Комитетът за наблюдение по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония заседава в Благоевград

09 октомври 2013 15:08   6269 прочита


В Благоевград утре ще се проведе заседание на Съвместния комитет за наблюдение по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. На него ще бъдат предложени за одобрение за финансиране проектите по третата покана за набиране на проектни предложения. Разполагаемият финансов ресурс по нея е около 3 млн. евро.

Предложените за финансиране проекти имат за цел да се осигурят възможности за съвместни инициативи и практики за икономическо и социално сближаване и подобряване качеството на живот в трансграничния регион.

Проектите, които ще бъдат дискутирани и съответно одобрени за финансиране, са съвместни. Те се оценени от съвместна работна група и ще бъдат одобрени съвместно на работното заседание.

Проектите обхващат няколко области – икономическо развитие и социално сближаване, подобряване качеството на живот в трансграничния регион, използване на екологичните и културните ресурси на региона. Дейностите, които ще бъдат финансирани са свързани с изграждането на дребномащабна инфраструктура в региона в посочените области, както и „меки мерки“ – свързани с обмен на добри практики, разработване на стратегии и анализи за развитието на региона, проучване възможности за разработване на бъдещи съвместни инвестиционни проекти, културен обмен и др.

В рамките на разполагаемия финансов ресурс от 3 млн. евро могат да бъдат финансирани 21 проекта на общини, образователни институции, неправителствени организации, регионални асоциации и организации и др.

П. Петрова

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар