Ќовините на югозападна Ѕългари€
”жас€ващо! Ћицето на красива моделка бе изпепелено от етерично пачулиево масло (—Ќ»ћ » 18+)  
   –егистрац舫абравена парола

 ауза пердута! » втори€т опит на бившата директорка на  амерна опера - Ѕлагоевград, Ћина јнгелова, да осъди общината за уволнението си, се провали


13 август 2019 11:09   6251 прочитаќкръжен съд потвърди решението на –— и об€ви освобождаването и от работа за законно, още 4 жалби на съкратени служители-отхвърлени.


Ѕивши€т директор на  амерна опера – Ѕлагоевград Ћина јнгелова загуби и в ќкръжен съд делото, което заведе срещу заповедта си за освобождаване от работа, издадена от кмета на общината јтанас  амбитов, считайки € за незаконосъобразна..

ѕред ќкръжните магистрати јнгелова обжалва решението на –— от февруари тази година. “огава районен съд постанови Ћина јнгелова да плати разноските по делото, тъй като съдът сметна, че претенциите и са неоснователни и не откри пропуски в процедурата за уволнение, допуснати от работодател€ и -кметът на Ѕлагоевград јтанас  амбитов. ќбщината. е предоставила всички надлежни доказателства, които мотивират решението на кмета  амбитов за освобождаването и от  амерна опера.

ѕред съда бивши€т директор јнгелова, ко€то, в момента на съкращаването си, работила като оркестрант в  амерна опера посочи, че уволнението и незаконосъобразно, намирайки заповедта за уволнение за немотивирана.

¬ исковата си молба т€ посочва, че не бил извършен подбор, не е бил представен протокол за проведен подбор, нито пък заповед, с ко€то е назначена комиси€ за подбора, нито се знаело кои са нейните членове. ¬ исковата си молба јнгелова твърди, че колегата и, други€т оркестрант, «инаида …орданова не е е била с по-гол€м опит и стаж, като същата пътувала за работа в —офи€, което не било икономически изгодно за ответника - община Ѕлагоевград.

 амерна опера била преобразувана в камерен оркестър и това не било направено по надлежни€ ред. —лед уволнението јнгелова, останала без работа и поиска от общината 6 месечно обезщетение в размер на 688 лв. месечно.

» районните и окръжните магистрати точка по точка отхвърл€т като неоснователни пред€вените от јнгелова искани€ от община Ѕлагоевград. ѕо отношение на подбора, липсата на комиси€ и протоколи от заседание, общината е предоставила нужната документаци€, ко€то отхвърл€ категорично подобни твърдени€., см€та съдът.

ƒоказателствата сочат: ѕо отношение на «инаида …орданова, ко€то е останала на работа като оркестрант и твърдени€та на јнгелова, че т€ не е с по- гол€м опит и стаж от не€, съдът установ€ва, че Ћина јнгелова е със стаж в  амерна опера 29 години, а «инаида …орданова е с 33 годишен стаж.

ѕри подбора оценката, ко€то е получила …орданова е 5, а 4.33 е оценката на Ћина јнгелова. ќсвен това јнгелова има н€колко дисциплинарни наказани€, сред които 2 с предупреждени€ за уволнени€, докато …орданова е наказвана само веднъж със "забележка".

“ова повли€ло в подбора, направен от комиси€та и решението ко€ от двете да остане на работа. —ъдът см€та, че комиси€та направила подбора е композирана от квалифицирани експерти,, има протокол кои са нейните членове, а работещите по подбора подробно и по закон са извършили всичките си действи€. «атова приема, че твърдени€та на јнгелова и защитата ипред съда, са неоснователни.

ќкръжните магистрати мотивират решението си за потвърждаване на решението на районни€ съд в 10 страници, на които подробно са оборени претенциите на ищцата ќтхвърл€йки искани€та на јнгелова като неоснователни ќ— потвърждава и решението на –— јнгелова да заплати на община Ѕлагоевград адвокатски хонорар. ¬ — е следващата инстанци€, пред ко€то Ћина јнгелова може да жали решението на ќ— Ѕлагоевград.

ѕрипомн€ме, че около  амерна опера в кра€ на миналата година имаше разгорещени дебати., а поводът б€ха н€колко съкращени€ на музиканти, резултат от мерките на община Ѕлагоевград за развитието на институци€та и ново щатно разписание. ¬ залата на общински съвет, опозиционно настроени парламентаристи, правиха опити за внушават, че извършеното съкращение е опит за закриването на културната институци€ и за префасонирането и в камерен оркестър.

¬дигна се гол€ма шумотевица, един подир друг съкратените роптаеха срещу действи€та на общинска управа, увер€вайки обществеността, че  амерната опера спира да работи. –азбира се, това бе част от злостна кампани€, насочена срещу културната институци€ и истински милеещите за не€ музиканти. —ъкратените б€ха хора с наказани€ и доказани нарушени€ на трудовата дисциплина и такива, за които след сери€ проверки на работодател€ се оказа, че не са идвали редовно на работа. ƒруги пък са имали допълнителни ангажименти в други музикални институции, което направи съкращението им неотложно.

ƒнес, 8 месеца след изкуствено разпалвани€ скандал,  амерна опера продължава да работи, музикантите и имат ангажименти и културната институци€ се развива за радост на благоевградчани. ќще 4-има от съкратените са депозирали жалби за уволнени€та си, но и те са отхвърлени.

ѕ. ѕопов

ќще за: директор  дело  работа ќще от: ќбщество

ƒобави/гласувай в —вежо   —подели във ‘ейсбук «апомни    «а печат¬аши€т коментар

¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар
 ирилизаци€
<- ползвайте «јƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ ако н€мате кирилица

»ме оментар

¬ъведете кода от картинката

    
»нформационна агенци€ STRUMA.COM - първи в новините на югозападна Ѕългари€. STRUMA.COM е запазена марка и като независима меди€ н€ма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименовани€.