Община Разлог разработи 4 проекта за съхраняване на културното наследство и подобряване качеството на живот в града, внасят ги за финансиране

06 декември 2013 12:25   4652 прочита


Община Разлог кандидатства с четири проекта за финансиране по мерки 223,322 и 323 от Стратегията за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група – Разлог“. Проектните предложения предвиждат инвестиции, целящи съхраняване на природното и културно наследство на територията и подобряване на качеството на живот на хората в населените места от община Разлог:

- изграждане на нова туристическа атракция в град Разлог – ансамбъл от адаптирани копия на каменни плочи с надписи и рисунки - археологически находки от древно тракийско светилище, открито в м. Столоватец; закупуване на нова мобилна модулна сцена с площ 120 кв.м.

- доставка и монтаж на модерни детски съоръжения и паркови елементи в квартален парк;

- залесяване на неземеделски земи в землището на село Горно Драглище;

- изграждане на автоматизирана поливна система в централният парк на град Разлог.

Проектът „Съхраняване и възстановяване на материални и духовни образци на древното тракийско културно наследство в Разлог” цели да съхрани и възобнови местни културно-исторически образци и да допринесе за утвърждаване на община Разлог като предпочитана дестинация за традиционен и алтернативен туризъм, с акцент върху културно-историческия и познавателен туризъм. В местността Столоватец (на около 5 км западно от Разлог), където са открити останки от тракийско светилище от края на бронзовата и началото на желязната епоха са намерени пет големи мраморни плочи с релефна украса, свързани със светилище, посветено на слънцето. Плочите с орнаменти и надписи в момента се намират на 5 различни места в 3 държави (България, Англия, Франция). Само една от плочите е съхранена и може да бъде видяна в Общинския музей в град Разлог. По проект културно-историческият ансамбъл, представляващ точно копие на откритите в м. „Столоватец” плочи, ще бъде експониран на открито пред Културния дом като туристическа културна атракция в град Разлог. Проектът предвижда още доставка на мобилна модулна сцена с площ 120 кв.м. Другите планирани дейности са свързани с проучване на материални и нематериални образци на местното културно-историческо наследство, в които се открива наследения от времето на траките култ към слънцето.

Проектът „Рехабилитация на квартален парк в град Разлог – детски съоръжения и паркови елементи“ предвижда доставка и монтаж на съоръжения за две детски площадки и паркови елементи в квартален парк на ул. „Шипка“ в град Разлог (градинката в кв. „Сръбо“). Кварталният парк е в близост до НУ „Яне Сандански“ и Целодневна детска градина и детски ясли „Елиза Астинова“, в гъсто населен жилищен квартал на град Разлог. Предвижда се в източната част на парка да бъдат разположени съоръжения за игра и спорт на деца и младежи от различни възрастови групи, с висока игрова стойност и изразена тематичност. Повечето от съоръженията са подходящи и за игра на деца в неравностойно положение (деца с увреждания). В близост до игровите съоръжения, които са общо 11 на брой, ще бъдат монтирани 14 паркови пейки и 6 кошчета.

По проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на с.Горно Драглище, община Разлог“ ще бъдат извършени лесокултурни дейности за общински имоти в местност „Ковачева поляна“.

По проект „Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система в централния парк на град Разлог“ ще се осигурят условия за ефективно, екологосъобразно и икономично напояване на зелените и цветни площи. В проекта се предвижда да бъде изградена модерна автоматизирана подземна напоителна система (АПНС) посредством вградени подземни дефлекторни, роторни разпръсквачи и капково напояване за оптимално, ефективно и икономично напояване на тревните площи, цветните фигури и храстовата растителност на обекта, обособени като самостоятелна инфраструктура. Захранването с вода на новата АПНС е предвидено да става от езерото в парка чрез новоизградена хидрофорна помпена инсталация в съществуващото помещение за помпена станция до брега на езерото.

Предложенията за проектите са внесени от кмета на Община Разлог инж. Красимир Герчев и са подкрепени от местния общинския съвет. Проектните предложения са вече оценени от Комисията за избор на проекти към Местната инициативна група – Разлог и са получили препоръка да бъдат финансирани. Предстои оценката им в Държавен фонд „Земеделие“. Евентуалното им изпълнение след одорение за финансиране ще започне и приключи през 2014 година.

П. Петров


Още за: проект   мерки   развитие   Още от: Общество

Принтирай статия
0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар