Важно от РУО- Благоевград! Започва приемът на заявления за първи етап на класиране по държавния план-прием в 8 клас

05 юли 2022 06:00   5149 прочита


От днес, /5 юли/ започва подаването на документи на кандидат гимназисти за участие в първи етап на класиране при кандидатстване по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г в неспециализираните училища на територията на областта. Всички основни, обединени, средни училища, профилирани и професионални гимназии на територията на област Благоевград са определени със заповед на началника на РУО – Благоевград, да приемат заявленията и документите за участие в класирането за прием на ученици в VIII клас. Срокът за подаване на документи е до сряда, 7 юли, като училищните комисии ще работят от 8 до 18 часа, съобщават от РУО. 

В приема в 8 клас участват всички ученици, които успешно са завършили основно образование. Заявления за участие в класирането могат да подадат и тези, които не са се явили националното външно оценяване по български език и литература и/или по математика.

Техният бал се формира по посочения в утвърдения държавен план-прием ред, като резултатът от НВО по съответния предмет се приема за 0 (нула) точки. балът за класиране на учениците след завършено основно образование   се формира като сбор от следните елементи: 1. Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, като педагогическият съвет на приемащото училище може да определи в балообразуването да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмета, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;

2. Оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.  В наредбата са изброени и отделните варианти и елементи, които се определят с решение на педагогическия съвет – за балообразуване с включване по един път, удвояване, утрояване на резултата от НВО по БЕЛ, математика . Изключение правят  профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“, за които се провежда изпит за проверка на способностите. 

Важно е подредбата на желанията по профили и/или специалности от професии да се осъществи от най-желаните към по-малко желаните паралелки, независимо от резултатите на изпитите. Няма ограничения относно броя на въведените желания, като системата следи да не се допуска дублирани паралелки. Самият алгоритъм ще класира кандидата на горното възможно желание (паралелка), за което е достигнал бал, и не е необходимо желанията да се подреждат по друг критерий освен личния избор. Може да се подават заявления на място в училищата или онлайн, а на страницата на РУО са посочени основните стъпки как да бъде направено това. 

П. Попов 
 


Още от: Общество

Принтирай статия
0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар