МОСВ съобщи: Измененията по трасето на Лот 3. 2. на автомагистрала „Струма“ няма да окажат отрицателно въздействие върху околната среда и защитените зони 

13 юни 2024 18:09   4561 прочита


 
МОСВ публикува Решение №5-ПР/2024 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение „Подобряване на трасето на Лот 3. 2 на Автомагистрала (АМ) „Струма“ по източен вариант Г10. 50“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“. 

Припомняме, че за Лот 3. 2. на АМ „Струма“ е извършена ОВОС през 2017 г., като Решението по ОВОС беше обжалвано по съдебен ред от две физически лица и от една неправителствена организация. С Решение от 23. 05. 2018 г. Върховният административен съд отхвърли жалбите като неоснователни. През 2023 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ уведоми МОСВ за изменения в инвестиционното си предложение за Лот 3. 2. на АМ „Струма“. Измененията са в резултат от по-подробната фаза на проектиране, при която са взети предвид условията и мерките от Решението по ОВОС от 2017 г. Изменението на инвестиционното предложение се отнася за лявото платно на Лот 3. 2, което ще осигурява еднопосочното движение от Кулата към София и обходния път на гр. Кресна. Изменението на инвестиционното предложение не разглежда дясното платно, преминаващо през Кресненското дефиле и рехабилитацията на съществуващия път Е-79. 

Настоящото произнасяне от 11 юни т. г. се отнася до изменение на вече одобреното инвестиционно предложение. За изменението компетентният орган по околна среда е определил процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, а именно процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Процедурата е проведена съгласно изискванията на нормативната уредба по околна среда и е приключила с Решение №5-ПР/2024 г., с което е преценено да не се извършва ОВОС за предложените изменения. Изводите от проведената процедура са, че изменението на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, както и върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. 


Още от: Общество

Принтирай статия
0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар