Обстановката в Кюстендилска област! 747 лица са под карантина,  продължават проверките и тестуването в лечебни заведения 

09 май 2020 12:33   3297 прочита


 2 672 е общият брой карантинирани лица на територията на област 

Кюстендил към днешна дата. От тях 747 в момента са под карантина, 
информират от Областния кризисен щаб за борба с коронавируса. 

 През седмицата е извършена проверка във филиала на ЦСМП в 
гр. Дупница относно дейността му от 13. 03. 2020 г. до настоящия момент 
по отношение на: общ брой обслужени болни - от тях диагностицирани със 
съмнения за COVID-19, както и на начина на транспортирането им от 
спешен екип до определеното за това лечебно заведение. 

Три проверки са направени в лечебните заведения за извънболнична 
първична медицинска помощ относно спазването на противоепидемичните 
изисквания при провеждане на имунизации, реимунизации и профилактични 
прегледи на лица до 18-годишна възраст. 

Продължава ежедневното извършване на съвместни проверки с органите на 
МВР и представители на институциите, имащи контролни функции, относно 
спазването на въведените противоепидемични мерки от всички физически и 
юридически лица, които са собственици или управляват обекти с 
обществено предназначение, както и такива, които предоставят услуги на 
гражданите. За периода от 04. 05. 2020 г. до 08. 05. 2020 г. са извършени 
124 бр. съвместни проверки на обекти, от които по сигнал – 2 бр. 
Издадени и връчени са 14 бр. предписания за спазване на 
противоепидемичните мерки. Основните мерки, които са предписвани към 
момента, се състоят в: осигуряване на лични предпазни средства и 
дезинфектанти, провеждане на филтър, дезинфекция и редовно 
проветряване на помещенията, почистване и дезинфекциране на 
повърхностите на масите и столовете след всеки посетител в заведенията 
за хранене с търговски площи на открито. Има издадена една 
принудителна административна мярка – предписание за спиране 
експлоатацията на заведение за обществено хранене. Причина за мярката 
е струпването на опашка от голям брой посетители в търговската зала, 
без спазване на определена дистанция между тях. 

От Областния кризисен щаб за борба с коронавируса информират още, че 
през същия период са извършени 122 бр. съвместни проверки на лица, 
поставени под домашна изолация. Няма установени лица, които не спазват 
условията на поставяне под карантина. 

В изпълнение на дадените препоръки с писма на МЗ и предвид високия 
риск, свързан с експлоатацията на обектите с обществено 
предназначение, в периода са извършени общо 36 бр. насочени проверки 
на територията, контролирана от РЗИ - Кюстендил, като от тях работещи 
са само 2 бр. обекти. Няма установени нарушения. 

Продължава да се провежда 24-часов граничен здравен контрол на ГКПП 
“Гюешево” и да се връчват предписания по електронен път за поставяне 
под карантина. 

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар