В Окръжен съд - Благоевград предстои пилотно внедряване на Единната информационна система на съдилищата

22 юни 2020 11:24   3294 прочита


Окръжен съд -Благоевград е сред петте окръжни съдилищата в България, в
които предстои внедряване на Единната информационна система на
съдилищата /ЕИСС/. Пилотното въвеждане ще стартира на 25 юни 2020
година.

ЕИСС е централизирана уеб базирана система за съхранение на дела в
електронен формат, като достъпът до нея ще се осъществява чрез валиден
електронен подпис. Предвижда се системата да осигурява проследимост на
делата в реално време, да унифицира правилата и процесите при
управлението им, да уеднаквява структурата на въведената информация по
делата, да осигурява  актуалност и защита на данните.


Електронните услуги, които ще бъдат предоставяни чрез ЕИСС, общо са:
достъп до електронното съдържание на дело; подаване на документи,
иницииращи образуване на съдебното производство в електронен вид;
подаване на документи по конкретни дела; подаване на документи,
несвързани с дело; получаване на съобщения, призовки, уведомителни
документи; подаване на молби за издаване на удостоверения.  ЕИСС може
да се интегрира в бъдеще и със системи, които предстои да бъдат
създадени и внедрени в съдебната и държавната администрация.

ЕИСС ще бъде интегрирана с Единния портал за електронно правосъдие.
Платформата ще може да комуникира и с други системи –ЕИСПП /Единна
система за противодействие на престъпността/, НБД “ Население“ и
други. В системата е вграден модул за случайно разпределение на
делата, тя ще отчита и натовареността на съдиите.

Платформата е част от мащабния проект – „Създаване на модел за
оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и
разработване на единна информационна система“.

Преди системата да бъде пилотно внедрена, ще се осъществи
представянето ѝ пред магистрати и съдебни служители от експерти по
дейността за разработка на системата .

В. Иванова
 


Още за: съд   Благоевград   система   Още от: Общество

Принтирай статия
0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар