Повече от 3200 са публикациите на университетски преподаватели

10 май 2010 00:06   2366 прочита
Ив. Мирчев
Ив. Мирчев


Ив. Мирчев

Проф. д-р Иван Мирчев: ЮЗУ е важен общественопризнат научен център със свои области и приоритети на научните изследвания

ЮЗУ “Неофит Рилски” е сред 32-те държавни висши училища в България, в който се провежда международна независима оценка на образователно-научния профил, докладът е готов и вече е внесен в МОМН, съобщи вчера ректорът на университета проф. д-р Иван Мирчев. Според него в своята вече 35-годишна история университетът успя да създаде богати образователни традиции, модерна учебна и научна база и е от национално значение в сферата на висшето образование в България, каза той. ЮЗУ е важен общественопризнат научен център със свои области и приоритети на научните изследвания. Тук е постигнато единство между научни изследвания и образователна дейност, развити са специфични направления от сферата на изкуствата, които се представят успешно както в научноизследователската, така и в художественотворческа дейност, призната и високо оценена от обществеността, добави още проф. Мирчев.

Докладът за самооценка, който отчита спецификата на обучение и на научната дейност на университета по научни направления е подготвен под ръководството на двамата заместник-ректори доц. д-р Рая Мадгерова и доц. д-р Добринка Георгиева. Както уточни доц. Георгиева, целта е да се получи адекватен образователно-научен профил на висшите училища и се видят перспективите на развитие, да се диференцират образователните и научно-образователните институции, за да се коригира моделът на финансиране на научната им дейност.

Освeн анализ на състоянието на университета по отделните научни области, в доклада е дадена богата информация за научните резултати в периода 2007-2009 година, съобщи доц. Мадгерова. Повече от 3200 са публикации в авторитетни български и чужди научни издания, отпечатаните монографии, учебници и учебни помагала. Внушителна е и цифрата 534 - на специфичните издания в сферата на изкуствата. Освен това статистиката сочи, че в периода, на който е направен мониторинг, са реализирани 157 проекта от университетския фонд за научни изследвания, 22 са финансирани по линия на шеста и седма рамкови програми и COST. Над 30 са партньорските проекти към националния фонд за научни изследвания, а за други спечелени 25 все още не е получено финансиране. В разработването на проектите има 863 участия на членове на академичния състав и над 970 студенти и докторанти.

Както уточниха двамата ръководители на екипа, четири са научните направления, по които е бил оценяван университетът: обществени, хуманитарни науки, педагогика, изкуства; природни науки, математика и информатика; технически науки; здравеопазване и спорт. Освен ЮЗУ "Неофит Рилски" доклади във връзка с провежданата международна независима оценка подготвят и останалите държавни университети в България, между които СУ "Св. Кл. Охридски", УНСС, университетите в Пловдив, Велико Търново, Шумен и др.


Още за: Ив. Мирчев   ЮЗУ   публикации   Още от: Общество

Принтирай статия
0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар