Форум за интерактивните методи в съвременното българско образование

10 май 2010 00:04   5212 прочита
Момент от работата на форума
Момент от работата на форума


Момент от работата на форума

Около 70 преподаватели от ЮЗУ "Неофит Рилски" и различни висши училища в страната, директори и учители в СОУ, предучилищни и социални институции, докторанти и студенти, както и чуждестранни учени, макар и по индиректен път, взеха участие в научната конференция "Интерактивните методи в съвременното образование", проведена под патронажа на ректора на университета проф. д-р Иван Мирчев.

Форумът, чийто главен организатор е Лабораторията по дидактика, психология и управление на висшето образование към ЮЗУ, е в рамките на тригодишния проект, финансиран от МОМН "Предпоставки за ефективност на интерактивните методи във висшето образование", с ръководител доц. д.п.н. Добринка Тодорина.

Според специалистите както пленарните доклади, изнесени от проф. дпн Пламен Радев - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", проф. д-р Вяра Гюрова - Софийски университет "Св. Климент Охридски", проф. д-р Петър Балкански и доц. д.п.н. Добринка Тодорина от ЮЗУ "Неофит Рилски", така и научните доклади по секции, доказаха изключително голямата роля и място на интерактивните методи в съвременното образователно пространство.

Както уточни ръководителят на проекта доц. д.п.н. Д. Тодорина, проведеният конструктивен диалог, обмяната на опит между участниците в заседанията очертаха значението на интерактивните методи за хуманистична ориентация на обучението и възпитанието, за взаимодействието и взаимовлиянието на общуващите субекти в условията на интердепенденция и емпатия; за прерастване на управлението в съуправление и самоуправление, за изграждането на социалнозначими личностни качества.

Сред официалните гости на конференцията бяха и представителите на МОМН Анелия Андреева - директор на Националния институт за обучение и квалификация в системата на средното образование, и Петър Зарев, началник-отдел "Квалификация" към същия институт.

0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар