МБАЛ Благоевград набира оферти за изкупуване на вторични суровини от Парова централа и Перилен комплекс, срокът изтича утре

25 септември 2014 12:11   4666 прочита


Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград” АД, гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 60, набира оферти за изкупуване на вторични суровини (включително рязане и извозване) от Парова централа и Перилен комплекс.

Кандидатите следва да представят оферта за изкупуване на:

1. Тънко желязо

2. Дебело желязо

3. Цветни метали

4. Хартия

Квалификационни изисквания към кандидатите: валиден лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Оглед на вторична суровини може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден от 09:00 часа до 15:30 часа след предварителна заявка.

Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Документ за вписване в търговския регистър за кандидатите - търговци - заверено копие;

2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата - нотариално заверено;

3. Валиден лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от кандидатите за изкупуване на вторична суровини, съгласно Закона за управление на отпадъците.

4. Сведение за участника;

5. Ценова оферта.

Крайният срок за подаване на офертите за участие: оферти се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи в срок до 16.00 на 26.09.2014 година в запечатан непрозрачен плик.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия, назначена от Изпълнителния Директор, като критерия за оценка е предложена най-висока изкупна цена. С избрания изпълнител ще се сключи договор, срокът за изпълнение – 20 дни.

Начин на плащане ще бъде авансово.

Суровините да се извозват от „МБАЛ -Благоевград” АД, гр.Благоевград за сметка на участника. Измерването и предаването на същите да се извършва от комисия, в която ще участват представители на двете страни.

 

П. Петров

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар