Районен съд - Благоевград изгражда първата адаптирана зала за разпити и изслушване на деца в Пиринско

14 март 2015 17:45   8267 прочита


Районен съд –Благоевград подписа този месец Договор за реализиране на нов Проект с партньорството на Фондация „Международна социална служба- България“ , чиято цел е подобряването на работната среда и улесняване на съдебните процедури по граждански дела с участието на деца за оптимално гарантиране на техните интереси и права.

Тази дейност се реализира в рамките на национален Проект на посочената Фондация с тема „Правосъдие-приятел на детето“. По този нов Проект на РС- Благоевград се предвижда създаването и оборудването на първата за региона адаптирана съдебна зала за изслушване и разпити на деца в гражданските съдебни процедури при съобразяване на утвърдените международни стандарти за това. Предвижда се в залата да се постави специален интериор и детски кът за консултации и подготовка на децата от специалисти –психолози преди участието им в съдебните процедури.

Отделно от това, по новия Проект на БлРС се предвижда и адаптирането на първият така нар.“План за родителстване“, който да улеснява и подпомага страните-родители по делата при вземането на решения и съгласуването на споразумение в рамките на делото относно въпросите, свързани с децата –упражняване на родителски права, привременни мерки, заплащане на издръжка, извеждане на детето от страната, ваканции на детето и др., като по този начин ще се мотивират самите родители да предлагат на съда за одобрение най-добрите и адекватни условия и начини за родителстване, които да изпълняват при одобрението и възприемането им от съда, като се гарантират и защитават в максимална степен правата на децата.

Срока на Проекта е 3 месеца, за координатор на този Проект е определена съдия Силвия Николова, която работи в Гражданското отделение на съда, като в екипа по изпълнението на Проекта ще вземат участие и други съдии от това отделение, ръководителя на отделението съдия Иван Петков, както и административните ръководител на РС-Благоевград .

С изпълнението на този Проект, РС- Благоевград практически ще обезпечи щадящи условия за изслушване на деца по утвърдените международни стандарти за това както в наказателните процедури, в които такова изслушване трябва да се осъществява в специализирана „синя стая“, извън Съдебната палата, изградена към момента по проектно предложение на БлРС с партньорството на Община-Благоевград и ИСДП по друг Проект с това НПО, така и за изслушване на деца в гражданските процедури, което пък съгласно стандартите се осъществява в адаптирана съдебна зала в самата съдебна палата.

Р. Андонов

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар