Справки и заплащане на местни данъци и такси могат да се правят през официалния сайт на община Сандански

20 март 2020 14:31   3885 прочита


Жителите на Община Сандански имат възможност да проверят своите местни данъци и такси през официалната страница на община Сандански – www.sandanskibg.com. Платформата изисква вашето ЕГН и номер на партида.

Партидата, която трябва да попълните е вписана на приходната квитанция при предишните ви плащания или може да се информирате за нейния номер на телефон: 0746/ 89096. Услугата е достъпна от Интернет страницата на местната администрация в секция ОНЛАЙН СПРАВКИ/ Справка дължими данъци.

Апелираме да заплатите задълженията си по банков път! Данни на банковата сметка на общината: Общинска банка АД BIC SOMBBGSF – сметка IBAN BG11SOMB91308460554044 – вид плащане:

 Окончателен годишен /патентен/ данък – 44 14 00

 Данък върху недвижимите имоти – 44 21 00

 Данък върху превозни средства – 44 23 00

 Такси за битови отпадъци – 44 24 00

 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин - 44 25 00

 Туристически данък – 44 28 00

 Глоби – 44 65 00 Усилията и мерките на община Сандански са съсредоточени в ограничаване присъствието на много хора на едно място!

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар