидата за кмет √. »кономов! ўастието е да виждаш как се сбъдват мечтите да промен€ш родни€ си град, станал европейски курорт и фестивална столица на Ѕалканите


11 октомври 2019 13:01   7291 прочита≈дна незабравима среща с носител€ на множество награди за управление на един от най-красивите градове в ≈вропа, √. »кономов


√еорги »кономов е кмет на ќбщина Ѕанско от 2011 г. Ќа местните избори през 2015 г. е избран за втори мандат. ѕо време на неговото управление малкото планинско градче се превръща в целогодишен курорт, фестивална столица на Ѕалканите. ѕривържениците му твърд€т, че държи на думата си, докато политическите му противници го упрекват, че управл€ва с твърда ръка.

ћожете да го срещнете по време на обиколка из града с чуждестранни гости и партньори, но и докато бо€дисва пешеходните пътеки заедно със служителите на общинската администраци€. ѕрез уикенда, независимо от сезона, най-често е в ѕирин.

«а какво Ѕанско мечтаехте преди да станете кмет?

¬ онези години усещах, че Ѕанско на мечтите ми вече е безвъзвратно изгубено. ÷ели€т град ставаше твърде шумен, изкуствено лъскав, но в този бл€сък губеше сво€та безценна идентичност.  огато мислех за бъдещето му, исках да го вид€ подреден, със здрави основи. ј във външното, видимото на повърхността, да си личи, че се полага грижа. »сках да е по-уютно м€сто. ѕо време на първата си кандидат-кметска кампани€ откровено признавах пред екипа си, че когато ме изберат за кмет, ще имам поне един “невидим” мандат. “ака и стана. —вършихме толкова много тежка работа в периода 2011-2016 г. - изработихме нов ќбщ устройствен план, публични регулации, изградихме разделна канализаци€, построихме ѕречиствателна станци€, все неща, които не се забел€зват, а са жизнено важни за правилното развитие на един град. ’ората започнаха да се усмихват и да усещат, че живе€т в наистина приветлив, красив, чист и духовен град, едва през последните две години.

 ой беше най-щастливи€т ¬и момент през тези 8 години?

Ѕезброй са били. —игурно защото винаги се опитвам да запазвам в паметта си хубавото. “рудно мога да избера един - когато открихме пречиствателната станци€ на Ѕанско, с което приключихме водни€ цикъл; когато синът ми беше абитуриент; когато вид€х ул. √оце ƒелчев завършена; когато се качих на вр. јтон; когато  атрин √емкова стана световен шампион съвсем скоро. »ма още безброй моменти. Ќевъзможно е да ги избро€.  огато се случи да мина рано сутрин покрай църквата и вид€ тихата, празна, но светла ул. ѕирин, пак съм щастлив.

«а какво съжал€вате?

«а старо Ѕанско, за негови€ дух, който б€хме започнали да губим, —ега полагаме много усили€ да го съживим. «нам, че има неща, които и сами€т аз не съм направил по най-добри€ възможен начин, но съжалението никому не е помогнало. Ќе се вторачвам твърде дълго в т€х, а анализирам ситуациите и трупам опит. —ъжал€вам за огромните усили€, които вложихме ние - банскалии, за развитието на ски зоните в Ѕанско и ƒобринище, а се оказаха напразни. Ќе усп€хме да изградим модерни€ медицински център. Ќо н€кои проекти просто не завис€т 100% от нашата работа и желание.

«а два мандата сте получили много награди - от кмет на годината през медал в състезание по ски-алпинизъм до отличие за зелени инициативи.  о€ ¬и е най-скъпа?

ѕрез л€тото на 2018 година, когато открихме ул. √оце ƒелчев, в репортажа на ЅЌ– една възрастна жена, прекарала цели€ си живот на тази улица, каза пред микрофона на Ћина ѕъргова: "Ќе съм в€рвала, че ще доживе€ такъв ден и когато вид€ кмета, ще го прегърна да му благодар€! ". —помн€м си как се почувствах, когато чух записа. » всеки път, щом се видим с не€ след това, все ме прегръща. “ова е наградата, за ко€то работ€ ежедневно. ѕризнавам си, че участвам във вс€ка значима за мен надпревара със спортен хъс за победа и често до сами€ предел на възможностите си. «атова и вс€ка награда ми е ценна. Ќо по-скъпи от грамотите и статуетките ми е признанието на хората.

јко можехте да изберете на кой град в света да бъдете кмет, кой би бил той?

Ѕанско.

 метът има ли синоним?

ћного често се използва "градоначалник", макар да не е съвсем коректно, защото в следосвобожденска Ѕългари€ всъщност това е началникът на полици€та. ј ако търс€ метафора във въпроса - никой не е незаменим, за всичко има заместител. „овек не може да бъде кмет ц€л живот или поне истори€та не познава такъв пример. «а себе си в€рвам, че тр€бва да остана на едно или друго м€сто, докато имам с какво да допринеса - ни повече, ни по-малко.

 о€ дума тр€бва да изчезне завинаги от речника на хората, за да заживеем по-добре?

“ƒано.” “ази дума е символ не само на недоверието ни към други€, но често и към самите нас. ћного типична за българите, а така трайно присъстваща в ежедневието ни.  огато разказвам за бъдещите планове и чу€ “дано”, просто не знам как да реагирам. Ќо си давам сметка, че хората, които реагират така подхождат скептично не към мен, а и към самите себе си, просто към всичко. Ќе можем да очакваме, човек, който не в€рва в нещо, да си направи план, а представете си - да го изпълни.

Ѕез какво не може един щастлив град?

Ѕез хората си. Ќие всички много се взираме в градската среда, в инфраструктурните проекти, инвестициите в строителство и реновирането. Ќо истинската ценност на вс€ко м€сто произтича от хората му, без които се превръща в лъскав, но мъртъв град. «а Ѕанско това е валидно в много по-гол€ма степен. Ѕанскалии сме особени хора, бих казал дори запомн€щи се - с диалекта, специфични€ хумор, директни€ остър език, дори по-р€зката интонаци€. ќт нас идва и неподражаеми€т дух на града. ƒаже ми е малко мъчно, че децата р€дко говор€т на бански и е добре да полагаме повече усили€ в тази посока.

 ак описвате града пред хора, които никога не са били тук?

”ютен, красив, духовен планински град, който носи съвършената хармони€ между традиции и модерност. ¬ Ѕанско можеш да си настанен в супер луксозен хотел, да €деш капама и да си купиш шушони, за да ти топл€т. ’убав ни е градът и туристите го виждат и се връщат.

5 неща, които обичате:

ѕланината, защото пораснах по върховете, езерата и стените ѝ и не мога да си представ€ живота си без не€; —мелостта. Ћо€лността. ќтговорността - този списък може да е и по-дълъг, но все са ценности, на които много държа; Ћ€тото, колкото и да е необичайно за кмет на град, утвърдил се като зимен курорт; ƒобре свършената работа - в Ѕългари€ е като злато - открива се р€дко и тр€бва да се превърне в абсолютна норма.

» Ѕанско, разбира се

 акво за ¬ас е Ѕанско днес?

ћо€т град.

√еорги »кономов е кадидат за кмет на Ѕанско за трети пореден мандат. »здигнат от ѕѕ √≈–Ѕ, той е с є43 в интегралната бюлетина.

ѕолитическа публикаци€.  упуването и продаването на гласове е престъпление

ѕ. ѕопова

ќще за: √еорги »кономов  избори  мандат ќще от: ѕолитика

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат   
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.