Отварят пазара и в Гоце Делчев! Ето условията:

09 април 2020 15:29   4508 прочита


Със заповед на кмета на Гоце Делчев Вл. Москов кооперативният пазар в града запова да работи от утре.Считано от 10.04.2020 г. се възобновява провеждането на зеленчуков пазар в гр. Гоце Делчев при следните условия:

1. Пазарът ще се провежда само в дните понеделник и петък от 08.00 ч. до 16.00 ч.

2. На зеленчуковия пазар се допускат земеделски производители за реализация на произведена от тях продукция – зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга тяхна готова продукция при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от разпространение на COVID-19. Земеделските производители представят: - регистрационна карта за вписване в Регистъра на земеделските стопани; - документ за произход на продукцията.

3. Управителят на „Общински пазари“ ЕООД да организира функционирането на зеленчуковия пазар, като осигури: поставяне на ограждения, обозначаване на вход и изход за осигуряване на еднопосочно движение в рамките на пазара, при необходимост разделянето му на сектори; да се извършва дезинфекция два пъти дневно на площта на зеленчуковия пазар; поставяне на информационни табели за спазване на мерките; персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти; достатъчно място между отделните земеделски производители, за да не се допуска струпване на хора и спазвана на дистанция от минимум 2 м между продавачите и клиентите.

4. Задължително е ползването предпазни средства (маски и други) от продавачи и клиенти.

5. Продавачите да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им. На видно място да се постави информация за гражданите, че плодовете и зеленчуците преди каквото и да е използване следва да бъдат добре измити, като и да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.

6. Условията за функциониране на зеленчуковия пазар могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

7. Контрол по спазване на условията за функциониране на пазара ще се осъществява от представител на Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград, служба – гр. Гоце Делчев.

8. Началникът на РУ на МВР – Гоце Делчев да организира патрулиране в района на пазара в гр. Гоце Делчев за недопускане на нарушение на противоепидемичните мерки, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването.

В. Иванова

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар