Отварят оферти и избират фирмите за ремонт на болница "Свети Мина" в Благоевград

18 април 2013 13:29   4676 прочита


Във връзка с изпълнението на проект «Ремонт и оборудване на СБАЛО “Свети Mина” Благоевград”от 15.00 часа утре в зала № 101 в сградата на община Благоевград, комисията ще разгледа, ценовите оферти на участниците в процедура: „Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи и доставка на медицинска апаратура за СБАЛО „Свети Мина” – Благоевград”, включващ две обособени позиции: Обособена позиция 1:

„Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на пристройка, както и ремонт и обновяване на съществуващи помещения за разполагане на медицинска апаратура в СБАЛО „Свети Мина” – Благоевград – гр. Благоевград, залегнали в проект «Ремонт и оборудване СБАЛО „Свети Мина” – Благоевград” Обособена позиция 2: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛО „Свети Мина” - Благоевград, залегнали в проект “Ремонт и оборудване на СБАЛО „Свети Мина” – Благоевград”

Право да присъстват при отварянето на офертите имат кандидати или техни представители по закон или пълномощия, както и представители на средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел.

Р. Викторова

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар