Важно! Публично обсъждане на бюджета на Благоевград за 2019 на 10 януари

03 януари 2019 12:09   4204 прочита


На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 29 ал.3 и 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Благоевград, отправям покана към гражданите на общината за публично обсъждане на проекта за бюджет и инвестиционна програма на Община Благоевград за 2019 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 10.01.2019 г. /четвъртък/ от 17,00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: Сградата на Община Благоевград, зала № 5

Дневен ред на обсъждането:

Запознаване на присъстващите с основните показатели на проекта на бюджет и инвестиционна програма на Община Благоевград за 2019 година.

Обсъждане на проекта на бюджет и инвестиционна програма на Община Благоевград за 2019 година.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се изпращат на електронния адрес на общината или в деловодството на Община Благоевград не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Благоевград www.blgmun.com.

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар