Ќовините на югозападна Ѕългари€
—нимка: ezine.bg—елска кухн€! ƒрусан кебап ”чените с революионно откритие! "”биват" псориазиса с клетъчна терапи€ “ежки дни за ƒеси —лава! “€ огромна си стои вкъщи, Ѕлагой вилнее по кръчмите (‘ото)
   –егистрац舫абравена парола

–адослав “асков: »зборът на ќбщински съвет е висша отговорност! «а Ѕлагоевград е много важно кой ще бъде там и кой ще решава съдбините ни


24 октомври 2019 12:30   7189 прочитаƒен преди изборите за местна власт разговар€ме с г-н –адослав “асков – четири мандата общински съветник, три от които председател на местни€ парламент в Ѕлагоевград.  андидат за общински съветник от ћестна коалици€ ≈Ќѕ (≈Ќѕ-—ƒ—-Ѕƒќ).

√-н “асков, важно ли е за ¬ас отново да бъдете избран за общински съветник?

- ¬ј∆Ќќ“ќ «ј ћ≈Ќ Ќ≈ ≈ ƒјЋ» ў≈ ЅЏƒ≈Ў »Ћ» Ќ≈ ќЅў»Ќ— » —Џ¬≈“Ќ» , ј  ј ¬ј –јЅќ“ј ў≈ ¬Џ–Ў»Ў. ¬ кра€ сме на една кампани€, в ко€то се включиха рекордно гол€м брой кандидати за съветници и честно казано не разбирам от какво е провокиран този интерес . ¬ъпросът, който си задавам, е тези хора зна€т ли какво ще прав€т като общински съветници. »мат ли изобщо н€каква представа за това? «ащото това е изключително важен избор – какви хора ще представл€ват интересите на обществото през следващите 4 години. Ќаред с други€ важен избор – а именно за кмет на Ѕлагоевград, хората тр€бва да решат кой да влезе в състава на законодателни€ орган на Ѕлагоевград. «ащото в крайна сметка ќб— е този, който определ€ размера на данъците, как ще бъде уреден градът, дали общината ще съумее да върши по най-добри€ начин работата си и това, което е поела като ангажимент към хората. ¬сичко това зависи от ќбщински съвет и респективно от негови€ състав, който ще избираме в недел€.

ѕравил ли сте равносметка и см€тате ли, че сте загубил нещо в личен аспект заради политиката?

– «агубил съм, но и много получих. ѕреди да стана общински съветник и най-вече председател на ќб— имах доста успешен бизнес. «а щастие, този бизнес е семеен и благодарение на баща ми, сестра ми и ц€лата фамили€ той все още съществува и дава прехрана не само на нас, но и на доста хора, които работ€т във фабриката. ќт друга страна обаче е това, което ми даде политиката, а то е много. «апознах се със страшно много хора, научих безброй неща, ако щете дори и за взаимоотношени€та между хората. «а това как тр€бва да подхождам към проблемите, да бъда търпелив, да отс€вам достойните от фалшивите герои. ѕолитиката ми даде увереност в собствените ми възможности. ƒаде ми възможността да помагам на хората и да съдействам, когато имат н€какъв проблем. ƒаде ми и удовлетворение от добре свършена работа.

ѕечел€т ли се големи пари от това да си съветник? ќт къде идва този гол€м интерес към местата в ќбщински съвет?

– √олемите пари, които получава един общински съветник, са около 400 лв. на месец – за ангажираността, ко€то има като законодател на местно ниво, за ангажираността пред хората и познаване на техните проблеми, за ангажираността да е запознат с преписките на администраци€та, та дори за това да е запознат с една доста сериозна нормативна уредба.

ќбщински€т съветник наистина има изключително важна рол€ в местното самоуправление и това, че има толкова много кандидати в момента, ми се ще да в€рвам, че е провокирано от желанието им да помагат на града. «а съжаление обаче дълбоко се съмн€вам в това. “р€бва да призна€, че качеството на ќб—-Ѕлагоевград пада с всеки следващ мандат. ¬се по-често там пребивават хора, които, меко казано, имат съмнителни качества и морал. » може би това провокира останалите наши съграждани да си кажат, че щом еди кой си може да е съветник, защо да не мога и аз. ј тази работа не е за всеки.

»ма и една друга група хора, които см€тат, че като станат общински съветници ще могат да подпомогнат бизнеса си или да разви€т нов, свързан с общината. √арантирам им, че ще бъдат разочаровани. «ащото с последните изменени€ в «акона, общинските съветници н€мат право да имат каквито и да било други отношени€ с общината, в ко€то работ€т. “ака че, тези от т€х, които разчитат да получават поръчки или н€какви облаги, ще им се наложи да избират дали да бъдат съветници или бизнесмени. ѕросто «аконът не го позвол€ва повече.

ƒругото, което ми прави впечатление е, че много се подцен€ва работата на общински€ съветник. Ќапример, когато аз реших да се кандидатирам за първи път, две години преди изборите посещавах вс€ка една сеси€ на ќб—, за да се запозна€ как работи този орган, как се взимат решени€та, как се прав€т изказвани€ дори. ¬ продължение на две години трупах знани€ и опит. ќт всичките близо 500 кандидати, които в момента искат доверието на хората, аз много малко съм вид€л в залата на ќбщински съвет през последните две години.

 акво свършихте през последните 4 години ¬ие и съветниците от ¬ашата група в ќбщински съвет?

– ¬сичко през последните 4 години, което се направи, изгради или все още е в процес на изпълнение, стана благодарение на мо€ глас и гласовете на съветниците от групата на ≈Ќѕ. ƒесетките проекти, които са изпълнени на територи€та на община Ѕлагоевград, всичко построено, ремонтирано, създадено. ѕомощите, които раздадохме на нуждаещи се. ƒесетките подпомогнати семейства с репродуктивни проблеми. ¬ъзраждането на любими€ ни футболен клуб „ѕирин“. ѕодпомагането на всички спортни клубове на територи€та на общината, на културните институции, здравните заведени€, детските градини и училищата. ¬сичко това се случи благодарение на нашата подкрепа в ќбщински съвет. √орд съм, че имаме ново депо за отпадъци, изц€ло ремонтиран централен площад, хил€ди санирани жилища и обществени сгради, десетки спортни и детски площадки, нови паркове, осветление, улици…

ќтличете все пак едно нещо, което е лично ¬аша заслуга през последните 4 години.

– јко тр€бва да отлича едно нещо, което сме направили по мо€ иде€ и сме разработили с колегите от групата на ≈Ќѕ в ќб—-Ѕлагоевград, това е приетата Ќаредба за насърчаване на инвестициите в общината. “ова се случи преди три години. —ега като наблюдавам кампани€та, всички кандидати посочват като проблем липсата на инвестиции. ј ние още преди три години сме видели и структурирали този проблем и приехме нормативната уредба, така че да работи в тази посока. «ащото е много важно, освен да изградим нова индустриална зона, наред с това да не забрав€ме, че на територи€та на общината имаме десетки функциониращи предпри€ти€, които също тр€бва да чувстват подкрепата на общината. «атова и направихме тази наредба. ќбщината да помага не само на нови инвеститори, но и на съществуващи€ бизнес в града ни.

— какво групата на ћестна коалици€ ≈Ќѕ (≈Ќѕ-—ƒ—-Ѕƒќ) в следващи€ общински съвет ще допринесе за развитието и по-добри€ живот в Ѕлагоевград?

– — експертиза, със знани€, с опит. —м€там, че листата със съветници, ко€то предлагаме на нашите съграждани, е най-сериозната от страна на личности. ’ора, които имат необходимите качества, така че да бъдат едни отлични общински съветници. Ќо много предстои като работа. Ќие сме приели н€колко приоритета, които да бъдат водещи в работата ни в ќбщински съвет. “е са спешно изграждане на нова индустриална зона, привличане на инвеститори, разкриване на работни места. ѕодпомагане за млади семейства чрез предостав€не на еднократна помощ за новородено и настан€ване с предимство в общинско жилище. –азработване на адекватна наредба за чистотата на въздуха с контрол на всички производствени комини и нулеви данъци за електромобили. ќблагород€ване на кварталите и селата в община Ѕлагоевград чрез изграждане и подм€на на улични настилки и тротоари, обнов€ване и изграждане на детски площадки, включително в €сли и детски градини, облагород€ване на зелени площи и околоблокови пространства, изграждане на нови резервоари за питейна вода. Ќова Ќаредба за обществен ред и сигурност със специален статут на парк „Ѕачиново“ и забрана за нерегламентирани масови събирани€ и силен шум. ѕревръщане на ски център „ артала“ в зимен курорт с национално значение чрез изграждане на необходимата инфраструктура като паркинги, места за настан€ване, основен ремонт на път€ Ѕлагоевград – Ѕодрост. ¬се неща, които със сигурност ще поведат Ѕлагоевград напред.

ќсвен председател на ќбщински съвет, вие сте и жител на този град.  ой е най-сериозни€т проблем на Ѕлагоевград в момента?

– јз съм роден, израсъл и наистина всичко, което имам съм инвестирал в Ѕлагоевград. Ќикога не ми е било безразлично как се развива градът ни и всъщност затова съм общински съветник. ¬инаги съм се горд€л с Ѕлагоевград. ћного е трудно обаче да посочим само един проблем. ∆ивотът в един град е динамичен и предизвикателствата са ежедневие. ƒва фактора обаче вли€€т през последните години върху развитието на Ѕлагоевград. ѕървото е спирането на работа на „Ѕлагоевград Ѕ““. “ова е събитието, което според мен промени града ни и създаде доста проблеми, които сто€т за решаване пред местната власт и пред местни€ бизнес. ќсвен най-гол€м работодател и данъкоплатец, цигарената фабрика беше важен фактор в цели€ духовен, спортен, обществен и икономически живот на Ѕлагоевград. «атвар€нето на предпри€тието прехвърли ц€лата тази отговорност, грижа и разходи върху общината. ¬сички чакат от не€ - от спортните клубове и танцовите състави до хората, нуждаещи се от помощ за лечение. » това много натежа като ц€ло, както на бюджета, така и на управлението.

¬тори€т фактор е намалени€т прием и см€ната на профила на студентите в ё«”. ќсвен, че студентите са по-малко като брой, в гол€мата си част те са идват от нашата област и като че ли не се задържат в града ни за по-дълго време. ѕътуват от родните си места ежедневно за лекции, без да остават и да живе€т тук. ќт това страдат и местата за настан€ване, и заведени€та и магазините. ќт това страда цели€т град.

»ма обаче светлина в тунела и нещата върв€т към добро. ќще в началото на следващата година на територи€та на Ѕлагоевград тр€бва да бъдат открити две модерни предпри€ти€. –аботи се усилено по този въпрос. »маме уверението, че услови€та на труд и заплащане ще бъдат на доста добро ниво и ще бъде създадена сериозна заетост. ”верен съм, че това е само началото.

»мето ¬и като председател на ќб—-Ѕлагоевград почти винаги се споменава редом до това на кмета д-р јтанас  амбитов като екип, в който работите. Ќе са малко и нападките от страна на ¬аши опоненти, че тази симбиоза между общинска администраци€ и общински съвет е вредна за хората.  ак ще коментирате това?

ѕредседател€т на ќб— и кметът на общината са двете страни на една монета, наречена местно самоуправление. ќт една страна е председател€т на ќб— с неговата законодателна власт, а от другата - кметът с неговата изпълнителна власт. “ака че съвсем нормално е двете имена да върв€т редом. »ма два модела на работа в местната власт. ≈дини€т модел е тогава, когато председател€т на ќб— работи срещу кмета и респективно кметът срещу председател€. “ова сме го виждали през годините и в наши€ град. “р€бва да призна€, че в дългогодишната ми работа като съветник е имало и моменти, в които съм бил опозици€ на кмета, който е бил начело на общината. — гласа си съм спирал и важни за града ни решени€, провокиран от политически пристрасти€ може би. »зобщо не се горде€ с това. ƒруги€т модел е, когато председател€т и кметът работ€т в една посока, работ€т заедно, така че решени€та, които изпълнителната власт е постановила, действително да се случват. “ова е моделът, по който работим с г-н  амбитов и см€там, че това е правилни€т модел, защото той допринас€ за развитието на града.

Ќападките идват от хора, които се определиха като опозици€ в досегашни€ общински съвет. „етири години аз като председател на ќб— чаках същата тази опозици€ да направи едно конструктивно предложение. ќсобено интересно ми стана на една от последните сесии, когато ќб— тр€бваше да гласува подписване на ћеморандум за изграждане на нова индустриална зона, същите тези представители на опозици€та, които се би€т в гърдите, че са десни и искат да подпомогнат икономиката на Ѕлагоевград, гласуваха против. “ова не го разбирам и се чуд€ не ги ли е срам сега от избирателите им.

“ова означава ли, че според ¬ас јтанас  амбитов е най-добри€т вариант за кмет на Ѕлагоевград в момента?

– ѕоследните истински избори за кмет на Ѕлагоевград б€ха през 2007 г. » го казвам най-отговорно. “огава имаше 4 кандидатури, вс€ка от които изключително сериозна. “ова б€ха хора, готови да управл€ват общината още на следващи€ ден след изборите. ≈то за това б€ха истински, защото хората наистина тр€бваше да избират между н€колко подготвени кандидати. «а вотът в недел€ такова нещо н€ма. »ма един единствен изключително подготвен кандидат и 11 други. »зборът просто е предрешен. ≈дна част от включилите се в кметската надпревара €вно се опитват да доби€т лична попул€рност, защото аз поне чух имената им за първи път по време на кампани€та. ¬тора група кандидати се €в€ват, за да могат през кандидатурата си за кмет да станат общински съветници. јко изключим безспорни€ фаворит в изборите д-р јтанас  амбитов, само още може би двама см€тат, че имат н€какви шансове. Ћошото е, че едини€т прави всичко възможно да стане кмет, само защото има лична вражда с  амбитов. ƒруги€т – защото представл€ва интересите на една парти€, ко€то априори е опозиционна на управл€ващата в Ѕългари€. »стината е, че ј“јЌј—  јћЅ»“ќ¬ ≈ ≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќ»я“, —Ћ≈ƒ „»≈“ќ »«Ѕ»–јЌ≈, ќЅў»Ќј“ј ў≈ ѕ–ќƒЏЋ∆» ƒј ‘”Ќ ÷»ќЌ»–ј Ќќ–ћјЋЌќ » Ѕ≈« —Џ“–≈—≈Ќ»я. ќстав€м настрана всичко, което той направи и постигна за наши€ град като кмет през последните осем години.  ато искаме пром€на, замисл€ме ли се какво ще се случи, ако тази пром€на стане факт? ѕо-добър ли ще стане животът ни? ќстаналите кандидати имат ли капацитета, кадрите, ако щете и знани€та, за да управл€ват? “ези въпроси н€кой задава ли си? «амислете се кой от кандидатите в момента има добра комуникаци€ с държавната власт. ћного е лесно да хвърл€ш едни високопарни слова за инвестиции, строителство, работа. Ѕез подкрепа от държавата обаче не можем да направим почти нищо. — 6-те милиона лева, които събираме от местни данъци и такси ли ще преобраз€ваме града?  ой е този кандидат, който има готов екип, за да продължи след 27-ми октомври да работи по европейски проекти, да печели нови такива. ѕроцедурите не ни чакат, община Ѕлагоевград е в конкуренци€ с още 264 общини в страната. Ќикой н€ма да чака н€кого да се нагажда, да свиква или да се учи да управл€ва. –аботата в общината продължава от 28-ми сутринта. «атова отново казвам, че правилни€т избор за кмет на Ѕлагоевград е само един в момента и той се казва јтанас  амбитов.

»зборите са в недел€.  ои са избирателите на ћестна коалици€ ≈Ќѕ (≈Ќѕ-—ƒ—-Ѕƒќ)?

– ћестна коалици€ ≈Ќѕ (≈Ќѕ-—ƒ—-Ѕƒќ) разчита на това, което до момента е постигнал всеки един от нас. –азчитаме на гласа на хората, които ни познават и зна€т, че ние сме съветниците, които вършат работа. ƒостатъчно е да избро€ имената на една малка част от колегите в листата ни с кандидати за общински съветници, за да докажа това. ƒ-р ¬ладимир “аковски, «ахари ’аджийски, ƒавид —укалински, √ери ћуртова, “ео “ошев, ¬аско „олаков, ћитко ƒимитров, –осен Ќачев, ѕетър Ѕайкушев, д-р …ордан “умбев, …орданка —тойчева, —лавина √елишева. ¬лади –уйчев, ¬енци  алайджиев… » това не са дори половината от кандидатите ни. ¬сички до един в нашата листа за общински съветници са хора с авторитет, с образование, с неоспорим опит. —м€там, че всеки, който гласува с разум, ще избере листата с кандидати за общински съветници на ћестна коалици€ ≈Ќѕ (≈Ќѕ-—ƒ—-Ѕƒќ), защото тези хора са пример за това какъв тр€бва да бъде един общински съветник. Ќомерът в бюлетината за съветници е 68 и ние сме готови да бъдем ¬аши€т глас в общината!

ѕолитическа публикаци€!  упуването и продаването на гласове е престъпление

ќще за: –. “асков  съвет  отговорност ќще от: ѕолитика

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат   
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.