С конкурс избират младежки омбудсман на Благоевград! Ще брани интересите на учениците

25 януари 2020 16:04   4603 прочита


 Общественият посредник на община Благоевград и Детски парламент Благоевград съобщават , че предстои да бъде реализиран конкурс за избор на Младежки омбудсман на територията на град Благоевград сред учащите се от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас. Идеята е съотносима със заложените принципи и политики в Ревизираната европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите., като до момента в България идентични младежки структури са избрани в град Стара Загора и град Пловдив. 

Основната цел, която си поставяме чрез реализацията на конкурса е да се повиши правната и гражданската култура на младите хора и да развие у тях аналитично мислене и активна позиция по обществено значими въпроси. Конкурсът ще активизира учащата се младеж в полза на училището и обществото и ще даде възможност за участие на младите хора в обществения живот на града. 

Младежкият омбудсман на Благоевград ще осигурява допълнителна възможност за упражняване правата и удовлетворяване интересите на учащите се и младежта в отношенията им с директорите на училищата, педагогическите съвети, училищните настоятелства, други младежки структури и училищни общности в региона и ще предостави възможност, съвместно с Детски парламент за инициране на местни политики в областта на младежките дейности. 

Стартът на конкурсът ще бъде обявен на 27. 01. 2020 г., като резултатите от него предвиждаме да бъдат обявени на 19. 02. 2020 г. 

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар