Кметът на Сандански К. Котев дава старт на дейностите по саниране на жилищни сгради в града

19 октомври 2017 15:11   4179 прочита


На 23.10.2017 г. /понеделник/ ще бъде проведена официална церемония за ефективния старт на проекта – „Първа копка“, като част от изпълнението на дейностите за информираност и комуникация, по проект BG16RFOP001-2.001-0164-C01„Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул. „Солунска“ №31, ул. „Григор Пърличев“ №2, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №5, ул. „Надежда“ № 30А, №30Б и №32А и №32Б, ул. „Сирма Войвода“ № 23,25,27,29,31 и ул. „Емануил Васкидович“ № 5 – гр.Сандански, община Сандански“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“ BG16RFOP001-2.001.

Място на провеждане: Пред сградата на ул. „Григор Пърличев“ №2, (пазар зад Автогара) град Сандански, от 14:00 ч., 23.10.2017 г. (Понеделник)

Обща цел на проекта: Повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради в гр. Сандански

Конкретни цели на проекта:

– Достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищните сгради ул. „Солунска“ №31, ул. „Григор Пърличев“ №2, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №5, ул. „Надежда“ № 30А, №30Б и №32А и №32Б, ул. „Сирма Войвода“ № 23,25,27,29,31 и ул. „Емануил Васкидович“ № 5 – гр.Сандански, гр.Сандански, като се изпълнят предписаните мерки от докладите;

– Намаляване на разходите за енергия на сградите;

– По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и газовите емисии.

– Стабилизиране конструктивно на сградите включени в проектното предложение;

– Изготвени технически паспорти на всяка една от сградите.

Изпълнител на строителството за сградите на ул. „Надежда“ № 30А, №30Б и №32А и №32Б, и ул. „Сирма Войвода“ № 23,25,27,29,31 е фирма „БЕТОН“ ЕООД;

Изпълнител на строителството за сградите на ул. „Солунска“ №31, ул. „Григор Пърличев“ №2, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №5 и ул. „Емануил Васкидович“ № 5 е фирма „ИНТЕРПОЛИС“ ЕООД

Изпълнител на строителен надзор – „СТРОЙНОРМ“ ЕООД

Срока за изпълнение на строителните дейности е 6 месеца

Обща стойност на проекта: 1 451 737.12 лева

Продължителност на проекта: 30 месеца

Начало: 18.10.2016 г.

Край: 18.04.2019 г.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0164-C01 Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул. „Солунска“ №31, ул. „Григор Пърличев“ №2, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №5, ул. „Надежда“ № 30А, №30Б и №32А и №32Б, ул. „Сирма Войвода“ № 23,25,27,29,31 и ул. „Емануил Васкидович“ № 5 – гр.Сандански, община Сандански“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

М. Иванов


Още за: К. Котев   старт   саниране   Още от: Общество

Принтирай статия
0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар